afstand

Veilig leren in de 1,5 meter samenleving

Wij ontmoeten elkaar binnenkort weer op een klassikale opleiding. Uiteraard willen we dit graag op een veilige en gezonde manier doen.

Daarom is het belangrijk dat iedereen die aanwezig is tijdens onze trainingen zich inzet en verantwoordelijk voelt om ‘social distancing’ en hygiëne te waarborgen, zodat we optimaal kunnen leren op een zo comfortabel mogelijke manier.

Om die reden hebben we een ‘Samen-veilig-leren’ pact opgesteld, afgestemd op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, Sciensano (onderzoeks- en begeleidingscentrum voor de Belgische volksgezondheid en de normen van onze sector (Federgon).

Met dit ‘Samen-veilig-leren’-pact streven we, samen met jou, naar een veilige en verantwoorde organisatie van onze opleidingen. En dit zowel voor klassikale sessies in een externe opleidingslocatie als voor trainingen die in-house bij onze klanten worden georganiseerd.

Het is belangrijk dat je onderstaande veiligheids- en hygiëne instructies vooraf naleest. Want deelnemen aan de training betekent ‘ja’ zeggen op de naleving hiervan.

Het spreekt voor zich dat deze instructies kunnen evolueren indien de officiële richtlijnen veranderen. De laatste versie vind je op deze pagina.

Wanneer blijf je thuis?

 • Heb je specifieke symptomen of voel je je ziek? Dan blijf je thuis. Meld dit zo snel mogelijk aan onze klantendienst contact@ncoi.be. Dit geldt voor zowel onze trainers, klanten, onthaal- en andere medewerkers die actief zijn op de opleidingslocatie.
 • De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Andere symptomen kunnen zijn: ernstige en plotselinge vermoeidheid, verlies van smaak en/of geur, diarree, huiduitslag.
 • Bepaalde personen worden beschouwd als “risicopersonen”; zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes. Iedereen die tot de risicogroep behoort, bespreekt met de behandelende arts of hij/zij kan deelnemen of meewerken aan de opleiding.
 • Wie ziek wordt tijdens de training, gaat naar huis en laat zich testen bij de behandelende arts. Als de test positief is, wordt iedereen met wie deze persoon contact had, opgespoord (contact tracing). De gecontacteerde personen volgen op hun beurt de richtlijnen van de behandelende arts.
 • De eindverantwoordelijkheid om al dan niet deel te nemen of mee te werken aan een opleiding ligt bij de individuele persoon. Als er twijfel is over het risico of de symptomen, raadpleeg je eerst de huisarts. Eventuele medische (on)geschiktheid kan dus enkel door een bevoegd persoon beoordeeld worden, de beslissing zelf voor de opleiding(sorganisatie) blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken persoon.
 • In geval van positieve Corona testing tijdens of vlak na de opleiding, bent u vrij ons te contacteren en ons te informeren. Wij zullen echter enkel ingaan op officiële vraag om nodige contactinformatie (voornaam, naam, telefoonnr) door te geven aan de daartoe bevoegde instantie, en mogen geen actieve rol spelen in de uitvoering van de contacttracing of het communicatieproces naar andere deelnemers en docenten. Meer informatie over onze privacy policy vindt je hier: ncoi.be/privacy
mondmasker

Welke richtlijnen gelden tijdens de opleiding?

 • De trainer of onthaalmedewerker zal je aanwezigheid registreren zodat er geen lijst moet rondgaan. Is een handtekening nodig? Dan zet je die bij voorkeur met je eigen balpen.
 • De trainer geeft duidelijke instructies aan het begin van de opleiding over ‘social distancing’ en hygiëne tijdens de training. Dit zal gedurende de dag herhaald worden. In je documentatiemap vind je ook een praktisch steekkaart met deze instructies.
 • De deelnemers worden gevraagd op elkaar te letten en elkaar te helpen herinneren aan de afgesproken gedragsregels.
 • Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de instructies, dit pact en de algemene maatregelen van de overheid.
 • In het uitzonderlijke geval dat een deelnemer die zich herhaaldelijk niet aan de veiligheids- en hygiëne instructies houdt, zal de trainer, in het belang van de andere deelnemers, deze persoon verzoeken de training en de opleidingslocatie te verlaten.
 • De trainer is echter niet verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen uit dit pact. Iedere aanwezige bij de training is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en acties.

Wat kan je nog doen om jouw gezondheid en die van de anderen te beschermen?

 • We vragen dat je als deelnemer niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training het lokaal betreedt en na de opleiding ook niet langer dan nodig in het lokaal blijft.
 • In het opleidingslokaal voorzien we voldoende hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en indien nodig schoonmaakmateriaal voor het reinigen van materiaal. Was of desinfecteer je handen bij binnenkomst en zorg dat je dit regelmatig doet.

 • Een mondmasker dragen is het nieuwe normaal en aangeraden door de federale overheid in de meeste publieke situaties, dus ook op de opleidingslocatie :
  • Hou je mondmasker op bij het binnenkomen en verlaten van de opleidingslocatie, het binnenkomen en verlaten van het lokaal, en tijdens de aanwezigheidsregistratie.
  • Tenzij strengere richtlijnen gevraagd worden door de opleidingslocatie is een mondmasker tijdens de training aangeraden, maar niet verplicht :
   • voor de deelnemer: bij het volgen van de les vanop de eigen stoel, aan de eigen tafel.
   • voor de trainer: tijdens het doceren zelf, wanneer de afstandsregel van 1,5m gerespecteerd kan worden.
  • Draag een mondmasker dat voldoende beschermt voor jezelf en anderen, en draag het op de voorgeschreven wijze over neus en mond.
 • Ook tijdens de training blijven de basisregels gelden dat je elkaar niet de hand schudt, je hoest of niest in je elleboog en je papieren zakdoekjes gebruikt die je onmiddellijk weggooit.

Indien lokale of regionale/provinciale regels bovenstaande afspraken met een extra verplichting of advies versterken, verwachten wij dat iedereen deze extra regels ook volhoudt in de opleidingscontext..

bord

Welke garanties geven wij in het opleidingslokaal?

 • De locaties waarmee wij werken hanteren een veiligheidsprotocol van 1,5 meter afstand.
 • We bewaken de groepsgrootte in overleg met de mogelijkheden van onze opleidingslocaties, zodat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • We voorzien een veilige opstelling van tafels en stoelen in het opleidingslokaal. Dit zal waar mogelijk een losse opstelling zijn van tafels, zo dicht mogelijk tegen de muren en met zoveel mogelijk doorgangruimte.
 • Bij het binnenkomen kies je als deelnemer een tafel en stoel naar keuze. Dit is dan meteen je lesplek gedurende de hele dag.
 • Trainingsmateriaal zoals pennen, notitieblokken, cursusmateriaal of boeken ligt bij aanvang klaar op elke lesplek. Je hebt de hele opleiding jouw eigen materiaal, dat niet gedeeld hoeft te worden met andere deelnemers.
 • Wij zorgen ervoor dat bij verplaatsingen in de ruimte, en in de werkvormen die we gebruiken, 1,5m afstand houden mogelijk is.
 • De trainer houdt in alle gevallen 1,5 meter afstand tot de deelnemers. Het letterlijk ‘over de schouder meekijken’ is niet mogelijk. Hiervoor zal de trainer een alternatief op afstand hanteren of de didactische aanpak van de training zo aanpassen dat ook oefenmomenten veilig georganiseerd kunnen worden.
 • De deur van het lokaal blijft bij voorkeur openstaan. Indien dit niet kan , bijv. omwille van lawaaihinder, is het aangewezen dat enkel de trainer de deur opent of sluit.
 • De inplanning van pauzes en lunch de dag zelf gebeurt, in functie van het aantal andere aanwezigen in de opleidingslocatie. We houden ons aan deze planning zodat we zo min mogelijk in contact komen met eventuele andere bezoekers.

Wat is de rol van de opleidingslocatie?

We hebben uitgebreide afspraken gemaakt met onze trainingslocaties om te garanderen dat:

 • gedurende de hele dag 1,5 meter afstand steeds kan worden gerespecteerd, zowel in het lokaal als in de publieke ruimtes en sanitaire voorzieningen.
 • er duidelijke communicatie is over de te volgen routes in de locatie en te volgen richtlijnen voor bij het gebruik van de accommodaties.
 • er een protocol is voor toiletgebruik en dat de sanitaire voorzieningen zeer regelmatig grondig worden gereinigd met nadruk op alle handcontactpunten.
 • er goede ventilatie is in het gebouw en de lokalen, bij voorkeur waar mogelijk d.m.v. open ramen en deuren of een erkend alternatief dat voldoet aan de voorschriften.
 • er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en thee faciliteiten, lunchmogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen.
 • er een protocol is voor het serveren van de lunch op een veilige manier en met respect voor social distancing. De meest gehanteerde formules voor:
  • de catering :
   • een individueel verpakt lunchpakket
   • bediening aan tafel met voldoende ruimte tussen de verschillende zitplaatsen en tafels
  • de ruimte waar de lunch geserveerd wordt:
   • in het opleidingslokaal zelf
   • in het restaurant van de opleidingslocatie met een aangepaste en voldoende ruime
    indeling
 • de medewerkers van de accommodatie (onthaal, begeleidend personeel in catering …) zich bewust
  zijn van de richtlijnen en dat ze extra maatregelen nemen zoals het dragen van een mondmasker,
  het vaak en goed wassen van de handen en waar nodig het dragen van handschoenen. We vragen
  hen ook alert te zijn op de navolging van deze regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

Meer lezen en op de hoogte blijven : https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ of https://www.infocoronavirus.be/nl/faq/

Aanspreekpunt

 • Als docent of opleidingspartner kan je steeds terecht bij onze project assistentes via team@ncoi.be.
 • Als klant helpt onze klantendienst je graag verder via contact@ncoi.be of +32 15 79 16 30.