Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.

Uw opdracht als vertrouwenspersoon zit sterk verankerd binnen een wettelijk kader. Het beroepsgeheim is van kracht. Daarnaast moet u als de vertrouwenspersoon ook deontologische afwegingen maken.

Tijdens deze supervisie zoomen we in op de deontologie en het beroepsgeheim. U krijgt diepere inzichten in de deontologische regels. Na de opleiding (h)erkent u deontologische issues sneller en weet u hoe u ze efficiënt aanpakt. U leert ook hoe u effectiever omgaat met de verschillende petten die u binnen uw onderneming draagt.

Bestemd voor

Vertrouwenspersonen

"

Deze opleiding geeft een goed beeld van waar de grenzen liggen tussen zwijgplicht en beroepsgeheim. Je krijgt een heldere kijk op de deontologische grenzen en je ontdekt welke 'hulplijnen' je kunt inzetten. Dit gekoppeld aan de praktische cases leiden tot een zeer leerrijke supervisie.

"
Jeremias Vanoverberghe, preventieadviseur & Mech Des, Cisco Systems Belgium
"

Zeer concreet.

"
Martin Lampo, opleider coach - vertrouwenspersoon, Allianz Benelux
"

Het was een goeie mengeling van theorie en praktische cases en een boeiende uitwisseling van ideeën en ervaringen.

"
Jan Magits, assistant coach Productie, Continental Automotive Benelux
"

Zeer professionele aanpak, zeer klantvriendelijk. Aangename lesgefster. Voldoende interactie.

"
Marleen Ruyssinck, Bedrijfsverpleegkundige, Barry Callebaut Services

Programma

Praktijkcases aangebracht door de deelnemers en de lesgever vormen de hoofdbrok van deze supervisie. Via de cases worden de deontologische grenzen afgetast.

Onderstaande thema’s vormen de fundamenten voor de casebespreking:

  • Psychosociaal welzijnsbeleid en definitie van psychosociale risico’s
  • Actoren binnen het welzijnsbeleid en de rol van de vertrouwenspersoon
  • Beroepsgeheim en deontologie

Docent(en)

Leonoor Pietercil

Leonoor Pietercil, preventieadviseur psychosociale aspecten, Attentia

Lees meer
Peter Sioen

Peter Sioen, preventieadviseur psychosociale aspecten, Attentia

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 324 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partners

 

Inschrijven

Data