De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning.

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk niveau in werking getreden. Daarnaast is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op tal van plaatsen gewijzigd of aangevuld door de Codextrein.

 • Wilt u een compacte update van gerealiseerde en te verwachten wetgevende initiatieven?
 • Wilt u een professionele gesprekspartner zijn met interne en externe specialisten?
 • Bent u op zoek naar een handige checklist van te volgen procedures?

Op amper één dag spijkert u uw kennis over de ruimtelijke ordening bij en bent u helemaal mee met de laatste wijzigingen uit de Codextrein en het Omgevingsvergunningsdecreet. Ontdek een opleiding die u to the point en concreet wegwijs maakt in deze complexe regelgeving. Na deze opleiding werkt u efficiënter samen met professionele gesprekspartners.

Bestemd voor

Deze opleiding is onmisbaar voor elke professional die in contact komt met ruimtelijke ordening en die geen basiskennis heeft van de materie:

 • milieuverantwoordelijken
 • veiligheidsverantwoordelijken
 • juridische functies en advocaten
 • zaakvoerders
 • preventiemedewerkers
 • medewerkers van lokale overheden
"

Helder, gestructureerd en voldoende diepgang.

"
Simon Geerts, QSE, VITO
"

De opleiding voldoet volledig aan de verwachtingen en is dus uiterst geschikt voor niet-specialisten in deze materie.

"
Mieke Caeyers, adviseur vergunningen, Aquafin
"

Logisch opgebouwd en inhoudelijk exact wat ik had verwacht.

"
Melina Lê, beleidsmedewerker, Waterwegen & Zeekanaal
"

Veel voorbeelden bij de uiteenzetting. Sterke kennis van de docent. Goede opbouw van de cursus.

"
Leen Vandenbussche, projectleider - veiligheidscoördinator, Bofas
"

Deze opleiding gaf me een duidelijk beeld van hoe de organisatie en regelgeving omtrent ruimtelijke ordening aan elkaar hangt. Tegelijkertijd werd alles heel praktisch toegelicht en was er ook voldoende tijd om vragen te stellen.

"
Ringe Ferket, milieu/veiligheid, Procter & Gamble Services Company

Programma

1. Ruimtelijke planning

 • Ruimtelijke structuurplannen - Ruimtelijke beleidsplannen
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Gewestplan - Plannen van Aanleg
 • Bestemmingsvoorschriften
 • Planschade en planbaten

2. Vergunningen

 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
 • Vergunningsplichtige werken en handelingen
 • Vrijgestelde meldingsplichtige handelingen
 • Procedure
 • Afwijkingsmogelijkheden
 • Zonevreemde constructies
 • Planologisch attest

3. Handhaving

 • Strafsancties
 • Verjaring
 • Herstelmaatregelen
 • Stakingsbevel

Docent(en)

D_01127.jpg
Bart De Becker

Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel) en Licentiaat Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent). Na een loopbaan van ruim 5 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco advocaten, waar hij actief is in de cel Ecologie (milieurecht en ruimtelijke ordening). Hij heeft de leiding over de vestiging van Lexeco in Kortrijk. Bart De Becker treedt vaak op als spreker rond administratiefrechtelijke thema’s. Daarnaast verzorgde hij een aantal juridische publicaties over ruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en bodemsanering. Hij is voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 622 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
 • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 6 uren (In aanvraag)
 • DOM Permanente Vorming Milieucoördinatoren conform art. 4.1.9.1.2 van Vlarem, 6 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data