Sinds begin 2018 zijn er heel wat wijzigingen geweest in de bodemwetgeving. Sinds 1 februari geldt een aangepast Bodemdecreet, met tal van wijzigingen (o.m. de verplichting tot bodemonderzoek voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging).

 

In deze basisopleiding krijg je in een namiddag een compleet overzicht van de gewijzigde Vlaamse bodemwetgeving, met aandacht voor de rol van de milieucoördinator:

 • Wanneer is er een verplichting om een bodemonderzoek uit te voeren?
 • Wat moet men ondernemen om vrijgesteld te worden van een saneringsverplichting?
 • Hoe verloopt een bodemsanering?
 • Wat te doen bij schadegevallen?

 

Tijdens deze halve dag krijg je een praktisch antwoord op al deze vragen. Daarnaast wordt er grondig ingegaan op de aangepaste grondverzetregeling in het Vlarebo, die op 1 april 2019 in werking is getreden. Je ontdekt ook de relevante recente rechtspraak (o.m. inzake bodemattesten bij overdrachten).

Ontdek een opleiding die je to the point en concreet wegwijs maakt in deze complexe regelgeving. Na deze opleiding ben je op de hoogte van de wettelijke verplichtingen inzake bodem en werk je efficiënter samen met professionele gesprekspartners, zoals erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot:

 • milieuverantwoordelijken
 • veiligheidsverantwoordelijken
 • leidinggevenden
 • juridische functies en advocaten
"

Ik begrijp nu weer hoe de vork aan de steel zit!

"
Anne-Mie Poriau, milieucoördinator, Emmaüs - AZ Sint-Jozef

Programma

 • Algemeen overzicht Bodemdecreet en Vlarebo (het Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming)
 • Bodemonderzoek bij aanvang van exploitatie
 • Verplichtingen bij overdracht van gronden
 • Andere onderzoeksverplichtingen
 • Saneringsplicht
 • Vrijstelling van saneringsplicht
 • Verloop bodemsanering
 • Grondverzet (nieuw sinds 1 april 2019)
 • Schadegevallen
 • Voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen

Docent(en)

D_01127.jpg
Bart De Becker

Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel) en Licentiaat Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent). Na een loopbaan van ruim 5 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco advocaten, waar hij actief is in de cel Ecologie (milieurecht en ruimtelijke ordening). Hij heeft de leiding over de vestiging van Lexeco in Kortrijk. Bart De Becker treedt vaak op als spreker rond administratiefrechtelijke thema’s. Daarnaast verzorgde hij een aantal juridische publicaties over ruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en bodemsanering. Hij is voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 324 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
 • DOM Permanente Vorming Milieucoördinatoren conform art. 4.1.9.1.2 van Vlarem, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data