De nieuwe ISO 19011:2018 vertaald naar de praktijk

Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? Welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd?

Deze training biedt u inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditors. U leert hoe u zelfstandig een interne audit kunt voorbereiden, uitvoeren en rapporteren volgens de principes van de ISO 19011:2018. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de risico's die uw organisatie zouden kunnen bedreigen. Ook de sociale en communicatieve vaardigheden waarover een interne auditor moet beschikken, komen aan bod. Het verwerven van praktische auditvaardigheden staat centraal in deze training. Praktijkgerichte oefeningen helpen u de verschillende aspecten van procesmatige en geïntegreerde audits onder de knie te krijgen.

Pluspunten

 • Door de focus op procesmatig auditeren en op de integratie van de verschillende managementsystemen, krijgt deze training een echte meerwaarde.
 • U krijgt de nodige informatie over de vernieuwde Managementsysteem norm versies (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018).

Uw resultaten

 • U kunt een audit voorbereiden: planning, opstellen van vragen.
 • U kunt een audit perfect uitvoeren: inleidend gesprek, auditonderzoek, afsluitend gesprek.
 • U kunt auditbevindingen duidelijk en concreet rapporteren: rapporteren van bevindingen, beslissen over verbeterende maatregelen.
 • U kunt audits opvolgen: uitvoeren van verbeterende maatregelen, vervolgaudit.
 • U hebt inzicht in de basisprincipes van een modern risicobeheer en in de integratie van verschillende managementsystemen.

Bestemd voor

 • (interne) auditoren (kwaliteit, veiligheid, milieu, ...) die de toegevoegde waarde van hun audits willen verbeteren
 • kandidaat (interne) auditoren (kwaliteit, veiligheid, milieu, ...)
"

De opleiding biedt inzicht, structuur en houvast voor het plannen, organiseren, uitvoeren en documenteren van interne audits.

"
Peter Silverans, Product EHS Analyst, Huntsman (Europe)
"

Duidelijke uitleg, ruimte voor eigen inbreng, mooie accommodatie en faciliteiten.

"
Yves Fierens, kwaliteitscoördinator, GZA

Programma

1. Inleiding: managementsystemen en auditeren

 • Risicomanagement
 • Managementsystemen
  • terminologie: managementsystemen versus risicomanagement
  • basisprincipes en onderdelen: PDCA-cirkel, beleid, planning, implementatie, opvolging, directiebeoordeling
 • Auditeren
  • terminologie: audit, auditor, auditbevinding, auditwaarneming, ...
  • ISO 19011 als platform voor het auditeren van managementsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ...
  • het auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren

2. Voorbereiden van een audit

 • Hulpmiddelen en aandachtspunten bij de voorbereiding van audits

3. Uitvoeren van een audit

 • Verschillende methodes
 • Objectiviteit
 • Luisteren en vragen stellen
 • Non-verbale communicatie
 • Do's-and-don'ts

4. Rapporteren van auditbevindingen

 • Basisvereisten van een goede rapportage

Docent(en)

D_02130.jpg
Karin Vanden Berghe

Sinds 2011 werkt Karin Vanden Berghe als senior consultant en verantwoordelijke business unit Managementsystemen kwaliteit, milieu & veiligheid bij Cloud Nine International. “Being on cloud nine means that you are on top of the world, that you have no worries”. Hiervoor blikt Karin terug op gevarieerde werkervaringen als Business Excellence manager bij BD, consultant bij SGS, Field Evaluator Raw Materials bij Levi Strauss en kwaliteitsverantwoordelijke bij Annabel textiles. Het delen van deze ervaringen geven kleur en motivatie bij het geven van de trainingen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 6 uren (In aanvraag)
 • DOM Permanente Vorming Milieucoördinatoren conform art. 4.1.9.1.2 van Vlarem, 6 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven

Data