Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? En welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze opleiding geeft je inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditors en de uitvoering ervan.

Doelstellingen

In deze opleiding leer je hoe je zelfstandig een interne audit kan voorbereiden, uitvoeren en rapporteren volgens de principes van de ISO 19011:2018. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de risico's die jouw organisatie zouden kunnen bedreigen. Ook de sociale en communicatieve vaardigheden waarover een interne auditor moet beschikken, komen aan bod. Het verwerven van praktische auditvaardigheden staat centraal in deze training. Praktijkgerichte oefeningen helpen je de verschillende aspecten van procesmatige en geïntegreerde audits onder de knie te krijgen.

Na het volgende van deze opleiding:

 • Kan je een audit voorbereiden: planning, opstellen van vragen
 • Kan je een audit perfect uitvoeren: inleidend gesprek, auditonderzoek, afsluitend gesprek
 • Kan je auditbevindingen duidelijk en concreet rapporteren: rapporteren van bevindingen, beslissen over verbeterende maatregelen
 • Kan je audits opvolgen: uitvoeren van verbeterende maatregelen, vervolgaudit
 • Heb je inzicht in de basisprincipes van een modern risicobeheer en in de integratie van verschillende managementsystemen

Pluspunten

Door de focus op procesmatig auditeren en op de integratie van de verschillende managementsystemen, krijgt deze training een echte meerwaarde. Je krijgt de nodige informatie over de vernieuwde Managementsysteem norm versies ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018.

Uw resultaten

 • U kunt een audit voorbereiden: planning, opstellen van vragen.
 • U kunt een audit perfect uitvoeren: inleidend gesprek, auditonderzoek, afsluitend gesprek.
 • U kunt auditbevindingen duidelijk en concreet rapporteren: rapporteren van bevindingen, beslissen over verbeterende maatregelen.
 • U kunt audits opvolgen: uitvoeren van verbeterende maatregelen, vervolgaudit.
 • U hebt inzicht in de basisprincipes van een modern risicobeheer en in de integratie van verschillende managementsystemen.

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot:

 • (interne) auditoren (kwaliteit, veiligheid, milieu, ...) die de toegevoegde waarde van hun audits willen verbeteren
 • kandidaat (interne) auditoren (kwaliteit, veiligheid, milieu ...)
"

Duidelijke uitleg, ruimte voor eigen inbreng, mooie accommodatie en faciliteiten.

"
Yves Fierens, kwaliteitscoördinator, GZA
"

Duidelijke en zeer degelijke opleiding die een goede basis geeft om aan de slag te gaan als interne auditeur.

"
Christophe Peeters, Quality Engineer, Soudal

Programma

1. Inleiding: managementsystemen en auditeren

 • Risicomanagement
 • Managementsystemen
  • terminologie: managementsystemen versus risicomanagement
  • basisprincipes en onderdelen: PDCA-cirkel, beleid, planning, implementatie, opvolging, directiebeoordeling
 • Auditeren
  • terminologie: audit, auditor, auditbevinding, auditwaarneming ...
  • ISO 19011 als platform voor het auditeren van managementsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ...
  • het auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren

2. Voorbereiden van een audit

 • Hulpmiddelen en aandachtspunten bij de voorbereiding van audits

3. Uitvoeren van een audit

 • Verschillende methodes
 • Objectiviteit
 • Luisteren en vragen stellen
 • Non-verbale communicatie
 • Do's-and-don'ts

4. Rapporteren van auditbevindingen

 • Basisvereisten van een goede rapportage

Docent(en)

Tim Belon

Tim Belon heeft al meer dan 15 jaar ervaring in de ontwikkeling, het opzetten en de bijsturing van managementsystemen en in auditing, in binnen- en buitenland. Hij is gespecialiseerd in risicomanagementsystemen voor kwaliteit, veiligheid en milieu en begeleidt zowel kmo's als multinationals. Sinds 2004 is hij zaakvoerder van cloud nine.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 6 uren
 • DOM Permanente Vorming Milieucoördinatoren conform art. 4.1.9.1.2 van Vlarem, 6 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven

Data