VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een systematiek die is ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers / contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren. De basisgedachte is dat een VCA certificaat, een gerechtvaardigd vertrouwen geeft dat het bedrijf de activiteiten waarvoor het is gecertificeerd, 'veilig' kan en zal uitvoeren.

Het Vinçotte Academy-certificaat is erkend door het Uitvoerend Comité van de VCA-deskundigen.

Deze opleiding geeft de betrokken operationeel leidinggevenden de gelegenheid om de nodige kennis inzake veiligheid te verwerven en deel te nemen aan het examen dat wordt vereist door punt 3.3 van de lijst, met als titel 'Veiligheid voor operationeel leidinggevenden in het kader van VCA'.

Bestemd voor

Voor elke medewerker die leiding moet geven aan de operationeel medewerkers (werknemers).

Voorbeelden: opzichters, ploegbazen, voormannen, enz.

Programma

De veiligheidsfilosofie, de risico’s en het beheer ervan (oorzaken, iceberg) en de preventie, die de identificatie van de gevaarlijke handelingen en situaties en het zich voordoen van ongevallen omvat

 • De wetgeving, de Europese richtlijnen, de reglementen, de controles en de ongevallenverslagen
 • De verantwoordelijkheid
 • De VCA-certificatie
 • De ergonomie
 • De organisatie
 • De methoden om veilig werken te bevorderen
 • De analyse van de aan de taak verbonden risico’s
 • Het organiseren van toolbox meetings
 • De veiligheidsprocedures, de werkvergunning, …
 • De elektrische zonering
 • De noodplannen van de onderneming
 • De risico’s en de preventiemaatregelen in verband met: gevaarlijke producten (materialen), asbest, brand en ontploffing, werken in besloten ruimten, werktuigen en machines (arbeidsmiddelen), het hanteren van lasten (hijsen, optillen, dragen), struikelen, uitglijden en vallen, werken in de hoogte, elektriciteit, lassen en aanverwante werkzaamheden, straling, geluid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Signalisatie
 • Ongevallenanalyse
 • Beheer op bouwplaats en signalisatie

Praktische informatie

Prijs: 400 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven

Data