Bent u verantwoordelijk voor security binnen uw organisatie, maar hebt u ook nog heel wat andere taken onder uw hoede?

Of bent u misschien nieuw in de functie van securitymanager?

Deze unieke opleiding over security biedt u in 2 dagen een grondig inzicht in de theorie én praktijk. Concreet leert u hoe u security management kunt aanpakken of optimaliseren, aan de hand van werkbare oplossingen, tal van praktische tips en een handig stappenplan.

Uw sleutel tot veiligheid in uw organisatie

In deze praktische en interactieve opleiding leert u hoe u een efficiënt en aan uw bedrijf aangepast security beleid opstelt en implementeert, zonder daarbij uw klanten en medewerkers uit het oog te verliezen.

De 'General Data Protection Regulation' zal van vele organisaties in de volgende jaren sterke inspanningen verlangen inzake data protection. In deze opleiding raken we die elementen aan, die van belang zijn voor de invulling van de rol van security manager in deze context.

Ook 'troubleshooting' maakt deel uit van deze opleiding: u krijgt handige tips en mogelijke oplossingen aangereikt voor problemen waarmee u in uw werksituatie wordt geconfronteerd.

Na deze opleiding weet u

 • hoe u een efficiënt toegangbeheersingssysteem uitbouwt.
 • welke maatregelen u kunt nemen bij ongewenst bezoek, inbraak (in het weekend), …
 • wat wel en niet mag als u een medewerker verdenkt van diefstal.
 • waarop u moet letten wanneer u technische beveiligingsmiddelen implementeert (camerabewaking, toegangscontrole, inbraakdetectie).
 • hoe u uw medewerkers sensibiliseert zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Bijscholing voor de preventieadviseur

Bent u preventieadviseur? Dan is deze opleiding ideaal voor u. Want ze komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor de preventieadviseur, volgens het Koninklijk Besluit van 29 januari 2013. (Dat wijzigde het KB van 17 mei 2007 over de vorming en bijscholing van de preventieadviseur.)

Pluspunten

 • Uniek aan de opleiding is dat zij zich in de eerste plaats richt tot mensen die verantwoordelijkheid dragen voor security, maar niet exclusief binnen dit domein werkzaam zijn.
 • In 2 dagen krijgt u een grondige onderdompeling in de theorie én praktijk van security en leert u hoe u een doeltreffend securitybeleid kunt realiseren in uw bedrijf.
 • Bespreek de veiligheidsproblemen waarmee u in uw dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt en keer terug naar uw werkplek met praktische oplossingen.

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot medewerkers die - naast hun eigenlijke functie - verantwoordelijk zijn voor security binnen de onderneming:

 • facility managers
 • safety managers
 • gebouwenbeheerders
 • office managers
 • preventieadviseurs
 • algemeen directeuren
 • personeelsdirecteuren
 • directiesecretaresses

Deze opleiding is ook interessant voor beginnende security managers.

"

De opleiding was enorm interessant en zeer praktijkgericht.

"
Stijn De Jonghe, Business Expert Cash, AXA Bank Europe
"

Op een toch wel vrij korte periode werd de basis van een zeer uitgebreide en complexe materie op een beknopte manier overgebracht. En dit voldoende aangevuld met praktijkvoorbeelden, extra documentatie en mogelijkheid tot discussie en vragen.

"
Kristof Van Den Eeckhout, Facility & Logistics, Dexia

Programma

A. Basisbegrippen

 • Security en het verschil met safety
 • Security management
 • Onderscheid tussen intern en extern security management
 • Positie van security management binnen het globale risicobeheersingsproces

B. Wettelijk kader van de security sector in België: krachtlijnen

U krijgt een beknopt overzicht van de wetgeving over security activiteiten binnen een onderneming. o.m.:

 • de 'Wet Tobback' die de bewakings- en beveiligingssector reguleert.
 • de 'Detectivewet' m.b.t. private opsporing en onderzoeken.
 • de 'Privacywet'.

Deze wetten bevatten een aantal beperkingen en verplichtingen waarmee u binnen het security beleid rekening moet houden.

Bijvoorbeeld:

 • Mag u tassencontroles uitvoeren bij het personeel?
 • Hoe mag, kunt of moet u reageren als een personeelslid verdacht wordt van diefstal?
 • Zijn er wettelijke verplichtingen voor het plaatsen van camera's, inbraakdetectie- en toegangscontrolesystemen?
 • Mag u het e-mail- en telefoongebruik van werknemers controleren?
 • ...

C. Security beleid

1. Risicobeheersing

 • Het begrip 'risico'
 • Criminele risico's
 • Risico-identificatie
 • Risico-evaluatie
 • Risicobeheer:
  • 'aanvaardbare' risico's
  • beperking door preventie: organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen
  • verzekeren van onaanvaardbare risico's
 • Opstellen en implementeren van een bewakings- en/of beveiligingsplan

De trainer besteedt grondige aandacht aan (nieuwe) technologie. Hij biedt een overzicht van de verschillende oplossingen, trends en valkuilen. Hij integreert de technologie in een globaal security beleid.

2. Security awareness

De mens is vaak de zwakste schakel in de beveiliging. Daarom is het belangrijk om uw medewerkers een zekere mate van discipline en beveiligingsbewustzijn (awareness) bij te brengen. Ook het management moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en zijn betrokkenheid tonen.

3. General Data Protection Regulation

De belangrijkste elementen van General Data Protection.

4. Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Wat is de rol van de reguliere politiediensten binnen uw security beleid?

D. Kosten-baten van beveiligingsmaatregelen afwegen

Uw bedrijfsprofiel en concrete behoeften bepalen welk security beleid voor u het meest geschikt is. Waarmee moet u rekening houden bij investeringen in security?

E. Algemene en sectorspecifieke cases

 • U ontdekt de praktische aanpak van securityissues via algemene en sectorspecifieke cases. Wettelijke en bedrijfseconomische aspecten worden uitgespit en de bedrijfscultuur wordt onder de loep genomen.
 • Didactisch materiaal (o.a. foto's en plannen) ondersteunen en verduidelijken de cases.

F. Praktisch stappenplan voor de implementatie van een security beleid

G. Troubleshooting

U krijgt de mogelijkheid om uw beveiligingsproblemen voor te leggen. De docent begeleidt u in het vinden van mogelijke oplossingen, en geeft praktische tips.

H. Wrap up: valkuilen en best practices

Docent(en)

D_00297.jpg
Stijn Lobeau

Stijn Lobeau werkte als Operational Risk and Corporate Security Manager bij Securitas en is erkend als veiligheidsadviseur door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In het verleden deed hij in de beveiligingsbranche ruime ervaring op als bedrijfsrechercheur en security consultant/trainer. Vandaag is hij Data Privacy Manager bij Engie.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 12 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data