Ben je verantwoordelijk voor security in je organisatie, maar heb je ook nog heel wat andere taken onder je hoede? Of ben je misschien nieuw in de functie van security manager? Deze unieke opleiding over security biedt je in 2 dagen een grondig inzicht in de theorie én praktijk. Concreet leer je hoe je security management kan aanpakken of optimaliseren, aan de hand van werkbare oplossingen, tal van praktische tips en een handig stappenplan.

Doelstellingen

In deze praktische en interactieve opleiding leer je hoe je een efficiënt en aangepast securitybeleid opstelt en implementeert, zonder daarbij klanten en medewerkers uit het oog te verliezen. De 'General Data Protection Regulation' vraagt van organisaties in de volgende jaren heel wat inspanningen inzake gegevensbescherming. In deze opleiding komen de elementen die van belang zijn voor de invulling van de rol van security manager in deze context aan bod. Ook 'troubleshooting' maakt deel uit van deze opleiding: je krijgt handige tips en mogelijke oplossingen aangereikt voor problemen waarmee je in je werksituatie wordt geconfronteerd.

Na deze opleiding weet je

 • Hoe je een efficiënt toegangbeheersingssysteem uitbouwt
 • Welke maatregelen je kan nemen bij ongewenst bezoek, inbraak (in het weekend) …
 • Wat wel en niet mag als je een medewerker verdenkt van diefstal
 • Waarop je moet letten als je technische beveiligingsmiddelen implementeert (camerabewaking, toegangscontrole, inbraakdetectie)
 • Hoe je medewerkers sensibiliseert zodat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt

Pluspunten

Uniek aan de opleiding is dat deze zich in de eerste plaats richt tot mensen die verantwoordelijkheid dragen voor security, maar niet exclusief binnen dit domein werkzaam zijn.

Aan de slag met je eigen bedrijf! Dankzij de oefeningen in deze opleiding breng je belangrijke security issues en quick wins van je eigen bedrijf in kaart. Keer terug naar huis met praktische oplossingen.

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot medewerkers die – naast hun eigenlijke functie – verantwoordelijk zijn voor security binnen de onderneming:

 • facility managers
 • safety managers
 • gebouwenbeheerders
 • office managers
 • preventieadviseurs
 • algemeen directeuren
 • personeelsdirecteuren
 • directiesecretaresses

Deze opleiding is ook interessant voor beginnende security managers.

Ben je preventieadviseur? Dan is deze opleiding ideaal voor jou, want ze komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor preventieadviseurs, volgens het Koninklijk Besluit van 29 januari 2013 (dat wijzigde het KB van 17 mei 2007 over de vorming en bijscholing van preventieadviseurs).

"

De opleiding was enorm interessant en zeer praktijkgericht.

"
Stijn De Jonghe, Business Expert Cash, AXA Bank Europe
"

Op een toch wel vrij korte periode werd de basis van een zeer uitgebreide en complexe materie op een beknopte manier overgebracht. En dit voldoende aangevuld met praktijkvoorbeelden, extra documentatie en mogelijkheid tot discussie en vragen.

"
Kristof Van Den Eeckhout, Facility & Logistics, Dexia

Programma

A. Basisbegrippen

 • Security en het verschil met safety
 • Security management
 • Onderscheid tussen intern en extern security management
 • Positie van security management binnen het globale risicobeheersingsproces

B. Wettelijk kader van de security sector in België: krachtlijnen

Je krijgt een beknopt overzicht van de wetgeving over securityactiviteiten binnen een onderneming, onder meer:

 • De 'Wet Jambon' die de bewakings- en beveiligingssector reguleert.
 • 13 activiteiten overlopen
 • Persoonscontrole [av1]  
 • Toegangscontrole [av2]  en uitgaanscontrole
 • De 'Privacywet’: GPDR, DPO
 • Camerabewaking

Deze wetten bevatten een aantal beperkingen en verplichtingen waarmee je binnen het securitybeleid rekening moet houden.

Bijvoorbeeld:

 • Mag je tassencontroles uitvoeren bij het personeel?
 • Hoe mag, kan of moet je reageren als een personeelslid verdacht wordt van diefstal?
 • Zijn er wettelijke verplichtingen voor het plaatsen van camera's, inbraakdetectie- en toegangscontrolesystemen?
 • Mag je het e-mail- en telefoongebruik van werknemers controleren?
 • ...

C. Security beleid

1. Risicobeheersing

 • Het begrip 'risico'
 • Criminele risico's
 • Risico-identificatie
 • Risico-evaluatie
 • Risicobeheer:
  • 'aanvaardbare' risico's
  • beperking door preventie: organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen
  • verzekeren van onaanvaardbare risico's
 • Opstellen en implementeren van een bewakings- en/of beveiligingsplan

De trainer besteedt grondige aandacht aan (nieuwe) technologie. Hij biedt een overzicht van de verschillende oplossingen, trends en valkuilen. Hij integreert de technologie in een globaal securitybeleid.

2. Security awareness

De mens is vaak de zwakste schakel in de beveiliging. Daarom is het belangrijk om je medewerkers een zekere mate van discipline en beveiligingsbewustzijn (awareness) bij te brengen. Ook het management moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en zijn betrokkenheid tonen.

3. Het security landschap: de actoren

Wie is wie?

D. Kosten-baten van beveiligingsmaatregelen afwegen

Je bedrijfsprofiel en concrete behoeften bepalen welk security beleid voor jou het meest geschikt is. Waarmee moet je rekening houden bij investeringen in security?

E. Algemene en sectorspecifieke cases

 • Je ontdekt de praktische aanpak van securityissues via algemene en sectorspecifieke cases. Wettelijke en bedrijfseconomische aspecten worden uitgespit en de bedrijfscultuur wordt onder de loep genomen.
 • Didactisch materiaal (o.a. foto's en plannen) ondersteunen en verduidelijken de cases.

F. Praktisch stappenplan voor de implementatie van een securitybeleid

Risicoanalyse en deze implementeren op de werkvloer of eigen onderneming

 • Workshop:                    
  • Plan van aanpak
  • Problematiek   
  • Wettelijk kader -werking
  • Kosten-baten

 

G. Troubleshooting

Je krijgt de mogelijkheid om je beveiligingsproblemen voor te leggen. De docent begeleidt je in het vinden van mogelijke oplossingen en geeft praktische tips.

H. Afronding met vragen

Docent(en)

Anne Vanzulpele

Ann Vanzulpele startte haar loopbaan bij de securityprovider Securitas. Vervolgens werkte zij als securityspecialist bij bedrijven zoals Cobelguard en Brussels Airlines. Sinds enkele jaren werkt Ann als zelfstandige veiligheidsconsultant met als diensten: het uitvoeren van Veiligheidsaudits, het implementeren van risicomanagement, het in plaats stellen van Crisismanagement, Training/ coaching in security en het verlenen van security interim-management

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 12 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data