Deze module van de basisopleiding 'Preventieadviseur niveau 2' omvat alle topics die u als preventieadviseur nodig hebt om uw functie goed uit te oefenen. Het programma van de 'Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2' omvat 90 uren. Het is conform de vereisten zoals bepaald in het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Pluspunten

 • De aanvullende vorming voor preventieadviseurs ingericht door Odisee in samenwerking met NCOI Learning is erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO).
 • Deze opleiding is erkend als beroepsopleiding en komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Lees meer hierover op de website van de FOD WASO of bij de 'Info en links' van deze website.

Toelatingsvoorwaarden

U wordt toegelaten tot de multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 indien u beschikt over een getuigschrift van de multidisciplinaire basismodule (120 uur).

Meer informatie over de multidisciplinaire basismodule vindt u op opleidingen.ncoi.be/kahodnb (dagonderwijs) en opleidingen.ncoi.be/kahoanb (afstandsonderwijs).

Resultaten

 • Na het volgen van deze module beschikt u over het diploma 'Preventieadviseur niveau 2'.
 • Na deze opleiding kent u de welzijnswetgeving, alle aspecten van een welzijnsbeleid in organisaties en beheerst u risico's dankzij risico-inventarisatie, risicoanalyses en risico-evaluaties.

Bestemd voor

De aanvullende vorming voor preventieadviseurs richt zich tot diegenen met interesse voor het welzijn van werknemers in ondernemingen en organisaties.

U wordt toegelaten tot de Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 als u beschikt over een getuigschrift van de Multidisciplinaire basismodule (120 uur).

Programma

1. Regelgevend kader m.b.t. welzijn

2. Veiligheids- en gezondheidsstructuren

3. Grondslagen van en motivatie tot het voeren van een welzijnsbeleid

4. Strategieën en technieken ter uitvoering van het welzijnsbeleid

5. Opsporen, analyseren en evalueren van risico's

6. Uitbouw van een veiligheidsbeleid

7. Risicovelden, voorkoming en risicobeheersing

 • Risico's verbonden aan het werken met gevaarlijke stoffen
 • Omgevingsrisico's
 • Elektrische risico's en beveiliging
 • Brandrisico's en brandbeveiliging
 • Risico's verbonden aan machines en gemechaniseerde werktuigen
 • Fysische en mentale belasting
 • Gevaarlijke installaties
 • Bijzondere risico's
 • Veiligheid en milieu

Praktische informatie

Prijs: 1 300 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

Deze opleiding is vrijgesteld van btw. De lessen van de multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 vinden wekelijks plaats. De lessen worden georganiseerd op dezelfde weekdag als de startdag en dit van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00. Er zijn geen lessen tijdens de paasvakantie.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven

Data