De sectorale voorwaarden van VLAREM II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten heel wat gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch vaak geconfronteerd met vragen:

 • Hoe moet ik het verplichte register van de opgeslagen hoeveelheden opbouwen?
 • Waar moet ik op letten in de rapporten van de periodieke onderzoeken van opslagtanks?
 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de nieuwe scheidingsafstanden?

Tijdens deze praktijkgerichte halve dag ontdek je de visie over de opslag van gevaarlijke producten door de bril van de milieuconsultant/VR-deskundige en van de toezichthouder op deze vragen.

Doelstellingen

Met deze praktijkgerichte opleiding krijg je een antwoord op vragen die leven bij bedrijven uit diverse sectoren die kleine of grotere hoeveelheden gevaarlijke producten opslaan en/of gebruiken. Je leert hoe je een bezoek van een toezichthouder voorbereidt en ontdekt welke vragen je mag verwachten bij een bezoek van de milieu-inspecteur.

Je krijgt enkele lessen uit:

 • incidenten of onveilige situaties
 • de praktijk met het nieuwe systeem voor de 'oranje' keuringen
 • knelpunten bij de indeling van gevaarlijke stoffen en het beheer van SDS’en
 •  ...

Als de volgende VLAREM-trein nieuwigheden in petto heeft met betrekking tot gevaarlijke producten, kom je die hier ook meteen te weten, in avant-première. Ten slotte geeft een VR-deskundige zijn ervaringen met de veranderingen die Seveso III (met onder meer de nieuwe drempels uit de bijlage I) teweeg heeft gebracht. Ook de nieuwe werkwijze met OVR’s in de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure komt kort aan bod.

Na het volgen van deze opleiding:

 • Ken je de allerlaatste nieuwigheden en regels met betrekking tot gevaarlijke producten
 • Ken je de visie van de toezichthouder met betrekking tot veel voorkomende problemen en moeilijkheden
 • Weet je hoe je een milieu-inspectie voorbereidt
 • Ken je de antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen

Bestemd voor

Deze opleiding is een must voor:

 • HSE-verantwoordelijken van bedrijven met gevaarlijke producten, in kleinere of grote hoeveelheden (incl. Sevesobedrijven)
 • milieuconsultants en externe milieucoördinatoren
 • overheidsdiensten, ook bijvoorbeeld lokale toezichthouders (die door de deklassering sinds 23/02/2017 meer bedrijven met gevaarlijke producten onder hun toezicht hebben)
"

Inhoudelijk zeer sterk! De trainers zijn topexperten.

"
Ivo Moons, milieucoördinator, Agfa Gevaert

Programma

1. Toelichting van de belangrijkste sectorale voorwaarden inzake gevaarlijke stoffen

 • Registerplicht
 • Tankkeuringen (vloeistoffen en gassen)
 • Scheidingsafstanden
 • Inkuipingen en opvangsystemen
 • Laad-/losvoorzieningen

Inclusief interpretaties en eventuele nieuwe wetgeving (indien Vlarem-trein 2017 al definitieve vorm heeft)

Docent: Pieter Grauls, Sertius

2. Afdeling Handhaving (vroeger AMI)

 • Knelpunten die in de praktijk vaak worden vastgesteld
 • Aanpak door de afdeling Handhaving (AMI): inspectieplanning, instrumenten

Onder andere:

 • enkele lessen uit incidenten
 • problemen met registers
 • beheer van SDS’en
 • signalisatie van vulpunten
 • praktijk m.b.t. het nieuwe systeem voor de oranje keuringen
 • interpretaties
 • voorwaarden voor vloeibare afvalstoffen

Docent: Philip Tanghe, Milieu-inspectie

3. Seveso III (incl. de drempels in het kader van de Seveso-regelgeving)

4. Het OVR in de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure

Docent: Frank Maesen, Sertius

Docent(en)

Pieter Grauls

Pieter Grauls, consultant, Sertius

Lees meer
Philip Tanghe

Philip Tanghe, milieu-inspecteur departement Leefmilieu, Natuur & Energie, Vlaamse Overheid - Milieu-inspectie TZR

Lees meer
Frank Maesen

Frank Maesen, bestuurder en VR-deskundige, Sertius

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 324 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • DOM Permanente Vorming Milieucoördinatoren conform art. 4.1.9.1.2 van Vlarem, 3 uren
 • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data