Doelstellingen

U analyseert regelmatig de veiligheidsrisico's in uw organisatie en neemt de nodige maatregelen. Maar doet u dit ook voor uw strafrechtelijk aansprakelijkheid bij een ernstig incident? Nochthans is dit ook een risico waarop u kunt anticiperen. 'Better safe than sorry' is een wijsheid die zeker en vast ook geldt bij uw juridische aansprakelijkheid. 

Tijdens dit webinar ontdekt u de algemeen juridische (wettekst) en de beleidsmatige regels (wanneer wordt de strafvordering wel/niet ingesteld) met betrekking tot uw strafrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief de impact van COVID-19. U leert wat u moet doen op het ogenblik dat u gehoord wordt door een sociaal inspecteur na een ernstig ongeval in uw bedrijf.  Dit belangrijk moment bepaalt immers mee of er strafrechtelijke vervolging wordt ingezet of niet. 

Pluspunten

 • Tijdens dit webinar ontdekt u alle aspecten van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de preventieadviseur aan de hand van een concrete case waarin strafvervolging werd ingesteld naar aanleiding van een arbeidsongeval. Stap per stap ontdekt u de regels, de risico's én de preventiemaatregelen.
 • Er is voldoende tijd voorzien voor vraag en antwoord.

Uw resultaten

Na dit webinar:

 • kent u de drie relevante vragen die relevant zijn om te kunnen oordelen over uw strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij een arbeidsongeval.
 • kent u preventiemaatrgelen tegen het risico om zelf strafrechtelijk aansprakelijk gesteld te worden.

Bestemd voor

 • preventieadviseurs
 • leidinggevenden

Programma

 • Wat is strafrechtelijke verantwoodelijkheid?
 • Wat is burgerlijke aansprakelijkheid?
 • Hoe werken beiden in de context van het welzijnsrecht?
 • En wat was het impact daarop van COVID-19? Zijn de regels gewijzigd?
 • Q&A

Docent(en)

Chris Persyn

Chris Persyn is sinds 1982 advocaat, gespecialiseerd in sociaal recht. Hij is gastprofessor aan de VUB en een aantal hogescholen. Bovendien doceert hij in de opleiding preventieadviseur. Hij verzorgt via Cautius ook bedrijfsinterne opleidingen inzake alle juridische aspecten van welzijn op het werk. Hij publiceert regelmatig over sociaalrechtelijke thema’s, met de klemtoon op alle juridische aspecten van het welzijnsrecht.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
 • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 1 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data