Out of the box denken en terug: vaardigheden en technieken

Heel wat professionals vinden van zichzelf dat ze niet creatief kunnen denken. Dat ze vaak het vaste patroon volgen en te weinig hun comfortzone durven verlaten. Ze zijn goed in wat ze doen maar slagen er niet altijd in om met verfrissende ideeën voor de dag te komen.

Geen prettige vaststelling, met de enorme veranderingen waar bedrijven en hun personeelsleden de laatste tijd worden doorgeduwd. Het goede nieuws is dat u er wat kunt aan doen! Iedereen kan out of the box leren denken op voorwaarde dat hij of zij zich de technieken en vaardigheden eigen kan maken. Als u dat dan eenmaal kunt, kan echter het probleem ontstaan dat u soms zo ver van de box komt te staan dat u geen draagvlak meer hebt in uw organisatie of dat u niets concreet met uw idee kunt aanvangen.

Om dit euvel te voorkomen, bestaat gelukkig de techniek van het omdenken waardoor u vanuit uw misschien vergezocht idee meer bruikbare ideeën kunt bedenken. Vaak gebeurt de echte vernieuwing immers aan de rand van de box: daar is het idee voldoende vernieuwend en heeft het tevens voldoende draagvlak.

En er is weer goed nieuws: ook omdenken kunt u leren. In deze eendaagse opleiding leert u heel ver out of the box te denken, maar ook terug te keren en met uw ideeën concreet aan de slag te gaan.

Uw resultaten

Na deze denk-doe workshop bedenkt u gemakkelijk meerdere oplossingen, krijgt u betere invallen, ontwikkelt u vlot meerdere ideeën en komt u creatief uit de hoek. U kunt terugvallen op een aantal technieken en vaardigheden die u dagdagelijks kunt gebruiken. U verlaat hierna ook sneller uw comfortzone en gaat met nieuwe ideeën aan de slag. U pakt de zaken met gemak anders aan en deinst er niet voor terug om bestaande patronen te breken. Op die manier zult u ook positiever en creatiever met verandering in en buiten uw organisatie om kunnen gaan.

Bestemd voor

Deze denk-doe workshop richt zich tot elke professional die regelmatig met goede en creatieven ideeën wil komen en ook de vaardigheden en technieken wil ontwikkelen om creatief te denken. Dat laatste is heel belangrijk. U krijgt in de opleiding heel veel tips en leert methodes waar u zelf mee aan de slag kunt in uw eigen werkcontext.

"

Iedereen die op zoek is naar ideeën om veranderingen door te voeren en wil dat het ook voeling heeft met het terrein kan met deze opleiding technieken leren. Want echt iedereen kan bijdragen aan innovatie. De docent is duidelijk een man van het terrein en niet van de grote theorieën. Dat maakt dat alles wat hij zei heel bruikbaar is.

"
Dries Masschelein, projectmanager, ING Belgium

Programma

Bij aanvang van de opleiding wordt het creatieve proces toegelicht. We starten daarbij vanuit een zelf te kiezen uitdaging. Daarna leren we out of the box denken om via omdenken te komen tot bruikbare ideeën ten aanzien van deze uitdaging. Tot slot concretiseren we de bedachte ideeën.

A. Herformuleren van de uitdaging

Meestal hebt u een startvraag: een probleem of een uitdaging. Vaak is dat echter niet ‘het’ probleem of ‘de’ uitdaging. Het is dan ook zonde om uw tijd te verspelen aan het bedenken van ideeën over de verkeerde uitdaging of het foute probleem. Door twee eenvoudige vragen ‘waarom’ en ‘wat houdt u tegen’ te beantwoorden en deze antwoorden om te denken tot nieuwe vragen, verruimen we onze gezichtshoek en slagen we er in om de uitdaging of het probleem deskundig te herformuleren. We gaan dit tijdens de opleiding concreet doen voor de gekozen startvraag.

B. Out of the box denken en terug

Hierin leert u actief vaardigheden en technieken om out of the box te denken en met originele en speciale ideeën voor de dag te komen:

  • Uitstel van oordeel
  • Het breken van patronen
  • Associatietechnieken
  • Techniek van het willekeurig woord
  • Tijdschriftmethode
  • Straatjutten
  • Provocatie
  • Omkering
  • Ideeën bedenken d.m.v. trends

U leert bij elke vaardigheid en techniek hoe het in zijn werk gaat en past het concreet toe op de gekozen uitdaging.

U leert tijdens deze oefeningen ook de techniek van het omdenken en komt zo tot ideeën die haalbaar zijn. U stelt dit eerst vast aan de hand van concrete voorbeelden en past dit toe op de gekozen uitdaging om zo uw ideeën concreet te maken.

C. Oplossing uitwerken

We leren ook de talrijke bedachte ideeën selecteren en verder uitwerken. We passen dit concreet toe op onze ideeën en presenteren die op het einde van de opleiding.

Het accent van deze opleiding ligt op het out of the box denken en omdenken. Het herformuleren behandelen we ook omdat het een noodzakelijk gegeven is. We werken op het einde onze oplossing verder uit. De opleiding levert naast methodes en tips ook enkele concrete ideeën op.

Om de kans op succes te maximaliseren, sluiten we de opleiding af met een reflectiemoment waarbij elke deelnemer aangeeft wat hij of zij precies zal toepassen in zijn of haar werkcontext.

Docent(en)

cr-01829798
Dirk De Boe

Dirk De Boe is innovatie- en creativiteitsexpert en helpt organisaties en hun mensen om creatief te denken. Hij heeft als ingenieur lang in de industrie gewerkt, in de automobielsector en in de consumentenelectronica. Hij was achtereenvolgens ontwikkelaar, projectleider, teamleider en innovatiemanager. Als zelfstandige is hij zowel actief in de industrie als in de dienstensector. Hij doceert ook het vak Ondernemen aan de Hogeschool Gent. Dirk zijn sessies zijn dynamisch, interactief, praktisch en bevatten heel veel tips die u meteen in uw werk kunt toepassen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data