Wilt u als manager:

 • het proces van besluitvorming beter kennen en erop inspelen?
 • begrijpen op welke manier u en andere mensen beslissingen nemen?
 • meer draagvlak creëren voor uw beslissingen?
 • beter inschatten wat de gevolgen van uw beslissing zijn?

In 2 dagen krijgt u tijdens deze praktijkopleiding meer inzicht in uw eigen beslissingsprofiel. U ontdekt ook hoe u meer grip krijgt op de diverse factoren die het besluitvormingsproces beïnvloeden.

Resultaten

 • U krijgt een praktijkgerichte invalshoek, met aandacht voor uw persoonlijke ervaring.
 • U krijgt een verscherpt inzicht in alle factoren die het besluitvormingsproces aansturen.
 • U oefent de leerstof in via reële praktijkcases.
 • U doet nieuwe ideeën op voor een effectiever besluitvormingsproces.
 • U gaat naar kantoor met een persoonlijk actieplan dat u meteen kunt toepassen in uw dagelijkse werkomgeving.

Bestemd voor

Managers, leidinggevenden en staffuncties die de bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben zelf beslissingen te nemen die een rol spelen in het beïnvloeden van een beslissingsproces.

"

Goede onderbouw, interactief, doortastend en inspelend, praktisch met voldoende theorie. De docente is zeer energiek en gaat steeds in op zijtrajecten binnen de groep, zonder het globale plaatje uit het oog te verliezen. Inspirerend.

"
Geert Vanhorenbeeck, manager multimedia, Rode Kruis Vlaanderen
"

Voor mij beantwoordde de cursus volledig aan mijn verwachtingen. Ook de zijsprongen waren welgekomen en nuttig.

"
Johan Van Puyenbroeck, logistiek, Ineos Manufacturing Belgium
"

Praktische insteken, helder opgebouwd en goed gebracht!

"
Frank Vranken, bestuursdirecteur, Provinciebestuur Limburg
"

Het was een interactieve sessie die voldoende handvaten geeft om mee aan de slag te gaan. Het geeft inzichten in je werkpunten!

"
Nancy Van Der Taelen, Teamleader ICT, Baloise Insurance

Programma

A. Het besluitvormingsproces

 • Hoe breng ik een besluitvormingsproces op gang?
 • Welke soorten besluitvormingsprocessen ken ik? Wanneer beslis ik best in groep? Wanneer beslis ik alleen?
 • Wanneer pas ik een specifieke beslissingsmethode toe?
 • Welke soort informatie heb ik nodig om tot een beslissing te komen?
 • Wie zijn de actoren? Wat zijn hun rollen?
 • Wie heeft verantwoordelijkheden? Wie heeft bevoegdheden?
 • Wat zijn 'juiste' beslissingen?

B. Ikzelf als beslisser

 • Welke types beslissers zijn er?
 • Hoe beïnvloeden de diverse types het beslissingsproces?
 • Wat is mijn persoonlijk beslissingsprofiel? Wat zijn voor- en nadelen hiervan?
 • Hoe ga ik om met andere beslissingswijzen?
 • Het 'zigzag'-model als uitgangspunt voor het omgaan met verschillende beslisserstypes.

C. Doelstellingen en randvoorwaarden van een beslissing

 • Waarover moet ik een beslissing nemen?
 • Wat wil ik bereiken?
 • Beslissen onder druk en onder stress: hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe kom ik toch tot een beslissing, ook al heb ik niet alle nodige informatie?
 • Hoe ga ik om met onzekerheden? Welke invloed hebben die op mijn beslissing?

D. Alternatieven bepalen en evalueren, definitief kiezen

 • Waar vind ik alternatieven? Zijn die er? Hoe zoek ik ze?
 • Aan elke keuze zijn risico's verbonden! Welke risico's zijn acceptabel? Welke niet?

E. Mogelijke gevolgen van een keuze

 • Hoe krijg ik zicht op de gevolgen?
 • Hoe krijg ik alle betrokken partijen in kaart? In hoeverre 'infecteert' mijn beslissing hen?

F. Beslissingen communiceren

 • Met mijn beslissing heb ik waarschijnlijk gelijk, maar hoe krijg ik ook gelijk?
 • Hoe motiveer ik mijn beslissing, zodat de betrokkenen ze ook ondersteunen?

Docent(en)

d_04424
Erika De Ryck

Erika heeft een ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven en individuen bij veranderingsvraagstukken. Vanuit haar expertise in strategische HR-rollen maakt ze businessuitdagingen helder en zet ze problemen om in duurzame oplossingen. Erika werkt vanuit een coachende aanpak (ICF – PCC certified) en is geïnspireerd door de positieve psychologie, neurowetenschappen en innovatieve principes om organisaties, leiders, en teams klaar te maken voor de uitdagingen van morgen. Haar passie ligt in het enthousiast maken van mensen om hun volle potentieel en energie te benutten en van daaruit duurzaam te groeien en zelfleiderschap op te nemen en de verbinding tussen mensen te versterken. Erika gelooft in geweldloze communicatie als een universeel thema waar iedereen beter van wordt, eens je het beheerst. En het goede nieuws is dat je het kan leren! Met een stevige wetenschappelijke background, aanstekelijke passie en doorleefde ervaring, neemt ze je op een interactieve en leuke wijze mee om je communicatiestijl in relatie tot anderen verder te verfijnen en kracht bij te zetten.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data