Schrijven voor een lezerspubliek houdt meer in dan foutloze zinnen produceren. Al van bij de eerste zin moet de lezer zich aangesproken voelen: de essentie moet vooraan staan en het verhaal moet helder zijn.

Deze intensieve training reikt u technieken aan om uw teksten toegankelijker en boeiender te maken. De training is heel praktisch opgevat en gaat uit van tekstmateriaal van de deelnemers. Ze bundelt de basisprincipes en taaltips die onderwezen worden in de masteropleiding Journalistiek en die hun waarde bewezen hebben.

Tijdens de training maakt u onder begeleiding vele schrijf- en herschrijfoefeningen met de computer. Ze wapenen u om in de toekomst overtuigender te communiceren met uw lezers. Op de vele oefeningen die u maakt, krijgt u persoonlijke feedback. Ook de respons van de groep is belangrijk: zo hoort u direct hoe lezers reageren op uw teksten.

Pluspunten

U krijgt de kans vooraf uw eigen teksten naar de trainer te sturen. Hij licht ze grondig door en verwerkt ze in de training. Zo oefent u met uw eigen werk als voorbeeldmateriaal.

Resultaat verzekerd!

Uw resultaten

 • U leert op een gestructureerde wijze informatie in een tekst verwerken.
 • U krijgt nuttige tips voor interviews, verslagen, reportages, titels, foto-onderschriften, ...
 • U levert keurige en pittige teksten af.
 • U kunt teksten van collega’s zonder opvallende ingrepen opkrikken.

Bestemd voor

 • redacteurs
 • bedrijfsjournalisten
 • eindredacteurs
 • voorlichtingsambtenaren
 • perscorrespondenten
 • samenstellers van een schoolkrant, ledenblad van een culturele vereniging of bedrijfsblad
"

Deze cursus leert je teksten vanuit een ander perspectief bekijken. Het gebruik van eigen teksten is confronterend, maar zeer leerrijk.

"
Kim Barbé, adviseur communicatie, FWO Fonds Wetenschappenlijk Onderzoek
"

Aan te raden: de praktische bruikbaarheid, de kwaliteit, de persoonlijke commentaar. De docent geeft feedback op jouw pogingen om iets op pc te herschrijven.

"
Wendy Peeters, trade marketing coördinator, Proximus - Belgacom Mobile
"

Een sterke, intensieve cursus! Op korte termijn veel bijgeleerd.

"
Isabel Paeme, communicatiemedewerker, Ministerie Vlaamse Gemeenschap
"

Een opleiding die voor de volle honderd procent de verwachtingen heeft ingelost: praktisch bruikbaar!

"
Kris Keymeulen, communications and press relations manager, Alcatel Bell
"

Je leert de trucjes om de aandacht van de lezer te vangen en vast te houden tot het einde van je tekst.

"
Sabine Simoens, publicaties, Pers & Communicatie, WES

Programma

Deel 1 - Bouw van een artikel

Een overzicht van diverse tekstsoorten:

 • kort nieuwsbericht,
 • bericht met inleiding,
 • koppen en onderschriften bij foto's,
 • reportage,
 • interview.

1. Vertel uw verhaal

Hoe u de aandacht van de lezer vangt en hoe u hem vasthoudt tot het slot van uw verhaal.

2. Open kort en krachtig

Over de eerste woorden van een nieuwsbericht.

3. Verzorg inleiding en kop

Twee functies van de inleiding en waarom het tweede veld wint in moderne journalistiek.

Voorbeelden van koppen voor kranten, nieuwsbrieven, magazines.

4. Geef alles weg

De wetten van de toegankelijkheid. Hoe u personen, instellingen en plaatsen introduceert in uw tekst.

5. Schrijf over mensen

Institutionele teksten tegenover menselijke verhalen.

6. Hou afstand

Over bijvoeglijke naamwoorden en uitroeptekens.

7. Laat beelden spreken

Het visuele detail, het concrete feit, het treffende beeld, de persoonlijke toets, het pakkende contrast, de anekdote, de sfeer.

Deel 2 - Schrijfstijl

Van alinea tot letter. Een overzicht van valkuilen en hoe ze te vermijden.

1. Hou orde in uw zinnen

 • Bouw van de alinea.
 • Opsommingen, verbanden, korte formuleringen en enkelvoudige werkwoordsvormen.

2. Gebruik spreektaal

 • Naamwoordstijl en werkwoordstijl.
 • Passieve en actieve stijl.
 • Dure woorden en omslachtige uitdrukkingen.

3. Breng afwisseling

 • Verbreek voorzetselkettingen.
 • Hak geen stro.
 • Ritme in de zin.

4. Wik uw woorden

 • Wees zuinig en precies.
 • Schrijven is schrappen.

5. Schrijf Standaardnederlands

 • Courante belgicismen.
 • Spellingvalkuilen.

Docent(en)

cr-00007119
Stijn Verdickt

Stijn Verdickt is een taalcoach die ervoor zorgt dat u teksten schrijft die hun doel bereiken. Op basis van haalbare principes die hij zelf - als actieve copywriter - dagelijks gebruikt. Hij gaf jarenlang les aan de Xios Hogeschool in Hasselt. En werkte op kranten- en tijdschriftenredacties. Tel al die ervaringen bij elkaar op en u begrijpt waar de doorleefde trainingsaanpak vandaan komt.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

Gelieve uw laptop mee te brengen naar deze opleiding.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Leden van ‘VVZC’ en 'Vonk (Netwerk voor interne Communicatie)' krijgen 10% korting.

Inschrijven

Data