Schrijven voor een lezerspubliek houdt meer in dan foutloze zinnen produceren. Al van bij de eerste zin moet de lezer zich aangesproken voelen: de essentie moet vooraan staan en het verhaal moet helder zijn. Deze intensieve training reikt je technieken aan om je teksten toegankelijker en boeiender te maken. De training is heel praktisch opgevat en gaat uit van tekstmateriaal van de deelnemers. Ze bundelt de basisprincipes en taaltips die onderwezen worden in de masteropleiding journalistiek en die hun waarde bewezen hebben. Tijdens de training maak je onder begeleiding vele schrijf- en herschrijfoefeningen met de computer. Ze wapenen je om in de toekomst overtuigender te communiceren met je lezers. Op de vele oefeningen die je maakt, krijg je persoonlijke feedback. Ook de respons van de groep is belangrijk: zo hoor je meteen hoe lezers reageren op je teksten.

Doelstellingen

In deze opleiding leer je op een gestructureerde wijze informatie in een tekst te verwerken. Je krijgt nuttige tips voor interviews, verslagen, reportages, titels, foto-onderschriften ... Na het volgen van deze opleiding kan je keurige en pittige teksten afleveren, klaar voor publicatie. Je kan ook teksten van collega’s zonder opvallende ingrepen opkrikken.

Pluspunten

De docent bekijkt je teksten vooraf grondig en verwerkt ze in de training. Zo oefen je met je eigen werk als voorbeeldmateriaal en zie je ook meteen wat er beter kan.

Bestemd voor

Deze opleiding is geschikt voor:

 • redacteurs
 • bedrijfsjournalisten
 • eindredacteurs
 • voorlichtingsambtenaren
 • perscorrespondenten
 • samenstellers van een schoolkrant, ledenblad van een culturele vereniging of bedrijfsblad
"

Deze cursus leert je teksten vanuit een ander perspectief bekijken. Het gebruik van eigen teksten is confronterend, maar zeer leerrijk.

"
Kim Barbé, adviseur communicatie, FWO Fonds Wetenschappenlijk Onderzoek
"

Aan te raden: de praktische bruikbaarheid, de kwaliteit, de persoonlijke commentaar. De docent geeft feedback op jouw pogingen om iets op pc te herschrijven.

"
Wendy Peeters, trade marketing coördinator, Proximus - Belgacom Mobile
"

Een sterke, intensieve cursus! Op korte termijn veel bijgeleerd.

"
Isabel Paeme, communicatiemedewerker, Ministerie Vlaamse Gemeenschap
"

Een opleiding die voor de volle honderd procent de verwachtingen heeft ingelost: praktisch bruikbaar!

"
Kris Keymeulen, communications and press relations manager, Alcatel Bell
"

Je leert de trucjes om de aandacht van de lezer te vangen en vast te houden tot het einde van je tekst.

"
Sabine Simoens, publicaties, Pers & Communicatie, WES

Programma

Deel 1 - Bouw van een artikel

Een overzicht van diverse tekstsoorten: het korte nieuwsbericht, het bericht met inleiding, koppen en onderschriften bij foto's, de reportage en het interview

1. Vertel je verhaal

Hoe je de aandacht van de lezer vangt en hoe je hem vasthoudt tot het slot van je verhaal

2. Open kort en krachtig

Over de eerste woorden van een nieuwsbericht

3. Verzorg inleiding en kop

Twee functies van de inleiding en waarom het tweede veld wint in moderne journalistiek

Voorbeelden van koppen voor kranten, nieuwsbrieven, magazines

4. Geef alles weg

De wetten van de toegankelijkheid. Hoe je personen, instellingen en plaatsen introduceert in je tekst

5. Schrijf over mensen

Institutionele teksten tegenover menselijke verhalen

6. Hou afstand

Over bijvoeglijke naamwoorden en uitroeptekens

7. Laat beelden spreken

Het visuele detail, het concrete feit, het treffende beeld, de persoonlijke toets, het pakkende contrast, de anekdote, de sfeer

Deel 2 - Schrijfstijl

Van alinea tot letter. Een overzicht van valkuilen en hoe ze te vermijden

1. Hou orde in je zinnen

 • Bouw van de alinea
 • Opsommingen, verbanden, korte formuleringen en enkelvoudige werkwoordsvormen

2. Gebruik spreektaal

 • Naamwoordstijl en werkwoordstijl
 • Passieve en actieve stijl
 • Dure woorden en omslachtige uitdrukkingen

3. Breng afwisseling

 • Verbreek voorzetselkettingen
 • Hak geen stro
 • Ritme in de zin

4. Wik je woorden

 • Wees zuinig en precies
 • Schrijven is schrappen

5. Schrijf Standaardnederlands

 • Courante belgicisme
 • Spellingvalkuilen

Docent(en)

cr-00007119
Stijn Verdickt

Stijn Verdickt is een taalcoach die ervoor zorgt dat u teksten schrijft die hun doel bereiken. Op basis van haalbare principes die hij zelf - als actieve copywriter - dagelijks gebruikt. Hij gaf jarenlang les aan de Xios Hogeschool in Hasselt. En werkte op kranten- en tijdschriftenredacties. Tel al die ervaringen bij elkaar op en u begrijpt waar de doorleefde trainingsaanpak vandaan komt.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Leden van ‘VVZC’ en 'Vonk (Netwerk voor interne Communicatie)' krijgen 10% korting.

Inschrijven

Data