Eén van de eerste lessen in management is leren delegeren. Het is één van de belangrijkste maar tegelijk ook moeilijkste zaken die u als manager moet doen. Heel wat managers leven immers met het idee dat wat ze zelf doen, beter doen.

Wat belemmert u om taken over te dragen? Welke taken kunt u delegeren en aan wie? Hoe pakt u een delegeringsgesprek aan? Hoe krijgt u commitment van een medewerker voor zijn taak? Hoe controleert u overgedragen taken?

Tijdens de training 'Delegeren' pakt u de factoren aan die u nu het delegeren belemmeren. U ontwikkelt vaardigheden om motiverend en met vertrouwen te delegeren.

Pluspunten

Tijdens de training wisselen uiteenzettingen, groepswerk, plenaire discussies en rollenspelen elkaar af. De ervaring van de deelnemers staat altijd centraal.

Voor de theoretische ondersteuning maakt de trainer gebruik van de inzichten over leidinggeven van onder meer Hersey & Blanchard en Covey.

Uw resultaten

 • U maakt onderscheid tussen uitvoerende taken en taken die u kunt delegeren.
 • U krijgt inzicht in de manier waarop u delegeert.
 • U schat de taakvolwassenheid van uw medewerkers beter in.
 • U delegeert beslissingen aan uw medewerkers op het terrein. Beslissingen nemen gebeurt sneller en vaak beter.
 • U leert uw medewerkers meer vertrouwen en treedt op als motivator en inspirator. Uw medewerkers groeien in hun job, zijn meer gemotiveerd en werken effectiever.

Bestemd voor

Voor leidinggevenden die door beter delegeren hun eigen efficiëntie, die van hun medewerkers en van hun organisatie willen verbeteren.

"

Ik heb heel wat praktische bagage meegenomen Ik zou kort willen samenvatten: Bedankt Frans!

"
Ronny Wauterickx, supervisor customer service, Metabo
"

Deze opleiding is toepasbaar op zovele vlakken (privé en in de werkomgeving).

"
Nancy Poelemans, verantwoordelijke chemie, Electrabel Zone Oost
"

Goede cursus, met enthousiaste docent waarin kenmerken en hulpmiddelen worden aangereikt om mensen en jezelf beter te kunnen aansturen.

"
C.J.M. Bartels, projectleider, Van Straten Bouw en Vastgoed
"

Prima opleiding! Praktische en bruikbare cursus voor iedereen die met leidinggeven te maken heeft. Theorie en praktijk zijn evenwichtig uitgebalanceerd.

"
Noel Van Waeyenberg, project manager, Aurex
"

Deze cursus beantwoordde volledig aan de verwachtingen. Een heleboel praktische tips om delegeren efficiënter te laten verlopen, gebracht op een praktische en dynamische wijze.

"
Geert Bruyninckx, general manager dealer development, Toyota Belgium

Programma

1. Voortraject

Voor de training vult u een beknopte vragenlijst in die peilt naar uw individuele leerdoelstellingen. Welke resultaten wilt u halen met deze training? Waarom wilt u beter leren delegeren? Wat belemmert u nu bij het delegeren?

Zo legt u uw persoonlijke leerdoelen vast en krijgt de trainer vooraf inzicht in uw specifieke behoeften.

Dag 1

1. Managementfilosofie van uw bedrijf

 • De managementfilosofie van uw bedrijf
 • Is uw organisatiestructuur geschikt voor verregaande delegering?

2. Delegeren

 • Wat verstaat u onder 'delegeren'?
 • Welke actoren spelen een rol bij delegeren?
 • Wat vraagt delegeren van een organisatie?
 • Wat vraagt delegeren van een manager?
 • Wat vraagt delegeren van een medewerker?

3. Taakvolwassenheid

 • Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
 • Welke taken lenen zich wel en niet voor delegering?
 • Hoe bepaalt u de taakvolwassenheid?
 • Analyse-instrumenten voor eigen medewerkers

4. Plan van aanpak

 • Hoe start u het eigen delegeringsproces op?
 • Uitwerking van een plan van aanpak

5. Gesprekstechniek

 • Hoe houdt u een delegeringsgesprek?
 • Met welke valkuilen moet u rekening houden?
 • Wat betekent dat voor de eigen gesprekken?

6. Afsluiting eerste dag

 • Evaluatie
 • Actiestappen

Dag 2

1. Situationeel leidinggeven

 • Wat bepaalt het situationeel leidinggeven?
 • Hoe gaat u hier mee om?
 • Hoe komt u tot de eindfase van dit model?
 • Praktijksituaties

2. Leidinggeven aan professionals

 • Wat verstaat u onder 'een professional'?
 • Welke specifieke eigenschappen vraagt dit van een leidinggevende?
 • Praktijksituaties

3. Stephen Covey

 • De 7 eigenschappen van effectief leiderschap en delegeren
 • Welke aandachtspunten komen hieruit naar voren?

4. Motivatie

 • Wat is Management by Motivation?
 • Hoe past u dit toe met delegeren?
 • Praktijksituaties

5. Formuleren / communiceren

 • Hoe formuleert u opdrachten?
 • Hoe communiceert u met medewerkers?
 • Hoe geeft / krijgt u feedback?

6. Actiestappen

 • Individuele verbetertrajecten benoemen
 • Hoe kunt u dit effectiever realiseren?

Enkel incompany

Van deze opleiding zijn momenteel geen open sessies ingepland. Wij bieden ze wel incompany aan. Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats?
Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker.