KPI’s of Key Performance Indicators. Gebruik je ze? Voor elke organisatie die haar performance management wil blijven verbeteren, zijn ze onmisbaar. Tenminste, als je ze juist gebruikt. Want vaak lopen werknemers vast op de vage formulering, verdwalen ze in het duizelingwekkende aantal indicators en staren ze zich zodanig blind op de cijfers dat ze blokkeren. Ontdek in deze opleiding hoe je jouw KPI’s inzet als een wegwijzer – en niet als een stopbord.

Doelstellingen

In deze training oefen je in een kleine groep de theorie meteen in. Na één dag ben je in staat om:

 • een meetsysteem op te bouwen voor je performance management
 • concrete KPI’s af te leiden uit vage doelstellingen en beleidsteksten
 • bruikbare en meetbare KPI’s te formuleren voor je beleid, doelen en projecten
 • de indicatoren te stroomlijnen op verschillende organisatieniveaus
 • behendig de KPI-valkuilen te vermijden

Bestemd voor

De training is geschikt voor iedereen die KPI's wil leren te formuleren en die over de voortgang en de resultaten hiervan moet rapporteren:

 • leidinggevenden
 • kaderleden
 • bedrijfsadviseurs
 • stafmedewerkers

Minstens 5 jaar professionele ervaring is aangewezen, maar niet strikt noodzakelijk.

"

Deze opleiding is een eerste startpunt om met KPI's te gaan werken en is een ideaal moment om jezelf een aantal vragen te stellen.

"
Tom Nijsmans, branch manager, Crime Control
"

Deze opleiding is concreet en, door de beperkte groep, ook zeer interactief.

"
Ralph De Schrijver, plantmanager, Purna Pharmaceuticals
"

Het sterke punt is dat deze opleiding wordt gegeven door een docent met enorm veel ervaring in het bepalen en toepassen van indicatoren en dit in verschillende sectoren en bedrijven. Wouter Van den Berghe is duidelijk een expert ter zake met vele jaren praktijkervaring. De opleiding bestaat uit een goed evenwicht tussen theorie en praktijk en heeft voor mij zeker geleid tot nieuwe inzichten in het werken met KPI's.

"
David Vanhoven, service manager, Cegeka ICT Diensten
"

Het praktijkgedeelte was enorm leerrijk: je leert de juiste reflexen en denkpatronen aan, zodat je het geleerde effectief kan omzetten in de praktijk.

"
Niels Leys, analist managementinformatie, Delta Lloyd Bank

Programma

1. Doelstellingen en doelindicators

 • Wat zijn doelstellingen?
 • Ontdek wanneer doelstellingen meetbaar zijn en wanneer niet?
 • Wat zijn doelindicators?
 • Leer doelstellingen formuleren zodat je er gemakkelijk KPI's aan koppelt

2. Bouwstenen voor indicators

 • Ontdek de noodzakelijke bouwstenen en kenmerken van KPI’s
 • Leer meer over zoekvelden, maatstaven, normwaarden en meetintervallen bij doelindicators

3. Indicators voor specifieke doelstellingen

 • Hoe KPI's afleiden uit SMART-doelstellingen?
 • Koppel indicators aan concrete doelstellingen met of zonder streefcijfer

4. Indicators voor vage, algemene doelstellingen

 • Leer geschikte indicators vinden voor vage, algemene doelen
 • Tips om indicators te halen uit beleidsteksten, intentieverklaringen en visieformuleringen

5. Indicators voor doelstellingenbomen

 • Wat zijn doelstellingenbomen?
 • Leer hoe je KPI's koppelt aan een boomstructuur van doelstellingen?
 • Hoe beperk je het aantal benodigde indicators?

6. Sturen met een consistent prestatiemeetsysteem

 • Wat is een prestatiemeetsysteem (performance measurement system)?
 • Waarin verschillen prestatie-indicators van andere kwantitatieve informatie?
 • Leer een succesvol prestatiemeetsysteem opbouwen
 • Hoe stroomlijn je indicators op verschillende niveaus in je organisatie?

7. Invoeren en managen van indicators

 • Welke informatie moet je bijhouden over de indicators?
 • Ontdek de ingrediënten van een informatiefiche
 • Welke rol heeft de indicatormanager in de onderneming?
 • Wat is van belang bij de bespreking van en de communicatie over KPI's?
 • Welke valkuilen moet je vermijden?

Docent(en)

D_01765.jpg
Wouter Van den Berghe

Wouter Van den Berghe is onderzoeksdirecteur en hoofd van het Kenniscentrum van het BIVV. Hij heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring als manager, adviseurconsultant, trainer en onderzoeker. Als organisatiedeskundige en strategisch adviseur heeft hij vele honderden organisaties in binnen- en buitenland begeleid bij het analyseren van organisatorische problemen, het scherp stellen van doelstellingen en het uitzetten van veranderingstrajecten. Hij is auteur van verschillende boeken en rapporten op gebied van projectmanagement, beleidsformulering, kwaliteitszorg en indicatoren. Reeds gedurende meer dan 15 jaar geeft hij training en advies op gebied van prestatie-indicatoren; ondertussen hebben reeds meer dan 700 mensen afkomstig uit meer dan 250 verschillende organisaties zijn trainingen gevolgd. In december 2011 verscheen zijn boek ‘Het Juiste Cijfer' over het ontwikkelen en gebruiken van indicatoren.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 836 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

Omdat KPI’s uniek zijn voor elk bedrijf, biedt NCOI Learning ook specifieke opleidingen aan. Werkt u voor een overheidsinstelling of in de non-profitsector? Bekijk dan zeker ook de opleiding Prestatie-indicatoren ontwikkelen voor overheids- en non-profitorganisaties. Zo is elk voorbeeld van de trainer meteen van toepassing op uw werksituatie.

Documentatie:

Deze praktijkdag is gebaseerd op het boek ‘Het juiste cijfer. Meerwaarde creëren met geschikte prestatie-indicatoren'. Deelnemers aan deze opleiding ontvangen een gratis exemplaar.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data