KPI’s als stopbord?

KPI’s of key performance indicators. Gebruikt u ze? Voor elke organisatie die haar performancemanagement wil blijven verbeteren, zijn ze onmisbaar. Tenminste, als u ze juist gebruikt. Want vaak lopen werknemers vast op de vage formulering. Verdwalen ze in het duizelingwekkende aantal indicatoren. En staren ze zich zodanig blind op de cijfers dat ze blokkeren. Hoe u uw KPI’s inzet als een wegwijzer - en niet als een stopbord.

Doelstellingen

KPI’s: bestemming bereikt

In deze training oefent u in een kleine groep de theorie meteen in. En na één dag bent u in staat om:

 • een meetsysteem op te bouwen voor uw performance management
 • concrete KPI’s af te leiden uit vage doelstellingen en beleidsteksten
 • bruikbare en meetbare KPI’s te formuleren voor uw beleid, doelen en projecten
 • de indicatoren te stroomlijnen op verschillende organisatieniveaus
 • behendig de KPI-valkuilen te vermijden

Bestemd voor

De training is gericht aan iedereen die KPI's wilt leren formuleren en die over de voortgang en de resultaten hiervan moet rapporteren:

 • leidinggevenden
 • kaderleden
 • bedrijfsadviseurs
 • stafmedewerkers

Minstens een 5-tal jaar professionele ervaring is aangewezen, maar niet strikt noodzakelijk.

"

Deze opleiding is een eerste startpunt om met KPI's te gaan werken en is een ideaal moment om jezelf een aantal vragen te stellen.

"
Tom Nijsmans, branch manager, Crime Control
"

Deze opleiding is concreet en, door de beperkte groep, ook zeer interactief.

"
Ralph De Schrijver, plantmanager, Purna Pharmaceuticals
"

Het sterke punt is dat deze opleiding wordt gegeven door een docent met enorm veel ervaring in het bepalen en toepassen van indicatoren en dit in verschillende sectoren en bedrijven. Wouter Van den Berghe is duidelijk een expert ter zake met vele jaren praktijkervaring. De opleiding bestaat uit een goed evenwicht tussen theorie en praktijk en heeft voor mij zeker geleid tot nieuwe inzichten in het werken met KPI's.

"
David Vanhoven, service manager, Cegeka ICT Diensten
"

Het praktijkgedeelte was enorm leerrijk: je leert de juiste reflexen en denkpatronen aan, zodat je het geleerde effectief kan omzetten in de praktijk.

"
Niels Leys, analist managementinformatie, Delta Lloyd Bank

Programma

1. Doelstellingen en doelindicatoren

 • Wat zijn doelstellingen?
 • Ontdek wanneer doelstellingen meetbaar zijn en wanneer niet?
 • Wat zijn doelindicatoren?
 • Leer doelstellingen formuleren zodat u er gemakkelijk KPI's aan koppelt

2. Bouwstenen voor indicatoren

 • Ontdek de noodzakelijke bouwstenen en kenmerken van KPI’s
 • Leer meer over zoekvelden, maatstaven, normwaarden en meetintervallen bij doelindicatoren

3. Indicatoren voor specifieke doelstellingen

 • Hoe KPI's afleiden uit SMART-doelstellingen?
 • Koppel indicatoren aan concrete doelstellingen met of zonder streefcijfer

4. Indicatoren voor vage, algemene doelstellingen

 • Leer geschikte indicatoren vinden voor vage, algemene doelen
 • Tips om indicatoren te halen uit beleidsteksten, intentieverklaringen en visieformuleringen

5. Indicatoren voor doelstellingenbomen

 • Wat zijn doelstellingenbomen?
 • Leer hoe u KPI's koppelt aan een boomstructuur van doelstellingen?
 • Hoe beperkt u het aantal benodigde indicatoren?

6. Sturen met een consistent prestatiemeetsysteem

 • Wat is een prestatiemeetsysteem (performance measurement system)?
 • Waarin verschillen prestatie-indicatoren van andere kwantitatieve informatie?
 • Leer een succesvol prestatiemeetsysteem opbouwen
 • Hoe stroomlijnt u indicatoren op verschillende niveaus in uw organisatie?

7. Invoeren en managen van indicatoren

 • Welke informatie moet u bijhouden over de indicatoren?
 • Ontdek de ingrediënten van een informatiefiche
 • Welke rol heeft de indicatormanager in de onderneming?
 • Wat is van belang bij de bespreking van en de communicatie over KPI's?
 • Welke valkuilen moet u vermijden?

Docent(en)

D_01765.jpg
Wouter Van den Berghe

Wouter Van den Berghe is onderzoeksdirecteur en hoofd van het Kenniscentrum van het BIVV. Hij heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring als manager, adviseurconsultant, trainer en onderzoeker. Als organisatiedeskundige en strategisch adviseur heeft hij vele honderden organisaties in binnen- en buitenland begeleid bij het analyseren van organisatorische problemen, het scherp stellen van doelstellingen en het uitzetten van veranderingstrajecten. Hij is auteur van verschillende boeken en rapporten op gebied van projectmanagement, beleidsformulering, kwaliteitszorg en indicatoren. Reeds gedurende meer dan 15 jaar geeft hij training en advies op gebied van prestatie-indicatoren; ondertussen hebben reeds meer dan 700 mensen afkomstig uit meer dan 250 verschillende organisaties zijn trainingen gevolgd. In december 2011 verscheen zijn boek ‘Het Juiste Cijfer' over het ontwikkelen en gebruiken van indicatoren.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 836 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

Omdat KPI’s uniek zijn voor elk bedrijf, biedt NCOI Learning ook specifieke opleidingen aan. Werkt u voor een overheidsinstelling of in de non-profitsector? Bekijk dan zeker ook de opleiding Prestatie-indicatoren ontwikkelen voor overheids- en non-profitorganisaties. Zo is elk voorbeeld van de trainer meteen van toepassing op uw werksituatie.

Documentatie:

Deze praktijkdag is gebaseerd op het boek ‘Het juiste cijfer. Meerwaarde creëren met geschikte prestatie-indicatoren'. Deelnemers aan deze opleiding ontvangen een gratis exemplaar.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data