Public affairs wordt soms omschreven als ‘de belangrijkste taak die niemand begrijpt’. Lobbyen – het ‘veldwerk’ – is bekender, maar klinkt vaak negatief. Nochtans is public affairs of lobbying een fascinerende discipline en een essentieel onderdeel van elke moderne organisatie. Ben je publicrelations- of communicatiemanager, executive, advocaat of bedrijfsjurist? En wil je wegen op het beleidsproces? Met deze opleiding leer je de juiste technieken in 2 dagen en krijg je een stevige theoretische en praktische basis.

Doelstellingen

Dossierkennis én fingerspitzengefühl? De cruciale vaardigheden in public affairs en lobbying? Een mengelmoes van hard en soft skills: dossierkennis en inzicht in politieke mechanismen, mensenkennis en kristalheldere communicatie, talenkennis en fingerspitzengefühl. Veel daarvan leer je al doende, maar het begint bij een stevige theoretische én praktische basis. En die doe je op in deze opleiding ‘Public affairs en lobbying’:

 • Je kent de basistechnieken en -strategieën van public affairs en lobbying
 • Je leert de knepen van crisiscommunicatie en leert te netwerken en om te gaan met de pers
 • Je hebt een overzicht van de Vlaamse, Belgische en Europese besluitvorming

Je wisselt je ervaringen uit met collega’s en oefent alles meteen in. Zo heb je alle bagage om na deze opleiding jouw punten op de agenda te krijgen:

Pluspunten

Advocaten kunnen een OVB-erkenning aanvragen.

Bestemd voor

De opleiding is gericht tot iedereen die:

 • als executive, pr- en communicatiemanager, jurist of advocaat zich bezighoudt met de beïnvloeding van het beleids- en besluitvormingsproces.
 • de belangen van zijn bedrijf of klant vertegenwoordigt ten opzichte van de overheid of stakeholders.
 • lobbyt voor de lokale overheid, de Europese Unie, erkende overlegorganen of ad-hocdrukkingsgroepen.

Programma

Dag 1: Belang van public affairs en lobbying

Publicaffairs- en lobbyingtechnieken

1. De monitoring: hoe beschik je als public affairs-expert tijdig over de juiste relevante informatie?

 • De informatiebronnen in België
 • De informatiebronnen in Europa
 • De selectie van informatie en definitie van de scope in functie van de doelgroep

2. De ontwikkeling van overtuigende argumenten

 • Wat maakt een argument overtuigend voor het beleid?
 • Hoe ontwikkel je overtuigende argumenten?

3. De redactie van een slagkrachtige position paper

 • Hoe bouw je een position paper op: onderdelen en structuur
 • Hoe zorg je ervoor dat je position paper blijft hangen: lay-out, stijl, bruikbaarheid van de argumenten, essentiële informatie

4. Issue- en stakeholdersmanagement

 • Wat is issuemanagement en stakeholdersmanagement?
 • Waarvoor zijn ze noodzakelijk?
 • Hoe organiseer je ze?

5. Communicatie in public affairs en lobbying

a. Het belang van communicatie voor elke public affairs-strategie

b. Werken met de pers:

 • het belang van de pers en hoe de pers gebruiken
 • het Belgische en Europese perslandschap
 • wat is nieuws?
 • do’s-and-don'ts / tips and tricks

c. Werken met een woordvoerder: noodzaak, processen, plaats in de organisatie

d. Crisiscommunicatie: praktische tips

6. Testcase communicatie

Aan de hand van een concrete testcase toets je de opgedane theoretische kennis aan de praktijk. Je bereidt een persbericht en opinion paper voor en verdedigt die voor de pers. Je wordt ook geconfronteerd met een negatieve berichtgeving door een vijandige doelgroep. Daarbij wordt je reactie getest: in welke mate slaag je er in om die ‘slechte reclame’ te gebruiken om je publicaffairsstrategie net te versterken?

Dag 2: Regelgevende en beleidskader & Public affairs-strategieën

De werking van het regelgevende en beleidskader op het Europese en Belgische niveau

1. Het regelgevende en beleidsproces in Europa

 • Type regelgeving en beleidsbeslissingen: verordening, richtlijn, aanbevelingen, …
 • De Commissie: beleidscyclus van de Commissie, initiatief recht, organisatie, ...
 • Belang van comitologie
 • De Europese Raad: bevoegdheden en werking, voorzitterschap, ...
 • Europees Parlement: bevoegdheden, werking, organisatie (commissies, plenair, fracties, ...)
 • De verhouding tussen Commissie, Raad en Parlement
 • De consultatieorganen
 • De drukkingsgroepen

2. Het regelgevend proces in federaal en regionaal België

 • De werking van de regeringen (federaal, regionaal): ministerraad, IKW, DAB, eerste lezing, tweede lezing, belang en negotiatie van het regeerakkoord, de beleidsverklaringen van de afzonderlijke ministers
 • De werking van het parlement: commissies, plenair, verhouding Kamer/Senaat, parlementaire vragen, ...
 • De rol en werking van de administratie
 • De consultatieorganen: federaal en regionaal
 • De drukkingsgroepen

3. De politieke processen die leiden tot een regeerakkoord

 • Hoe komt een regeerakkoord tot stand?
 • Welke mogelijkheden zijn er om dit proces van buitenaf te beïnvloeden met public affais en lobbying?
 • Hoe verloopt dit proces binnen de politieke partijen en welke stappen worden daarbij gevolgd van verkiezingsprogramma’s tot het regeerakkoord?
 • Wat is de zin en onzin van lobbyen tijdens de totstandkoming van het regeerakkoord?
 • Hoe lobbyen bij de totstandkoming van de beleidsverklaring van elke minister?
 • Hoe vindt de agendavorming van verkiezingen en regeringsonderhandelingen plaats? Wat is de rol van de media daarbij?

4. Public affairs, lobbyingstrategieën en ethiek

De basisprincipes van elke lobbystrategie

 • De verschillende tactische fases: anticipatie, impact assessment en prioritisering, strategiebepaling, uitbouw van coalitie en netwerken, implementatie, …
 • De strategische keuzes: top-down- of bottom-upbeïnvloeding, offensieve/defensieve strategie, proactief/reactief, …
 • Waar en wanneer tussenkomen?
 • Transversal lobbying over de sectoren en doelgroep heen, uitbouw van ad-hocallianties, werken met bondgenoten
 • Het gebruik van sociale netwerken
 • Do’s-and-don'ts in de implementatiefase
 • Deontologie: codes, registratie

5. Testcase

In verschillende groepen analyseer je een bepaalde regelgeving of beleidsbeslissing en probeer je die te beïnvloeden terwijl je elk een maatschappelijke doelgroep vertegenwoordigt. De ontwikkelde strategie, de aanpak en de argumenten worden in groep besproken en becommentarieerd zodat je maximaal van elkaar leert.

Docent(en)

D_01934.jpg
Olivier Charon

Olivier Charon is senior public affairs consultant met een ruime ervaring in public affairs en government relations. Als voormalig woordvoerder van de federale Belgische minister van Economie, Energie, Wetenschapsbeleid en Buitenlandse Handel Marc Verwilghen, directeur van de Cel Economie van de Belgische federale minister van economie Sabine Laruelle en belangenbehartiger voor het Vlaamse Netwerk van bedrijven Voka, kent Olivier Charon de public affairs praktijk vanuit de concrete realiteit. Hij is dan ook de ideale docent om u te leren hoe u meer impact kunt krijgen op het ingewikkelde labyrint van het Europese, Belgische en Vlaamse besluitvormingsproces.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
 • Waalse opleidingscheques: de Waalse overheid betaalt 15 euro per opleidingsuur voor bedrijven uit het Waalse Gewest. Meer info op hier. Deze opleiding is erkend voor 14 uur.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 12 punten (In aanvraag)
 • WOC Chèques-formation, 14 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data