Public affairs en lobbying? Fascinerende discipline voor iedereen

Public affairs wordt soms omschreven als ‘de belangrijkste taak die niemand begrijpt’. Lobbyen - het ‘veldwerk’ - is bekender, maar klinkt vaak negatief. Nochtans is public affairs of lobbying een fascinerende discipline en een essentieel onderdeel van elke moderne organisatie.

Bent u public relations- of communicatiemanager, executive, advocaat of bedrijfsjurist? En wilt u wegen op het beleidsproces? Met deze opleiding leert u de juiste technieken in twee dagen.

Dossierkennis én fingerspitzengefühl?

De cruciale vaardigheden in public affairs en lobbying? Een mengelmoes van hard en soft skills:

 • dossierkennis en inzicht in politieke mechanismen
 • mensenkennis en kristalheldere communicatie
 • talenkennis en fingerspitzengefühl

Veel daarvan leert u al doende, maar het begint bij een stevige theoretische én praktische basis. En die doet u op in deze opleiding ‘Public affairs en lobbying’.

Public affairs en lobbying in uw organisatie

Met public affairs en lobbying haalt u sterke resultaten … als u het juist doet. Met deze opleiding maakt u een mooie start in lobbyen of verfijnt u uw public relations. Hoe?

 • U kent de basistechnieken en -strategieën van public affairs en lobbying.
 • U leert de knepen van crisiscommunicatie, en leert netwerken en omgaan met de pers.
 • U hebt een overzicht van de Vlaamse, Belgische en Europese besluitvorming.

Bovendien wisselt u ervaringen uit met collega’s en oefent u alles meteen in. Zo hebt u alle bagage om úw punten op de agenda te krijgen.

Pluspunten

Voor advocaten kan een OVB erkenning worden aangevraagd.

Bestemd voor

De opleiding is gericht tot iedereen die:

 • als executive, pr- en communicatiemanager, jurist of advocaat zich bezighoudt met de beïnvloeding van het beleids- en besluitvormingsproces.
 • de belangen van zijn bedrijf of klant vertegenwoordigt ten opzichte van de overheid of stakeholders.
 • lobbyt voor de lokale overheid, de Europese Unie, erkende overlegorganen of ad-hocdrukkingsgroepen.
"

Sterke punten: zeer compacte en duidelijke inhoud voor lobbywerk, er bestaan weinig opleidingen van dit soort. Iedereen die start met een job in lobbywerk heeft hier baat bij.

"
Marianne Callebaut, beleidsmedewerker, Onafhankelijk Leven
"

Deze opleiding biedt een goed overzicht en een goede inleiding in deze complexe materie. Ze heeft mij geholpen om meer structuur te brengen in een domein waarmee ik dagelijks bezig ben, maar waar ik nooit een theoretische opleiding in gevolgd heb.

"
Tom Vandebrouck, external affairs manager, MSD Merck Sharp & Dohme
"

Ik heb nu een duidelijker zicht op de werking van de verschillende soorten parlement, de partijen, kabinetten, enz. Ik kreeg interessante tips en tricks betreffende de manier waarop ik me kan informeren en hoe ik in contact kom met politici. De rollenspelen vond ik leerrijk want zowel de docent als de medestudenten kunnen je feedback geven.

"
Atifa Boulafdal, Manager Strategic Partnerships & Synergies, Sodexo Pass Belgium
"

De cursus leert je duidelijk het verschil tussen de bevoegdheidsniveaus, de mate van aandacht die aan elk niveau dient besteed te worden, en de tijdslijn die moet gehanteerd worden voor de werkzaamheden.

"
Peter De Wit, Executive Manager, Phytofar Recover
"

De opleiding geeft een goed zicht en een duidelijke uitleg over een efficient lobbytraject. De troeven van deze opleiding zijn vooral de goede mix van deelnemers en de praktijkkennis van de docent.

"
Johan Deleu, manager government relations & public affairs, North Sea Group Belgium

Programma

Dag 1: Belang van public affairs en lobbying

Public affairs- en lobbying-technieken

1. De monitoring: hoe beschikt u als public affairs-expert tijdig over de juiste relevante informatie?

 • De informatiebronnen in België
 • De informatiebronnen in Europa
 • De selectie van informatie en definitie van de scope in functie van de doelgroep

2. De ontwikkeling van overtuigende argumenten

 • Wat maakt een argument overtuigend voor het beleid?
 • Hoe ontwikkelt u overtuigende argumenten?

3. De redactie van een slagkrachtige position paper

 • Hoe bouwt u een position paper op: onderdelen en structuur
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw position paper blijft hangen: lay-out, stijl, bruikbaarheid van de argumenten, essentiële informatie

4. Issue- en stakeholdersmanagement

 • Wat is issuemanagement en stakeholdersmanagement?
 • Waarvoor zijn ze noodzakelijk?
 • Hoe organiseert u ze?

5. Communicatie in public affairs en lobbying

a. Het belang van communicatie voor elke public affairs-strategie

b. Werken met de pers:

 • het belang van de pers en hoe de pers gebruiken
 • het Belgische en Europese perslandschap
 • wat is nieuws?
 • do’s-and-don'ts / tips and tricks

c. Werken met een woordvoerder: noodzaak, processen, plaats in de organisatie

d. Crisiscommunicatie: praktische tips

6. Testcase communicatie

Aan de hand van een concrete testcase toetst u de opgedane theoretische kennis aan de praktijk. U bereidt een persbericht en opinion paper voor en verdedigt die ook voor de pers. U wordt ook geconfronteerd met een negatieve berichtgeving door een vijandige doelgroep. Daarbij wordt uw reactie getest: in welke mate slaagt u erin om die ‘slechte reclame’ te gebruiken om uw public affairs-strategie net te versterken?

Dag 2: Regelgevende en beleidskader & Public affairs-strategieën

De werking van het regelgevende en beleidskader op het Europese en Belgische niveau

1. Het regelgevende en beleidsproces in Europa

 • Type regelgeving en beleidsbeslissingen: verordening, richtlijn, aanbevelingen, …
 • De Commissie: beleidscyclus van de Commissie, initiatief recht, organisatie, ...
 • Belang van comitologie
 • De Europese Raad: bevoegdheden en werking, voorzitterschap, ...
 • Europees Parlement: bevoegdheden, werking, organisatie (commissies, plenair, fracties, ...)
 • De verhouding tussen Commissie, Raad en Parlement
 • De consultatieorganen
 • De drukkingsgroepen

2. Het regelgevend proces in federaal en regionaal België

 • De werking van de regeringen (federaal, regionaal): ministerraad, IKW, DAB, eerste lezing, tweede lezing, belang en negotiatie van het regeerakkoord, de beleidsverklaringen van de afzonderlijke ministers
 • De werking van het parlement: commissies, plenair, verhouding Kamer/Senaat, parlementaire vragen, ...
 • De rol en werking van de administratie
 • De consultatieorganen: federaal en regionaal
 • De drukkingsgroepen

3. De politieke processen die leiden tot een regeerakkoord

 • Hoe komt een regeerakkoord tot stand?
 • Welke mogelijkheden zijn er om dit proces van buitenaf te beïnvloeden met public affais en lobbying?
 • Hoe verloopt dit proces binnen de politieke partijen en welke stappen worden daarbij gevolgd van verkiezingsprogramma’s tot het regeerakkoord?
 • Wat is de zin en onzin van lobbyen tijdens de totstandkoming van het regeerakkoord?
 • Hoe lobbyen bij de totstandkoming van de beleidsverklaring van elke minister?
 • Hoe vindt de agendavorming van verkiezingen en regeringsonderhandelingen plaats? Wat is de rol van de media daarbij?

4. Public affairs, lobbyingstrategieën en ethiek

De basisprincipes van elke lobbystrategie

 • De verschillende tactische fases: anticipatie, impact assessment en prioritisering, strategiebepaling, uitbouw van coalitie en netwerken, implementatie, …
 • De strategische keuzes: top-down -of bottom-upbeïnvloeding, offensieve/defensieve strategie, proactief/reactief, …
 • Waar en wanneer tussenkomen?
 • Transversal lobbying over de sectoren en doelgroep heen, uitbouw van ad-hocallianties, werken met bondgenoten
 • Het gebruik van sociale netwerken
 • Do’s-and-don'ts in de implementatiefase
 • Deontologie: codes, registratie

5. Testcase

In verschillende groepen analyseert u een bepaalde regelgeving of beleidsbeslissing en probeert u die te beïnvloeden terwijl u elk een maatschappelijke doelgroep vertegenwoordigt. De ontwikkelde strategie, de aanpak en de argumenten worden in groep besproken en becommentarieerd zodat u maximaal van elkaar leert.

Docent(en)

D_01934.jpg
Olivier Charon

Olivier Charon is senior public affairs consultant met een ruime ervaring in public affairs en government relations. Als voormalig woordvoerder van de federale Belgische minister van Economie, Energie, Wetenschapsbeleid en Buitenlandse Handel Marc Verwilghen, directeur van de Cel Economie van de Belgische federale minister van economie Sabine Laruelle en belangenbehartiger voor het Vlaamse Netwerk van bedrijven Voka, kent Olivier Charon de public affairs praktijk vanuit de concrete realiteit. Hij is dan ook de ideale docent om u te leren hoe u meer impact kunt krijgen op het ingewikkelde labyrint van het Europese, Belgische en Vlaamse besluitvormingsproces.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 12 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data