U geeft leiding aan een team van 'slimmeriken', 'experts' of ‘kenniswerkers’? Medewerkers van wie de expertise of vakkennis verder reikt dan de uwe. Medewerkers die hun werk zelfstandig beheren en uitvoeren. Medewerkers waar u minder vat op hebt en die vaak eigenwijs of koppig zijn?

Hoe zorgt u ervoor dat uw team werkt aan de projecten die belangrijk zijn voor u en voor het bedrijf? Bent u klaar voor participatief leidinggeven? Ga zelf slim leidinggeven: minder controle, meer vertrouwen!

Pak samen met de trainer uw ‘case’ aan zodat u nieuwe ideeën en een vernieuwde aanpak effectief op de werkplek kunt inzetten, meteen na de training.

Doelstellingen

Na de training:

 • gaat u naar huis met een rugzak vol ideeën en energie om deze uit te testen.
 • kunt u toelichten wat de specificiteit van leidinggeven aan experts voor u betekent.
 • kunt u benoemen wat uw meerwaarde is voor het bedrijf én wat de meerwaarde is van uw kenniswerkers binnen het team.
 • kunt u de organisatiedoelstellingen vertalen naar haalbare teamdoelstellingen en uw medewerkers hierachter scharen.
 • kunt u in 3 actiepunten neerschrijven hoe u de vertaalslag maakt naar resultaatgericht, participatief leidinggeven.

Pluspunten

Omdat u gedurende de 3 dagen aan uw eigen case werkt, vertaalt u de opleiding meteen naar uw praktijk.

Uw resultaten

 • U hebt een verfrissende kijk op wat leidinggeven voor u betekent.
 • U hebt een helder beeld op waar u tegenaan loopt en weet hoe u eraan kunt werken.
 • U geeft opnieuw richting aan uw leidinggeven én aan uw team.

Bestemd voor

 • teamleaders
 • projectleiders
 • leidinggevenden, zowel startende als leidinggevenden die al enkele jaren ervaring hebben

Kortom, iedereen die leidinggeeft aan 'slimmeriken'.

Om de interactiviteit te garanderen, is het aantal deelnemers beperkt tot 14 deelnemers. Snel inschrijven is de boodschap!

Programma

 • Eerst staan we stil bij de specifieke kenmerken van experts of kenniswerkers. En bij de vereiste kenmerken als leider van een team ‘slimmeriken’.
 • Op basis van de vooraf ingevulde ‘kenniswerkerstest’ en het rapport dat daaruit volgt, krijgt u een beeld van uzelf en uw team. Dit inzicht wordt verrijkt door het behandelen van ondermeer de volgende onderwerpen:
  • authentiek leidinggeven
  • participatief leidinggeven
  • dienend leiderschap
  • innovatie stimuleren
  • eigen kennisvereisten
  • procesverbetering
 • De groepsdiscussies zorgen voor de nodige kruisbestuiving, die dan weer input oplevert voor uw eigen case. Twee weken voor de training wordt u immers uitgenodigd om uw ‘vraag’/case uit te schrijven. U werkt gedurende de hele training aan deze case. In subgroepen worden uw ideeën afgetoetst en uitgewerkt. U maakt ze heel concreet via doelstellingen en uw actieplan.
 • De trainer maakt gebruik van een toolbox die speciaal ontwikkeld is voor werken met kenniswerkers of professionals. Innovatie is niet enkel een belangrijk thema van deze training. Het is ook het doel van deze training!
 • 1 maand na de training vindt er een terugkomdag plaats. Niet voor een vrijblijvende babbel, maar om best practices uit te wisselen en samen oplossingen te zoeken voor wat nog moeilijk gaat in het leiden en inspireren van kenniswerkers.

Enkel incompany

Van deze opleiding zijn momenteel geen open sessies ingepland. Wij bieden ze wel incompany aan. Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats?
Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker.