Deze opleiding is een must voor elke professional die actief is in de sector van overheidsopdrachten. In amper een halve dag krijg je een duidelijk overzicht van de nieuwe regelgeving, recente gerechtelijke uitspraken en trends. Een team van experten gidst je snel en doeltreffend door de belangrijkste aandachtspunten, zodat je op de hoogte bent van de recentste wijzigingen in overheidsopdrachten.

Bestemd voor

Deze update is onmisbaar voor elke professional in overheidsopdrachten die al een goede kennis heeft van de reglementering over overheidsopdrachten en deze kennis grondig wil updaten.

"

Een korte, adequate en diepgaande update van de recente wijzigingen binnen de wetgeving op de overheidsopdrachten. Met naast een theoretisch luik een ruime oplijsting van diverse concrete arresten.

"
Geert Verdegem, adjunct van de directeur, Vlaamse Overheid - Departement Bestuurszaken

Programma

Dit programma wordt aangepast in functie van de actualiteit.

Nieuwe wet- en regelgeving

  • Reparatie-KB's
  • Rondzendbrieven
  • Modelbestekken
  • De nieuwe generatie richtlijnen: stand van zaken

Trends en hot topics

[onderwerp gekozen op basis van actualiteit tijdens lesdag]

Recente rechtspraak

Overzicht belangrijkste recente arresten van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het Hof van Justitie en de gemene rechter.

Docent(en)

D_02548.jpg
Jens Debièvre

Jens Debièvre is advocaat-vennoot bij het kantoor Lydian. Hij is ook director van de onderzoeksgroep Business & Contracts en vrijwillig wetenschappelijk medewerker van de Vakgroep Publiekrecht van de VUB. Jens publiceert en spreekt regelmatig over (economisch) publiekrechtelijke onderwerpen.

Lees meer
Johan Dirix

Johan Dirix is bestuurder van Public Procurement International (PPI), gespecialiseerd in bijstand aan overheden over de wetgeving voor overheidsopdrachten, aankoopbeleid en PPS-constructies. Johan was bij het Ministerie van Defensie actief als militair administrateur voor de dienst militaire bouwwerken. Hij was er verantwoordelijk voor de opvolging van aanbestedingsprocedures. Samen met wijlen dhr. Van Cleynenbreughel (Rekenhof) was hij eerste redacteur van het 'Vademecum voor overheidsopdrachten' (Wolters Kluwer).

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 503 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

Is de korte updateopleiding met actuele topics. De basisopleiding hiervan is de OVAZNNB.

Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 5 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data