De Update Overheidsopdrachten is een must voor elke professional die actief is in de sector van overheidsopdrachten. Op amper een halve dag krijgt u een duidelijk overzicht van nieuwe regelgeving, recente gerechtelijke uitspraken en trends. Een team van experten gidst u snel en doeltreffend door de belangrijkste aandachtspunten, zodat u mee bent met de recentste wijzigingen in overheidsopdrachten.

Bestemd voor

Deze update is onmisbaar voor elke professional in overheidsopdrachten die al een goede kennis heeft van de reglementering over overheidsopdrachten en deze kennis grondig wil updaten.

"

Het sterkste punt van deze opleiding voor aanbestedende overheden is de concrete toepasbaarheid in de praktijk. De opleiding in zijn geheel heeft ook voorzien in een compacte opfrissing van de gunningmaterie. Zeker een aanrader!

"
Jurgen Struyve, kwaliteitsmanager, Vlaamse overheid
"

Inhoudelijk sterk onderbouwde opleiding met bekwame lesgevers.

"
Pol Verbeke, diensthoofd aankoop, OCMW Gent
"

Op korte tijd krijg je een uitgebreid overzicht van de recente evoluties in de wetgeving en de rechtspraak. De docenten zijn specialisten die de materie uitstekend beheersen. De cursus is een aanrader voor iedereen die al thuis is in de overheidsopdrachtenwetgeving, maar niet veel tijd heeft om die actief op te volgen.

"
Didier Cornelis, adjunct van de directeur, Vlaamse Overheid - Dept. Cultuur, Jeugd, Sport & Media
"

Het concept was zeer goed opgebouwd. De essentiële elementen en wijzigingen kwamen allemaal en zeer goed gestructureerd aan bod. Geen overrompeling van informatie, maar alles to the point, perfect.

"
Marc Libens, directeur-generaal, Grondregie Stadsbestuur Brussel
"

Een korte, adequate en diepgaande update van de recente wijzigingen binnen de wetgeving op de overheidsopdrachten. Met naast een theoretisch luik een ruime oplijsting van diverse concrete arresten.

"
Geert Verdegem, adjunct van de directeur, Vlaamse Overheid - Departement Bestuurszaken

Programma

Dit programma wordt aangepast in functie van de actualiteit.

Nieuwe wet- en regelgeving

  • Reparatie-KB's
  • Omzendbrieven
  • Modelbestekken
  • De nieuwe generatie richtlijnen: stand van zaken

Trends en hot topics

[onderwerp gekozen in functie van actualiteit tijdens lesdag]

Recente rechtspraak

Overzicht belangrijkste recente arresten van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het Hof van Justitie en de gemene rechter.

Docent(en)

D_02548.jpg
Jens Debièvre

Jens Debièvre is advocaat-vennoot bij het kantoor Lydian. Hij is ook director van de onderzoeksgroep Business & Contracts en vrijwillig wetenschappelijk medewerker van de Vakgroep Publiekrecht van de VUB. Jens publiceert en spreekt regelmatig over (economisch) publiekrechtelijke onderwerpen.

Lees meer
Johan Dirix

Johan Dirix is bestuurder van Public Procurement International (PPI), gespecialiseerd in bijstand aan overheden over de wetgeving voor overheidsopdrachten, aankoopbeleid en PPS-constructies. Johan was bij het Ministerie van Defensie actief als militair administrateur voor de dienst militaire bouwwerken. Hij was er verantwoordelijk voor de opvolging van aanbestedingsprocedures. Samen met wijlen dhr. Van Cleynenbreughel (Rekenhof) was hij eerste redacteur van het 'Vademecum voor overheidsopdrachten' (Wolters Kluwer).

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 503 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 5 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data