Een correcte selectie bij overheidsopdrachten is onontbeerlijk om zeker te weten dat de inschrijver de nodige slagkracht heeft om een opdracht uit te voeren. Want met de kwaliteit van jouw selectie staat of valt je overheidsopdracht. De gunningscriteria zijn enorm bepalend voor het succes van een procedure en je latere tevredenheid over de resultaten van de overheidsopdracht. Dit ontdek je aan de hand van een reëel dossier. Tijdens deze opleiding van 1 dag ontdek je dus hoe je correcte en haalbare criteria opstelt. Resultaat: je krijgt offertes van kandidaten die financieel, economisch professioneel en technisch bekwaam zijn.

Doelstellingen

Tijdens deze praktijkgerichte studiedag ontdek je hoe je correcte en haalbare criteria opstelt voor een professionele selectie. In het tweede deel van deze opleiding krijg je een overzicht van de relevante wetgeving en ontdek je hoe je de juiste leverancier kiest.

Na deze studiedag:

 • Bereid je de selectie van inschrijvers op een efficiënte manier voor
 • Maak je een correcte selectie
 • Heb je een goed overzicht van voorbeelden en veel voorkomende problemen
 • Stel je een geldige en correcte aanvraag tot deelneming op.

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot:

 • aankoopverantwoordelijken en -medewerkers die bij het aankoopproces van organisaties onderworpen zijn aan de wetgeving overheidsopdrachten
 • bedrijven die een aanvraag tot deelneming willen indienen
 • juristen
 • advocaten

Programma

A. De selectiefase bij gunning van overheidsopdrachten

1. Wettelijke definitie van begrip 'kwalitatieve selectie'

2. Overzicht van:

 • Uitsluitingscriteria
 • Selectiecriteria voor economische en financiële draagkracht van een onderneming
 • Selectiecriteria voor technische en professionele bekwaamheid van een onderneming

3. De selectiefase: verloop

 • Onderscheid tussen open en beperkte procedure
 • Bijzonderheden in bijzondere sectoren: kwalificatiestelsels
 • Raakvlakken met wetgeving van erkenning aannemers en registratie aannemers

4. Knelpunten

 • Onderscheid tussen selectiecriteria en gunningscriteria
 • Onderaannemers en tijdelijke verenigingen
 • Onverenigbaarheden
 • Geschiktheidsniveau

B. Onderscheid tussen selectiecriteria en gunningscriteria

C. Workshop selectiecriteria

Aan de hand van een reëel dossier wordt de volledige selectiefase doorlopen, zowel langs de zijde van de aanbestedende overheid als van de kandidaatinschrijver. Je gaat aan de slag met de volgende aspecten:

 • Opstellen van bestek en bepaling van kwalitatieve selectiecriteria
 • Invullen van aanvraag tot deelneming en bijvoegen van de nodige bewijsstukken, referentie of attesten
 • Beoordelen van kandidaatstellingen en eventueel opvragen van aanvullende informatie
 • Selectiebeslissing (motivering, informatie …)

D. Bepaling en gebruik van gunningscriteria

 • Wat is de meest voordelige offerte?
 • Wegingscoëfficiënten
 • Subcriteria
 • Afwegingsregels

E. Workshop gunningscriteria

 • Bepaling van gunningscriteria
 • Definiëring
 • Bepaling van gewicht van criteria
 • Te vragen documenten en modellen voor de beoordeling
 • Wegingsregels

Docent(en)

Johan Dirix

Johan Dirix is bestuurder van Public Procurement International (PPI), gespecialiseerd in bijstand aan overheden over de wetgeving voor overheidsopdrachten, aankoopbeleid en PPS-constructies. Johan was bij het Ministerie van Defensie actief als militair administrateur voor de dienst militaire bouwwerken. Hij was er verantwoordelijk voor de opvolging van aanbestedingsprocedures. Samen met wijlen dhr. Van Cleynenbreughel (Rekenhof) was hij eerste redacteur van het 'Vademecum voor overheidsopdrachten' (Wolters Kluwer).

Lees meer
Christophe Coen

Christophe Coen, advocaat, Advocatenkantoor Dyck

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 508 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data