Tijdens de 6,5-daagse opleiding 'Overheidsopdrachten van a tot z' leer je in detail welke technische stappen je moet zetten bij het opstellen van een marktconforme aanbesteding, de opmaak van een bestek en de keuze van de beste leverancier voor je opdracht. Je krijgt uiteraard ook een update van de nieuwste wetgeving en rechtspraak. BELANGRIJK! De opleiding bestaat uit een halve inleidingsdag gevolgd door 6 volledige dagen. De eerste dag van 9.00 - 12.30 uur en alle andere opleidingsdagen van 9.00 - 16.00 uur.

 

Doelstellingen

In deze opleiding krijg je volgende informatie en kennis:

 • Een volledig overzicht van alle juridische, administratieve, financiële en economische aspecten van overheidsopdrachten
 • Inzicht in hoe een aanbestedingsprocedure verloopt en wanneer welke soort procedure (aanbesteding, onderhandelingsprocedure ...) het meest geschikt is
 • Een actueel overzicht van de markt van aannemers en andere leveranciers
 • De efficiëntste manier om een bestek op te maken en de beste gunning
 • Inzicht in hoe je geschillen vermijdt of tot een goed einde brengt

Na deze opleiding kan je overheidsopdrachten uitschrijven, organiseren en toewijzen met kennis van zaken.

Bestemd voor

Deze opleiding is geschikt voor aankoopverantwoordelijken en medewerkers die betrokken zijn bij het aankoopproces van organisaties uit klassieke sectoren die onderworpen zijn aan de wetgeving overheidsopdrachten: federale overheid, regionale overheden, lokale besturen, OCMW's, politie, intercommunales, vzw's gesubsidieerd door de overheid.

"

Ik vind de opleidingstool echt heel goed, veel minder chaotisch dan andere online opleidingen die ik intussen heb gevolgd. Een goeie keuze!

"
Ann Moors, aankoper, Belgoprocess
"

Hele goede en betrokken lesgevers. En jullie online opleidingsplatform vind ik echt top!

"
Claudia Jacobsen, jurist overheidsopdrachten, BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer
"

Zeer goede basisopleiding, met mogelijkheid tot vraagstelling. Deze opleiding helpt zelfs een cursist die nog niets afweet van overheidsopdrachten door het bos al een aantal belangrijke bomen te zien.

"
An Van den Stockt, jurist, Haviland Intercommunale IGSV
"

De opleiding overtrof mijn verwachtingen, ik vond ze heel goed: duidelijk, goed gebracht en alle aspecten kwamen aan bod. Voor mij persoonlijk was de praktische insteek het meest interessant, hoewel ik heel veel heb geleerd van het juridische deel. Heel goed om verschillende docenten de cursus te laten brengen, ze hebben een andere achtergrond en professionele ervaring en zo wordt de materie bekeken vanuit meerdere hoeken.

"
Lynn Heiler, administratief medewerker, Gemeentebestuur Malle
"

De opleiding was echt super interessant. De lesgevers waren zeer professioneel.

"
Els Celis, Financial and HR Officer, VLIR-UOS

Programma

Voorbereidende halve dag door Gunter Gutermann:

Doelgroep: Deelnemers met geen of maximum 2 jaar ervaring in het toepassen van W.O.O

De voorbereidende halve dag heeft als doel de basisbegrippen te bespreken die leiden tot een gunning van een opdracht. De toelichting van deze basisbegrippen zorgt ervoor dat de cursist voldoende voorbereid is om de zesdaagse cursus succesvol aan te vangen. Aan de hand van cases en oefeningen worden de basisbegrippen op een praktische wijze toegelicht.

Opbouw van de cursus:

Aan de hand van een stappenplan worden in elke fase van het aankoopproces specifieke termen verklaard en principes toegelicht. Er wordt ook een globaal beeld geschetst van de te doorlopen procedure. Altijd wordt de vergelijking met het commercieel aankoopproces gemaakt om het leereffect te maximaliseren.

Overheidsopdrachten: definitie en toepassingsgebied (dag 1 - voormiddag - Anja Palmaerts)

 • Basisbeginselen van het overheidsopdrachtenrecht
 • Het complexe toepassingsgebied: personeel toepassingsgebied, materieel toepassingsgebied, uitzonderingen op het toepassingsgebied, in-house

Vormgeving van de opdracht

 • Gunningprocedures: aanbesteding en offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure, concurrentiedialoog, innovatiepartnerschap
 • Enkele bijzondere gunningsmodaliteiten: raamovereenkomst, aankoop- of opdrachtencentrale, dynamisch aankoopsysteem, elektronische veiling

Behoefte- en marktanalyse (dag 1 - namiddag - Gunter Gutermann)

 • Voorafgaande acties
 • Technische bepalingen: belang, technische specificaties, technisch-functionele prestatie-eis, functionele beschrijvingen
 • Case: complexe opdracht voor werken

Opmaak bestek (dag 2 - voormiddag - Johan Dirix)

 • Voorbereiding van het bestek
 • Basisprincipes bij het opstellen van een bestek
 • Opmaak van het bestek: leidraad
 • Percelen, varianten en opties
 • UEA

SPPA-model (dag 2 - namiddag - Johan Dirix)

 • Algemene inlichtingen
 • Administratieve bepalingen
 • Contractuele bepalingen
 • Technische bepalingen
 • Modeldocumenten
 • Inventaris/meetstaat
 • Bijlagen

Bekendmaking en indiening offertes (dag 3 - voormiddag - Anja Palmaerts)

 • Ramingsregels en het verbod op artificiële splitsing van de opdracht
 • Bekendmaking: drempels en termijnen
 • Indiening van offertes: vorm en inhoud
 • Opening van offertes

Kwalitatieve selectie van de kandidaten en inschrijvers (dag 3 - namiddag - Anja Palmaerts)

 • Kwalitatieve selectie (toegangsverbod, financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid)
 • Formele en materiële regelmatigheid van de offerte
 • Verbetering van de offertes
 • Het prijsonderzoek, abnormale prijzen en de prijsverantwoording

Evaluatie en gunning (dag 4 - voormiddag - Johan Dirix)

 • Inhoudelijke beoordeling van offertes
 • Evaluatieverslag
 • Case

Evaluatie en gunning (dag 4 - namiddag - Johan Dirix)

 • Artikels 112 en 114
 • Prijsvergelijkingstabel
 • Gunning
 • Sluiting opdracht
 • Procedures

Cases (dag 5 - voormiddag - Anja Palmaerts)

 • Raamovereenkomsten en aankoopcentrales
 • E-procurement: een korte introductie
 • Percelen
 • Cases

Rechtsbescherming (dag 5 - namiddag - Dirk De Keuster)

 • Mogelijke stappen bij onrechtmatige gunning: schorsing, vernietiging, onverbindverklaring en schadevergoeding
 • Naar Raad van State of de gewone rechter?
 • Schadeloosstelling in kader van uitvoering opdracht: verbreking, schorsing, laattijdige betaling
 • Alternatieve geschillenregeling

Uitvoering: werken (dag 6 - voormiddag - Gunther Gutermann)

 • Specifieke bepalingen van werken
 • Technische uitvoering: hoe beperk je het risico op slechte uitvoering?

Uitvoering: leveringen en diensten (dag 6 - namiddag - Gunther Gutermann)

 • Algemene uitvoeringsregels en toepassing algemene aannemingsvoorwaarden
 • Rechten en plichten van de partijen
 • Specifieke bepalingen van leveringen en diensten

Oefeningen

Docent(en)

d_01363
Dirk De Keuster

Dirk De Keuster is sinds oktober 2016 advocaat-vennoot bij De Keuster & Casteleyn Advocaten. Hij studeerde rechten in Leuven en Straatsburg. Hij behaalde ook een MBA diploma aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan op het kabinet van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting in 1992 en werd advocaat in 1999 in het kantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae (nu Linklaters). In 2008 richtte hij zijn eigen kantoor op. Dirk heeft door de jaren heen een bijzondere ervaring opgebouwd inzake PPS en overheidsopdrachten.

Lees meer
Gunther Gutermann

Gunther Gutermann is Head of Procurement and Logistics bij Eandis. Voordien was hij aankoper bij Aquafin en andere commerciële bedrijven.

Lees meer
Johan Dirix

Johan Dirix is bestuurder van Public Procurement International (PPI), gespecialiseerd in bijstand aan overheden over de wetgeving voor overheidsopdrachten, aankoopbeleid en PPS-constructies. Johan was bij het Ministerie van Defensie actief als militair administrateur voor de dienst militaire bouwwerken. Hij was er verantwoordelijk voor de opvolging van aanbestedingsprocedures. Samen met wijlen dhr. Van Cleynenbreughel (Rekenhof) was hij eerste redacteur van het 'Vademecum voor overheidsopdrachten' (Wolters Kluwer).

Lees meer
d_03354
Anja Palmaerts

Anja Palmaerts heeft 17 jaar ervaring op vlak van inkoop. Haar specialisatie is indirect spend (facility, ICT, professional services, …) zowel in de privé- als publieke sector. Reeds 13 jaar geldt Anja als expert in de Wetgeving Overheidsopdrachten. Zij is geaccrediteerd trainer e-Procurement FOD BOSA, gaf inmiddels meer dan 100 opleidingen en begeleidde meer dan 1000 deelnemers. Haar opleidingen richten zich zowel tot ondernemingen als administraties. Zij werd reeds meermaals gevraagd als spreker op congressen (>100 deelnemers) en als gast jurylid. In juli 2020 behaalde Anja het B+ certificaat van het innovatieve Best Value Approach.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 881 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

seo

Documentatie:

Als deelnemer ontvang je:

 • een gratis exemplaar van het 'Zakboekje Overheidsopdrachten' (Wolters Kluwer, winkelwaarde 129,47 euro). Dit zakboekje is een ideale aanvulling op de lesmap. Het bevat een gedetailleerde uitleg over o.a. het opstellen van een bestek, de gunning en de uitvoering van een opdracht.
 • tijdens de duur van de opleiding tijdelijk toegang tot de databank Mercatus van Wolters Kluwer. Dit tijdelijke aanbod is inbegrepen in de prijs van de opleiding. Je krijgt de kans om kosteloos de voordelen van Mercatus te ontdekken als extra informatietool bij je dagelijkse werkdossiers.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 36 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
 • VOV Vlaams Opleidingsverlof, 43,5 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Download uw brochure Overheidsopdrachten van A tot Z

met een volledig overzicht van alles wat u moet weten over deze opleiding.