Ben je in de dagelijkse praktijk bezig met de uitvoering van overheidsopdrachten? Ben je opdrachtgever, aannemer, leverancier of dienstverlener? Dan is deze workshop ideaal voor jou.

Doelstellingen

Deze opleiding geeft je een volledig beeld van de regels die de levenscyclus van een overheidsopdracht beheersen: van aanvangsbevel tot definitieve oplevering en nazorg. Via workshops, praktische toepassingen, praktijkvoorbeelden en rechtspraak ontdek je de belangrijkste mijlpalen en (knel)punten bij de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten: borgstellingen, betalingsstromen en -termijnen, prijsherzieningen, min- en meerwerken enz. Uiteraard besteedt je docent ruim aandacht aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (van kracht sinds 1 juli 2013).

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot:

 • ambtenaren belast met het uitvoeren van overheidsopdrachten
 • aannemers, leveranciers en dienstverleners onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten

Enige voorkennis over de materie overheidsopdrachten is vereist.

"

Ik doe echt mijn hoed af voor de wijze waarop Tony Mortier erin slaagt om met een toch wel gestructureerde en goed doordachte methodiek binnen een erg enthousiaste deelnemersgroep zoveel interactie en praktijkervaring in kaart te brengen en af te toetsen aan de bestaande en komende regelgeving. Ik kon enkel na afloop vaststellen dat ik, ondanks de talrijke seminaries die ik reeds over de materie heb gevolgd, nog bijzonder veel heb opgestoken en talrijke cruciale bepalingen beter heb leren kaderen. Dit seminarie is echt een must voor iedere practicus die een warm hart toedraagt aan deze zo boeiende materie en die erop uit is de overheidsopdrachten te operationaliseren, te optimaliseren en op te volgen. Mijn oprechte dank voor de eindeloze inzet, het geduld en het grote begrip van de docent.

"
José Bosman, advocaat, Advocatenkantoor Bosman
"

De interactiviteit is een pluspunt. Er werd vanuit een praktische benadering concrete uitleg verschaft die de theorie begrijpelijker maakt.

"
Jeroen Van der Meeren, jurist, IlvA Intercommunale Land van Aalst
"

Deze opleiding is een van de beste opleidingen over overheidsopdrachten die ik tot nu toe gevolgd heb. Een belangrijke troef van de opleiding is dat er een grote nadruk wordt gelegd op de praktische toepasbaarheid van de wetgeving aan de hand van een uitgebreid aantal concrete cases.

"
Yves Van den Bossche, dossierhouder - adjunct van de directeur, OVAM
"

De lesgever is een levende schat aan expertise en ervaring. Hij beperkt zich niet tot het theoretische, maar gaat ook concreet in op vragen. Ik kijk met veel belangstelling uit naar zijn boek i.v.m. overheidsopdrachten.

"
Lieve Meysmans, adviseur-afdelingshoofd, Stadsbestuur Mechelen

Programma

Het nieuwe KB Uitvoering

 • Stand van zaken
 • Blik in de toekomst

Workshop 1: praktische wenken bij de uitvoering van opdrachten voor werken, leveringen en diensten - bijzondere bepalingen

 • Waarde en functie van dagboek der werken
 • Keuringen, opleveringen en waarborgperiode
 • Wijziging van contract op initiatief van aannemer of aanbestedende overheid (wanneer - voorwaarden - gevolgen) - ambtelijke bevelen van artikel 42 AAV (wanneer - voorwaarden - gevolgen) - hoe verrekeningen beschouwen?
 • Diverse betalingen (voorschotten, betaling in mindering, betaling verstrekte en aanvaarde diensten, verrekeningen, termijnen, gevolgen bij laattijdige betaling, gevolgen bij laattijdige uitvoering)
 • Aansprakelijkheid van aannemer, architect, studiebureau en andere medeverantwoordelijken
 • Hoe kan en moet je reageren tegen een aannemer die in gebreke blijft?

Workshop 2: uitvoering van opdrachten voor leveringen en diensten - cases

Je doorloopt een aantal cases van A tot Z. Deze voorbeelden geven je inzicht in het hanteren van de algemene aannemingsvoorwaarden bij het uitvoeren van een opdracht van werken. Volgende topics komen aan bod:

 • Uitvoering van werken
 • Chronologisch verloop van uitvoering
 • Oplevering
 • Boetes en straffen: hoe opnemen en toepassen?
 • Modaliteiten van borgtocht
 • Maatregelen van ambtswege
 • Middelen van optreden van de overheid bijvoegen

Docent(en)

Tony Mortier

Tony Mortier is inspecteur bij de Inspectie van Financiën. Hij controleert dagelijks de wettelijkheid en de regelmatigheid van overheidsopdrachten. Voordien was hij 14 jaar actief in de aankoopdienst van Defensie waar hij verschillende functies uitoefende en tal van overheidsopdrachten heeft uitgevoerd.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 508 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data