Schrijf je als aankoper bij een overheidsdienst complexe overheidsopdrachten uit waarvan je de details voor de uitvoering niet of onvoldoende kent? Dan is een raamovereenkomst de efficiëntste oplossing. Op die manier kan je namelijk goedkoper de gewenste kwaliteit aankopen. Of zit je als leverancier aan de andere kant van de tafel? Dan is het cruciaal om de impact van een raamovereenkomst te kennen, zodat je met kennis van zaken een behoorlijke offerte kan opstellen, rekening houdend met de eventuele risico’s. Leer alles over complexe raamovereenkomsten in deze opleiding.

Doelstellingen

Tijdens deze opleiding ga je zelf aan de slag via groepswerk, discussies en interactieve werkvormen. Heb je een prangende vraag over je eigen dossier(s)? Breng ze mee en bespreek ze met je docent en collega-deelnemers. De docent informeert je over zijn ervaring met raamovereenkomsten. Zo krijg je in 1 dag heel wat praktijktips die meteen inzetbaar zijn in je eigen dossiers.

Na deze opleiding als aankoper:

 • Ken je het verschil tussen een klassieke overheidsopdracht en een raamovereenkomst
 • Weet je wanneer het aangewezen is om een raamovereenkomst te sluiten met één of meerdere deelnemers
 • Kan je de raamovereenkomst positief inzetten om een maximaal financieel rendement te realiseren
 • Ben je in staat om een bestek voor een raamovereenkomst te schrijven

Na deze opleiding als leverancier of dienstverlener:

Ken je het verschil tussen een klassieke overheidsopdracht en een raamovereenkomst

Weet je met welke bedoeling een aanbestedende overheid kiest voor een raamovereenkomst met één of met meerdere deelnemers

Ken je de sterke punten en de risico’s van een raamovereenkomst

Ben je in staat om de best mogelijke offerte te maken

Bestemd voor

Deze opleiding is geschikt voor:

 • aankopers binnen de overheid
 • leveranciers aan overheden
 • advocaten
 • juristen
"

Goede docent die werkt vanuit praktijk en eigen ervaring in het vak.

"
Kaat De Smet, adviseur, TMVW
"

Heel duidelijk en praktisch uitgelegd, met aandacht voor alle 'soorten' deelnemers en de nodige duiding bij individuele vragen, zelfs tijdens de pauzes. De cursus bestaat niet alleen uit powerpointslides, maar ook uit een tekst met voorbeelden uit de praktijk. Jammer dat steden en gemeenten over een andere 'schaal' spreken en niet over dezelfde hoeveelheid/kwaliteit van bepaalde functies beschikken om ook dergelijke bestekken goed te kunnen uitschrijven. Hartelijk dank aan de docent van deze cursus!

"
Anja Gregorius, hoofd van dienst Overheidsopdrachten, Stadsbestuur Oostende
"

De voor- en nadelen van het gebruik van een raamovereenkomst in vergelijking met de klassieke procedures werden duidelijk uitgelegd.

"
Heidi Bosman, financieel deskundige, FOD Financiën
"

Schitterende docent die ons op gedreven wijze meeneemt naar de werkvloer en er perfect in slaagt om de knelpunten en risico's aan het licht te houden. Hij verschaft ons duidelijk inzicht in de huidige en komende regelgeving in overheidsopdrachten. Ook zeer verzorgde ondersteuning en naslagmateriaal.

"
José Bosman, advocaat, Advocatenkantoor Bosman
"

Zeer praktisch.

"
Els Vastmans, verantwoordelijke sterilisatie, Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus

Programma

1. Inleiding

 • Verschil tussen een klassieke overheidsopdracht en een raamovereenkomst
 • Eigenschappen en verloop van een raamovereenkomst

2. De raamovereenkomst met één deelnemer

 • Fase 1: het sluiten van de raamovereenkomst – mogelijke procedures
 • Fase 2: het sluiten van opdrachten op basis van de raamovereenkomst – verschillende mogelijkheden

3. De raamovereenkomst met meerdere deelnemers

 • Fase 1: het sluiten van de raamovereenkomst – mogelijke procedures
 • Fase 2: het sluiten van opdrachten op basis van de raamovereenkomst: miniconcurrentie, cascadesysteem, het verdelen van de opdrachten over alle deelnemers, combinatie van voormelde methodes indien de aanbestedende overheid als opdrachtencentrale optreedt

4. De problematiek van de gunningscriteria

5. Groepswerk 1

Kiezen tussen een klassieke overheidsopdracht of een raamovereenkomst

6. Voorbeelden uit de praktijk van een raamovereenkomst met één en met meerdere deelnemers

7. Groepswerk 2

Kiezen tussen een raamovereenkomst met één deelnemer of een raamovereenkomst met meerdere deelnemers

8. Het verloop van de gunningsprocedures in alle scenario’s

9. Het opstellen van het bestek aan de hand van een praktisch voorbeeld

10. Groepswerk 3

Het schrijven van een clausule die in het bestek moet worden opgenomen

11. De wachttermijn

12. De minimumtermijn

De minimumtermijnen die bij een raamovereenkomst moeten worden gerespecteerd, zowel voor de procedure die uitmondt in het sluiten van een raamovereenkomst als voor de gunningsprocedures op basis van de raamovereenkomst.

Docent(en)

Tony Mortier

Tony Mortier is inspecteur bij de Inspectie van Financiën. Hij controleert dagelijks de wettelijkheid en de regelmatigheid van overheidsopdrachten. Voordien was hij 14 jaar actief in de aankoopdienst van Defensie waar hij verschillende functies uitoefende en tal van overheidsopdrachten heeft uitgevoerd.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 508 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kunt deze opleiding klassikaal volgen of online in een Virtual Classroom. Onze online omgeving is perfect geschikt voor het organiseren van opleidingen op afstand. Het biedt veel interactiemogelijkheden tussen de docent en de deelnemers, zoals de mogelijkheid tot vragen stellen, brainstorm met post-its, werken in subgroepen, … het kan net zo goed als in een klassikale opleiding maar dan online. Meer weten over opleidingen in onze Virtual Classroom omgeving? Raadpleeg onze Virtual Classroom pagina op https://opleidingen.ncoi.be/digitaal-leren/virtual-classrooms/ en ontdek de voordelen van een virtuele opleiding.

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data