Wie een vennootschap succesvol wil leiden, adviseren of controleren, heeft een stevige basiskennis van het vennootschapsrecht nodig. Hij of zij heeft nood aan kennis van en inzicht in de verschillende vennootschapsvormen, de werking van hun organen, welke effecten ze kunnen uitgeven, welke herstructureringen ze kunnen ondergaan, de rol van de commissaris enzovoort.

Sinds  1 mei 2019 hebben we een nieuw wetboek voor vennootschapsrecht: het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dat het vorige wetboek vervangt. Vennootschappen opgericht na 1 mei 2019 zullen automatisch onder de nieuwe regels vallen, bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020.

Het nieuwe wetboek beoogt een doorgedreven vereenvoudiging en de aanpassing van de regelgeving aan Europese evoluties. De docenten zullen daarom, elk voor hun deeldomein, ingaan op de belangrijkste wijzigingen. 

Na het volgen van deze basisopleiding bent u uitstekend gewapend om belangrijke beslissingen te nemen!

Doelstellingen

In België stijgt het aantal startende ondernemingen jaar na jaar. De ingewikkelde vennootschapswetgeving schrikt nieuwe ondernemers blijkbaar niet af. Daar wringt nochtans het schoentje: veel (niet-)juristen zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de spelregels. Nochtans is een basiskennis van het huidige (en het toekomstige) vennootschapsrecht cruciaal voor een degelijk bestuur en onderbouwde adviezen ...

Pluspunten

 • Snelst mogelijke introductie in de basisregels van het vennootschapsrecht!
 • Opleiding samengesteld door topadvocaten.
 • Praktische invalshoek, zodat de nieuwe kennis ook echt meerwaarde oplevert.
 • Inclusief tweetalig wetboek.

Uw resultaten

Deze opleiding laat u kennismaken met de juridische context waarbinnen de verschillende vennootschappen opereren. U krijgt inzicht in de vennootschapsstructuur en de dagelijkse werking. Bovendien zullen de docenten u wegwijs maken door het 'Wetboek van Vennootschappen (en Verenigingen)', zodat u sommige vragen en netelige kwesties voortaan zelf kunt oplossen.

Bestemd voor

 • accountants
 • boekhouders
 • revisoren
 • belastingconsulenten
 • fiscalisten
 • bedrijfsleiders
 • bestuurders
 • zaakvoerders
 • financieel directeuren
 • administratief directeuren
 • advocaten
 • juristen
 • notarissen
 • professionals met of zonder juridische achtergrond
"

Ik beveel deze opleiding zeker aan: ervaren docenten die de theorie ook praktisch voorstellen met tal van voorbeelden.

"
Marianne Dees, paralegal, Electrabel
"

Deze cursus overstijgt het gemiddelde niveau. Uiterst goede docenten, deels academisch, deels vakbekwame juristen. Praktische syllabus. Een aangename wisselwerking tussen docent en student.

"
Luc De Vleminck, immobiliënmakelaar, De Vleminck Luc Immo
"

Deze opleiding was voor mij perfect, gezien ik dringend behoefte had aan een opfrissing van het vennootschapsrecht in het kader van toekomstige examens BIBF. Ik kon bij workshops de opgedane kennis omzetten in de praktijk. Zeer aangenaam!

"
Dominique Bauwens, boekhouder, SD WORX
"

Het waren 3 aangename en leerrijke dagen, zeker aan te raden voor personen die in de jurische wereld werken en geen juridische achtergrond of rechtendiploma hebben.

"
Tiffany Philips, legal assistant, TMF Accounting Services
"

Deze cursus is een aanrader voor iedereen die zijn/haar basiskennis wil uitbreiden of die een opfrissing van deze materie kan gebruiken. De docenten slagen erin de theorie op een interessante en interactieve wijze over te brengen. Ik heb nu een veel ruimer zicht op de verschillende rechten en plichten van de raden van bestuur en de algemene vergaderingen, alsook van alle formaliteiten die moeten worden vervuld mbt. het maatschappelijk kapitaal en tov. de commissaris. De sterke punten bestaan uit: professionele docenten die uit een ruime ervaring kunnen putten, waardoor ze op quasi elke vraag een antwoord kunnen bieden, en die tegelijk ook een theoretische materie kunnen omzetten in voorbeelden in de praktijk.

"
Kenneth De Kegel, legal assistant Shareholders, Cofinimmo

Programma

De vennootschapsvormen

Wat is een vennootschap? Vanuit een definitie van de vennootschap krijgt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken en de voor- en nadelen van de verschillende vennootschapsvormen. De nadruk wordt gelegd op de doorgedreven vereenvoudiging van de vennootschapsvormen in het nieuwe Wetboek: hun aantal wordt immers naar 4 basisvormen teruggebracht, weliswaar met varianten.

Bestuur en algemene vergadering

Hoe wordt een vennootschap bestuurd? Welke organen zijn wettelijk verplicht en welke spelregels gelden bij het nemen van beslissingen? De docenten zullen de rol en de bevoegdheden van bestuurders, de raad van bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders bespreken. Tot slot komt de bestuurdersaansprakelijkheid aan bod. Ook hier bevat het nieuwe Wetboek enkele nieuwigheden, zoals de afschaffing van de ad nutum afzetbaarheid van bestuurders en de beperking van bestuurdersaansprakelijkheid.

Oprichting en kapitaal/eigen vermogen

Hoe wordt een vennootschap opgericht en hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de oprichters? Hoe vormt men kapitaal en wat is de bestaansreden ervan? Met welke mechanismen en procedures kunnen kapitaalverschaffers hun rechten in de vennootschap vrijwaren? Op welke wijze en binnen welke perken kan winst worden uitgekeerd? Levensbelangrijke vragen voor iedereen die betrokken is bij vennootschappen. En niet onbelangrijk: wat met “kapitaal” na het nieuwe Wetboek, dat een “kapitaalloze BV” zal invoeren?

Aandelen en andere effecten - Conflicten tussen aandeelhouders

U kunt op verschillende manieren deelnemen in een vennootschap: aandelen met of zonder stemrecht, winstbewijzen en warrants (inschrijvingsrechten), (converteerbare) obligaties of certificaten ... Die keuze heeft belangrijke fiscale en vennootschapsrechtelijke gevolgen. Daarnaast zal het nieuwe Wetboek heel wat nieuwe opportuniteiten bieden, zoals de mogelijkheid om aandelen met meervoudig stemrecht uit te geven. Verder zullen de docenten aandacht besteden aan de manier waarop geschillen en conflicten tussen aandeelhouders kunnen worden opgelost.

Herstructureringen

Heel wat vennootschappen krijgen vroeg of laat af te rekenen met vragen over fusie, splitsing, inbreng, ontbinding of vereffening. Ondernemingen die groeien of krimpen, kunnen kiezen uit verschillende (de)concentratiestrategieën. Maar wat zijn hun voor- en nadelen? De docenen zullen u uitleggen welke juridische valkuilen u moet vermijden en hoe u daarbij concreet te werk moet gaan. Gelukkig tracht het nieuwe Wetboek deze procedures alvast wat eenvoudiger te maken.

Commissariaat, verslagen en eindejaarsverrichtingen

De commissaris heeft heel wat bevoegdheden en verplichtingen. Hij speelt dus een belangrijke rol binnen de onderneming. Maar hoe wordt hij benoemd en ontslagen? Welke verslagen moet hij opmaken, en hoever reikt zijn aansprakelijkheid? Tot slot zullen de docenten de administratieve horden overlopen die elke onderneming moet nemen bij het afsluiten van het boekjaar.

 

De hervorming van de vennootschapswetgeving biedt kansen

Bron: Blog NCOI Learning

De basiswetgeving inzake het ondernemingsrecht, waaronder de vennootschapswetgeving, wordt grondig hervormd. De wijzigingen moeten bijdragen tot het eenvoudiger en vlotter toegankelijk maken van het Belgische vennootschapsrecht. En om de aansluiting met Europa niet te verliezen… Runa Vander Eeckt, advocaat bij Eubelius, volgt alles op de voet.

Docent(en)

D_00387.jpg
Joris De Wolf

Joris De Wolf is Senior Attorney bij het advocatenkantoor Eubelius waar hij zich toelegt op vennootschaps- en financieel recht, met bijzondere aandacht voor openbare overnames en verplichtingen voor genoteerde ondernemingen. Mr. De Wolf was eveneens praktijkassistent vennootschapsrecht aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (KU Leuven) en aan de Universiteit Hasselt.

Lees meer
D_01875.jpg
Anthony Logghe

Anthony Logghe is vennoot bij het advocatenkantoor Eubelius en lid van de balie van Brussel. Hij werd licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 2000, en behaalde het jaar daarna een aanvullend "Diplôme d'étude spécialisée (D.E.S.) en droit économique" aan de Université de Liège. Aanvankelijk legde Anthony zich toe op het vennootschaps- en effectenrecht (inclusief fusies & overnames en corporate litigation), alsook op het bredere ondernemingsrecht. Inmiddels heeft hij evenwel een bijzonder ruime expertise opgebouwd in het kader van projecten van publiek-private samenwerking (in het bijzonder DBFM(O)-contracten en de bijhorende aspecten van projectfinanciering). Daarbij treedt hij op voor tal van federale, regionale en lokale overheden alsook voor enkele vooraanstaande aannemersbedrijven en investeerders in infrastructuur. Hij is tevens als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de onderzoeksgroep “Overheid en Ondernemen” van de Vrije Universiteit Brussel. Anthony is auteur van meerdere publicaties met betrekking tot publiek-private samenwerking.

Lees meer
cr-01839080
Carl Clottens

Carl Clottens is Senior Attorney bij het advocatenkantoor Eubelius en lid van de balie van Brussel. Hij behaalde een licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2004. In 2011 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de rechten met een proefschrift over “Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen”, dat werd bekroond met de Prijs Pierre Coppens. Carl is voornamelijk actief in het vennootschaps- en financieel recht en fusies en overnames. Hij was assistent in het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht van de KU Leuven (2005 – 2012)en is sinds 2012 gastdocent in de ManaMa vennootschapsrecht aan de KU Leuven campus Brussel. Carl is auteur van talrijke academische publicaties en spreekt regelmatig op juridische congressen en seminaries. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap / Revue Pratique des Sociétés (TRV-RPS) en co-redacteur van de International Encyclopaedia of Laws - Corporations & Partnerships. Hij is tevens lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV), dat mee aan de basis ligt van het ontwerp van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Lees meer
d_03858
Elias Van Marcke

Elias Van Marcke is Associate bij het advocatenkantoor Eubelius en lid van de balie van Brussel. Hij werd master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2014. Elias staat regelmatig startups en venture capital investeerders bij en legt zich, binnen het vennootschapsrecht, voornamelijk toe op fusies en overnames en op adviesverlening en bijstand inzake herstructureringen en vennootschapsrechtelijke geschillen.

Lees meer
Alain Chaerels

Alain Chaerels is bedrijfsrevisor bij het kantoor PVMD bedrijfsrevisoren. Hij is ook professor aan de Haute Ecole Francisco Ferrer, Dept. Cooremans. Alain is een veelgevraagd spreker voor seminaries in fiscaal, boekhoud- en vennootschapsrecht.

Lees meer
d_04569
Michaël Verbeke

Michaël Verbeke is advocaat bij Eubelius en aangesloten bij de Brusselse balie sinds 2016.

Hij is tevens praktijkassistent ondernemings- en vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

Michaël is actief in het vennootschapsrecht, banken & financiële sector en M&A. Hij is eveneens onderlegd in publiek recht, in het bijzonder in publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS). Zo is hij gespecialiseerd in DBFM(O)-overeenkomsten en projectfinanciering.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 917 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

Enkele topics die aan bod komen in deze opleiding, worden verder uitgediept in gespecialiseerde studie(mid)dagen. Meer info: www.opleidingen.ncoi.be/juridisch

Documentatie:

Naast een zeer uitgebreide documentatiemap ontvangt u het tweetalige 'Wetboek Vennootschappen en Verenigingen - Code des Sociétés et Associations' van E. Wymeersch en M. Tison, uitgegeven door Wolters Kluwer.

Accreditatie:
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 21 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 18 punten (In aanvraag)
 • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 21 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data