Het stof van de grote hervorming van de verschillende deelgebieden van het ondernemingsrecht in de periode 2018-2020 is nog maar net gaan liggen. Toch staat al weer een nieuwe reeks hervormingen binnen het vennootschaps- en insolventierecht klaar.

Het WVV onderging een eerste reeks aanpassingen door de reparatiewet van 28 april 2020 en vervolgens door het arrest van het Grondwettelijk hof van 15 oktober 2020. Verder zorgde ook de wet van 20 december 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in de strijd tegen het coronavirus voor een aantal opmerkelijke wijzigingen. Tot slot moet het Belgische recht zeer binnenkort worden aangepast aan een Europese richtlijn met betrekking tot de digitalisering van het oprichtingsproces van vennootschappen.

Binnen het insolventierecht zijn de ontwikkelingen zowaar nog ingrijpender. Na de coronamoratoria werd in maart 2021 een wet goedgekeurd die diverse wijzigingen aanbrengt aan Boek XX WER en in het bijzonder de toegangsdrempel tot de gerechtelijke reorganisatie probeert te verlagen en met het “Voorbereidend akkoord” een nieuwe reorganisatieprocedure invoert. Ondertussen staan verschillende initiatieven in de steigers om het hoofd te kunnen bieden aan de verwachte toevloed van insolventieprocedures en moet ook in deze context op korte termijn een Europese richtlijn in Belgisch recht worden omgezet.

Bestemd voor

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten

Programma

A. Wijzigingen vennootschapsrecht:

 • WVV reparatiewet (o.m. verklaring inzake eenhoofdigheid; verduidelijking dividenden BV; verduidelijking bestuur NV)
 • GwH 15 oktober 2020 (uitbreiding toepassingsmogelijkheden interne reglementen)
 • Coronawet (alternatieve vergadervormen AVA)
 • Digitalisering oprichting BV

B. Wijzigingen insolventierecht:

 • Wet 2021 houdende wijzigingen Boek XX WER (o.m. toegang gerechtelijke reorganisatie; invoering procedure voorbereidend akkoord)
 • Bijkomende corona-initiatieven
 • Aanpassing Boek XX n.a.v. arrest Plessers HvJ
 • Omzetting EU richtlijn Herstructurering en tweede kans

Docent(en)

diederik-bruloot
Diederik Bruloot

Diederik Bruloot is hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Hij doceert verschillende cursussen over ondernemingsrecht, alsook een cursus over internationaal economisch recht. Zijn huidig onderzoek spitst zich toe op de juridische aspecten van corporate finance. De voorbije jaren publiceerde hij over een brede waaier van onderwerpen binnen het vennootschapsrecht, insolventierecht en consumentenrecht.

Diederik behaalde zijn licentiaatsdiploma rechten aan de Universiteit Gent in juli 2005 (summa cum laude) en vervoegde daarna het Instituut voor Financieel Recht als onderzoeksassistent. In juni 2012 verdedigde hij met succes zijn doctoraatsthesis over schuldeisersbescherming in het Europese vennootschapsrecht (Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 824 p.).

Hij is lid van het Instituut voor Financieel Recht (2005), van het Belgisch Nationaal Centrum voor Vennootschapsrecht (2014), van het Interuniversitair Centrum voor Consumentenrecht (2014) en van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (2015).

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Accreditatie:
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren (In aanvraag)
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 2 uren (In aanvraag)
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data