In tegenstelling tot vorige hervormingen, heeft de wetgever ervoor geopteerd om de wettelijke bepalingen van toepassing op verenigingen en stichtingen, zoals oorspronkelijk voorzien in de Wet van 27 juni 1921, op te nemen in boek 9 (VZW) en boek 11 (Stichtingen) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

Dit betekent niet dat deze hervorming beperkt gebleven is tot een loutere overname van het bestaand verenigings- en stichtingsrecht.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het verenigings- en stichtingsrecht op een grondige wijze hervormd.

Tijdens deze webinar krijg je een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Bestemd voor

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders/fiscalisten
 • verzekeringsagenten, bankagenten
 • financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

Kernpunten:

 • De gevolgen voor de kwalificatie van een vzw en een stichting als onderneming?
 • Wat zijn de toegelaten activiteiten van een vzw en een stichting volgens het WVV? Hoe zit het met vzw’s en stichtingen die opgericht werden voor de inwerkingtreding van het WVV?
 • Wat zijn de wijzigingen inzake de werking en de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de vzw en de stichtingen?
 • Wat zijn de wijzigingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vzw’s en de stichtingen?
 • Wat  zijn de wijzigingen inzake de werking van de algemene vergadering?
 • Nieuwe regeling tegenstrijdige belangen in een vzw.
 • Hoe ziet de vereffeningsprocedure er uit na de hervorming?
 • Kan een vzw omgevormd worden tot een handelsvennootschap?
 • Welke wijzigingen werden er aangebracht aan de regels inzake de reorganisatie van vzw’s en stichtingen?

Docent(en)

rik-galle
Rik Galle

Rik is lid van het Corporate en M&A team van advocaten van Deloitte Legal.

Hij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, bedrijfsreorganisaties, fusies en overnames en kapitaalmarkten.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Accreditatie:
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data