Na afloop van de Sociale verkiezingen moet u als werkgever onmiddellijk de nodige schikkingen treffen voor de installatie van de nieuwe overlegorganen in de onderneming: het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de ondernemingsraad.

Daarvoor moet u concreet zicht hebben op de wijze waarop deze organen werken, hun taken en het statuut van hun leden. Deze praktijkgerichte studiemiddag wil u optimaal voorbereiden op deze belangrijke taak zodat u er met kennis van zaken aan kunt beginnen.

Bestemd voor

 • algemeen directeuren en zaakvoerders
 • directeuren hr en loonadministratie
 • financieel en administratief directeuren
 • bedrijfsjuristen

Programma

1. De Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW): installatie en werking

 • Samenstelling en vervanging van de leden (werknemers en werkgever)
 • Wat moet er gebeuren op de installatievergadering?
 • Hoe stelt u een huishoudelijk reglement op? Wat mag/moet erin staan? Nuttige praktische tips.
 • Agenda en periodiciteit van de vergaderingen
 • Aanstelling en rol van de secretaris

2. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de OR?

 • Sociale en economische informatie
 • Beslissingsbevoegdheid?
 • Wanneer moet de werkgever de OR raadplegen? Waarover?
 • De aanstelling en de rol van de bedrijfsrevisor
 • De sociale balans 

3. Wat zijn de taken en bevoegdheden van het CPBW?

 • Adviserende opdrachten
 • Preventieadviseur: aanstelling, bevoegdheden en ontslag
 • Intern welzijnsbeleid op het werk
 • Wanneer treedt het CPBW op als OR? 

4. Wat zijn de rechten en plichten van de leden van de OR en het CPBW?

 • Welke faciliteiten genieten de leden? Welke regels gelden in verband met ‘de nodige tijd’?
 • Syndicale vorming
 • Geheimhoudingsplicht
 • Wie is beschermd tegen ontslag? Wat houdt de ontslagbescherming in?
 • Wat gebeurt er met de overlegorganen in geval van structuurwijzigingen?

Docent(en)

cr-00003225
Inger Verhelst

Inger Verhelst is advocaat en vennoot bij Claeys & Engels, en geeft advies in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij ontslagen, reorganisaties, overnames en onderhandelingen met vakbonden. Zij volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de einde loopbaan problematiek en SWT. Inger Verhelst heeft een bijzondere belangstelling gaat voor discriminatie en psychosociaal welzijn op het werk. Zij adviseert bovendien zeer regelmatig over het recht op privacy en verwerking van persoonsgegevens. Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries in binnen- en buitenland en publiceerde diverse juridische artikels. Inger Verhelst wordt aanbevolen in de "Who’s Who Legal 2016" editie als expert in Employment, Labour & Benefits.

Lees meer
d_02433
Olivier Wouters

Olivier Wouters is partner bij het advocatenkantoor Claeys & Engels. Hij legt zich toe op het individueel en collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, met een bijzondere interesse voor materies als expatriates, arbeidsovereenkomstenrecht, herstructureringen, managementovereenkomsten, beschermde werknemers, collectief overleg, sociale verkiezingen en stakingen. Hij werkt regelmatig mee aan publicaties en seminaries over deze materies. Olivier is sinds 1999 lid van de Brusselse Orde van Advocaten.

Lees meer
d_02662
Ward Bouciqué

Ward Bouciqué verleent advies en staat werkgevers bij in gerechtelijke procedures met betrekking tot alle aspecten van zowel individueel als collectief arbeidsrecht, met de nadruk op herstructureringen, arbeidsovereenkomstenrecht, ontslagrecht, schijnzelfstandigheid, beschermde werknemers, sociale verkiezingen, internationale tewerkstelling en overdracht van onderneming. Ward is ook een frequent spreker op seminaries omtrent deze onderwerpen. Ward is advocaat bij Claeys & Engels en is sinds 2005 lid van de Brusselse Orde van Advocaten.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 324 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kunt deze opleiding klassikaal volgen of online in een Virtual Classroom. Onze online omgeving is perfect geschikt voor het organiseren van opleidingen op afstand. Het biedt veel interactiemogelijkheden tussen de docent en de deelnemers, zoals de mogelijkheid tot vragen stellen, brainstorm met post-its, werken in subgroepen, … het kan net zo goed als in een klassikale opleiding maar dan online. Meer weten over opleidingen in onze Virtual Classroom omgeving? Raadpleeg onze Virtual Classroom pagina op https://opleidingen.ncoi.be/digitaal-leren/virtual-classrooms/ en ontdek de voordelen van een virtuele opleiding.

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten (Op aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Software

De software van Wolters Kluwer voor de sociale verkiezingen 2020 is verkrijgbaar bij onze partners BDO en Acerta.