Intussen is het Vlaamse Onteigeningsdecreet reeds enige tijd in werking. De eerste  arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn intussen geveld. Ook de andere Gewesten hebben niet stilgezeten en hebben nu hun eigen onteigeningsdecreet.

Tijdens dit webinar zal de spreker de Vlaams regelgeving en de recente rechtspraak toelichten.

Bestemd voor

  • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, notarissen
  • verantwoordelijken uit de publieke sector

Programma

  • Vlaamse regelgeving
  • Toelichting recente rechtspraak

Docent(en)

Michiel Deweirdt

Advocaat Odigo

Michiel Deweirdt is actief in het omgevingsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. Michiel Deweirdt is licentiaat in de rechten (U. Gent, 2002) en in het milieurecht (U. Gent, 2003). Hij volgde ook een aanvullende academische opleiding 'droit de l'environnement et droit public immobilier' aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (F.U.S.L. Brussel, 2005). Hij is medewerker van de reeks "Onroerend goed in de praktijk" uitgegeven bij Kluwer. Hij is ook redactielid bij het Tijdschrift Storm. Van 2010 tot en met 2014 was hij voorzitter van de Expertencommissie Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest. Sinds 1 januari 2015 is Michiel voorzitter van de nieuwe Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is hij Plaatsvervangend Vrederechter van het Derde Kanton Gent. Michiel Deweirdt is lid van de balie van West-Vlaanderen en van de balie van Gent. Hij was vennoot bij Monard-D'Hulst sedert 1 september 2011 tot hij Odigo Advocaten vervoegde. Hij geeft regelmatig lezingen en publiceert vaak over vastgoedrecht, onroerend erfgoed, en omgevingsrecht.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
  • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
  • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data