“Recht rendeert". Recht is een resource zoals arbeid, serverspace en bandbreedte. Het moet renderen voor een onderneming en dat kan het ook.

Optimale licentiestructuren verhogen de omzet of verminderen de kosten. Goede contractuele afspraken beperken uw aansprakelijkheid en verhinderen dat uw personeel wordt ontslagen. Recht moet binnen de onderneming waarde creëren.

Ook met de GDPR (Europese privacy reglementering) blijft dit gelden, op voorwaarde dat u op de hoogte bent van de nieuwigheden.

Doelstellingen

Deze opleiding toont praktisch en beknopt hoe een onderneming met beperkte middelen een degelijk juridisch beleid kan voeren op vlak van IT, IP en Privacy.

Dit kan voor elke onderneming meerwaarde creëren.

Juridische resources, correcte contracten, inclusief de nieuwe contracten voor Cloud computing en services worden aangekaart.

Bestemd voor

 • bedrijfsjuristen
 • ondernemers
 • projectmanagers
 • financieel verantwoordelijken
 • niet-gespecialiseerde praktijkjuristen
 • advocaten
 • software-ontwikkelaars
 • managers van technologiebedrijven en hun klanten
"

De informatie over 'cloud contracten' en 'free & open source software' leverden meteen een aantal actiepunten op waar ik concreet mee aan de slag kan binnen onze organisatie.

"
Peter Vergote, Legal & Corporate Affairs Manager, DNS Belgium

Programma

A. Inleiding: recht is een resource. Laat het renderen!

Recht is een resource zoals alle andere (arbeid, serverspace, bandwith, ...). Het kan zoals alle andere resources aangewend worden om geld te verdienen.

B. De juridische flow van IT in een onderneming

In dit onderdeel bekijken we de juridische flow van de (IT-)onderneming. Een handig diagram helpt het overzicht te bewaren.

Software en hosting wordt ingekocht en doorverkocht aan klanten. Maar wordt aan de klant niet meer beloofd dan van de toeleverancier wordt verkregen?

Ondernemingen worden overladen met rechten en verbintenissen, die langs diverse kanalen binnenkomen (leveranciers, personeel, onderaannemers, ...). Deze worden ook naar de klant vermarkt. Maar is de "in" en "out" in evenwicht?

C. De juridische resources

Resource 1: IP, het intellectuele kapitaal

Het is een open deur intrappen, maar Intellectual Property brengt geld op. Of men nu licenties verkoopt of de software als free software ter beschikking stelt, vennootschappen hebben hetzelfde doel: de IP laten renderen.In dit deel wordt bondig het verschil uitgelegd tussen auteursrechten (free and proprietary software), databanken, patenten en merken.

Resource 2: Risico/aansprakelijkheid

Risico nemen is eigen aan ondernemerschap en daar is niets mis mee. Risico’s zijn aanvaardbaar, zolang u ze maar kent en kunt inschatten. Ieder risico kan worden verzekerd, als u er maar voldoende voor betaalt. Op dezelfde wijze worden aansprakelijkheden tussen klanten en leveranciers heen en weer geschoven. Het verschil tussen een inspanningsverbintenis of resultaatsverbintenis; het is niet gratis.In dit deel wordt ingegaan op het mechanisme om juridische risico’s te verschuiven en er beredeneerd mee om te gaan.

Resource 3: Andere resources

De spreekwoordelijke kleine lettertjes in het contract worden vaak vervloekt. Maar het goede nieuws is dat u ze ook zelf kunt schrijven. Hanteer ze om te verhinderen dat personeel wordt afgeworven of ontslagen, om te garanderen dat de SLA wordt nageleefd en om stipt betaald te worden.

 

D. Wetten kunnen vervelend zijn

Wanneer partijen onderling geen afspraken maken, maakt de wet ze voor hen.

Dit is het principe van aanvullend recht. Maar de keuzes die de wet maakt, zijn vaak verrassend duur. Vaak voorkomende voorbeelden zijn: de ondernemer die geen rechten heeft op zijn software, het jaarloon dat aan de ontslagen vertegenwoordiger moet worden betaald, het proces waardoor het bedrijf de boeken sluit, … Dit kan allemaal vermeden worden mits de juiste afspraken worden gemaakt.

E. GDPR

De GDPR is de nieuwe Europese privacy reglementering die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

We gaan in op alle do’s en dont’s die deze Verordening met zich meebrengt.

F. De juiste afspraken: van service contracten tot cloud contracten

Werken met algemene voorwaarden en standaardcontracten. Een overzicht van de diverse contracten en belangrijkste clausules in IT-contracten. NDA, SLA, service contracten: ze worden allemaal aangekaart.

Het fenomeen van cloud computing wordt besproken: "Software as a service" (SaaS), "Platform as a service" (PaaS) en "Infrastructure as a service" (IaaS).

Docent(en)

d_02747
Ywein Van den Brande

Ywein Van den Brande is advocaat en stichter van Crealaw. Ywein studeerde rechten, informatica en economie te Leuven (K.U. Leuven en GroepT), Rouen (Université de Rouen, Frankrijk) en Los Angeles (U.C.L.A., USA). Ywein begon zijn loopbaan in 2000 bij Peeters Advocaten-Avocats. Daarna vervoegde hij de cel technologie en intellectuele eigendom bij het kantoor Schuermans & Schuermans. Hij onderbrak deze activiteit om een LL.M. te behalen aan U.C.L.A. en werkervaring op te doen bij Mitchell Silberberg & Knupp (Los Angeles, USA). In 2007 was hij stichtend vennoot van het advocatenkantoor De Bandt. Met zijn dubbele achtergrond als advocaat en informaticus heeft Ywein zich toegelegd op informaticarecht en intellectuele eigendomsrechten. Hij is actief binnen de vrije softwarebeweging en is lid van de kernredactie van de International Free and Open Source Software Law Review. Hij is tevens lid van werkgroepen rond informatie architectuur en gebruiksvriendelijkheid. Ywein publiceerde verschillende juridische bijdragen over recht en technologie en spreekt regelmatig op studiedagen. Hij is gastdocent aan de GroepT.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Naast de uitgebreide documentatiemap ontvangt u ook een exemplaar van 'Het praktijkboek Informaticarecht' van Ywein Van den Brande.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 7 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 7 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data