Tijdens deze studiedag rond private fraudebestrijding geven diverse sprekers met verschillende achtergronden (juridisch, audit en IT-technisch) een uitgebreid overzicht van enkele actuele topics waarmee de (private) fraudebestrijder wordt geconfronteerd. De studiedag vertrekt vanuit een algemeen kader waarin juridische valkuilen worden geschetst. Hieraan worden oplossingen gekoppeld door navolgende sprekers.

Ook worden er alternatieven besproken voor de (op vandaag meer gekende) strafrechtelijke procedures die voortvloeien uit fraude. Ook wordt er aandacht besteed aan de positie van organisaties indien ze worden geviseerd als fraudeur en wordt de fraudeproblematiek vanuit Nederlands perspectief besproken.

De studiedag richt zich dan ook op een diverse publiek van advocaten, bedrijfsjuristen, compliance-adviseurs, auditors, privé-detectives, …

Programma

10:00 - 11:00

Sessie 1: Bespreking van enkele juridische en strategische valkuilen voor private fraude onderzoekers

dhr. Joris Lambrechts
11:00 - 12:00

Sessie 2: Wat juristen kunnen leren van auditors als het gaat over (de perceptie) van afhankelijk- en partijdigheid en hoe die te weerleggen?

(dhr. Karel Nijs en dhr. Michael Van Praet)
12:00 - 13:00

Sessie 3: Het eenzijdig verzoekschrift voor de ondernemingsrechtbank als alternatief voor strafrechtelijke procedures

(mr. Frederik van Overtveldt en mr. Ignace Kroos)
13:00 - 14:00
Pauze
14:00 - 15:00

Sessie 4: De IT-technische mogelijkheden en aandachtspunten bij interne onderzoek

(dhr. Jan Verhulst)
15:00 - 16:00

Sessie 5: De positionering van een onderneming wanneer zij het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijk onderzoek

(mr. Stijn Lamberigts)
16:00 - 17:00

Sessie 6: Checks and balances in het proces van waarheids- en rechtsvinding – een analyse vanuit Nederlands perspectief

(dhr. Frank Erkens)

Docent(en)

Karel Nijs
Karel Nijs

Karel Nijs is werkzaam bij Finvision, een financieel advieskantoor met vestigingen te Antwerpen, Hasselt, Brussel, Sint-Niklaas en Waregem. Hij is er Managing Partner van de Antwerpse vestiging en stuurt de nationale audit-praktijk aan. Karel heeft een Master TEW (KULeuven – 1993) en is bedrijfsrevisor sinds 2005 (tevens FSMA erkend in 2006). Karel deed ervaring op in audit en accountancy in diverse (internationale) sectoren en heeft ook een bijzondere expertise in transacties, waarderingen en due diligence in onder meer venture capital en private equity.

Lees meer
Stijn Lamberigts
Stijn Lamberigts

Stijn Lamberigts is advocaat aan de balie van Brussel. Stijn is verbonden aan het team strafrechtelijke handhaving en compliance van het advocatenkantoor Eubelius. Hij behaalde naast een master in de rechten aan de KU Leuven en een LL.M. aan de Université du Luxembourg ook een doctoraat in de rechten aan die beide universiteiten. Het onderwerp van zijn proefschrift is het zwijgrecht van vennootschappen. Stijn is verbonden aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven. Hij is de auteur van verschillende publicaties, voornamelijk met betrekking tot het strafrecht en het strafprocesrecht. Hij is houder van het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatie in Strafzaken’. Hij is geregistreerd fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA).

Lees meer
Michael Van Praet
Michael Van Praet

Michael Van Praet is werkzaam bij Finvision, een financieel advieskantoor met vestigingen te Antwerpen, Hasselt, Brussel, Sint-Niklaas en Waregem. Als Manager Audit stuurt hij er de teams aan bij verschillende externe audit-opdrachten. In die hoedanigheid waakt hij ook over de diverse te respecteren audit-standaarden en principes. Michael behaalde aan de Universiteit Antwerpen een Master TEW (2013) en een Master Fiscaal Recht (2014). Hij is auditor sinds 2014 en op heden stagiair-IBR.

Lees meer
joris-lambrechts
Joris Lambrechts

Joris Lambrechts is werkzaam bij Finvision, een financieel advieskantoor met vestigingen te Antwerpen, Hasselt, Brussel, Sint-Niklaas en Waregem. Als Manager Compliance & Forensics staat hij cliënten bij in diverse materies gerelateerd aan ethisch en duurzaam ondernemen, compliance (wettelijk ondernemen) en private fraude onderzoeken. Hij behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2009) en een getuigschrift ‘Master Class Forensic Auditing’ aan de Antwerp Management School (2012). Hij is ook geregistreerd fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA) sinds 2013 en behaalde het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’ in 2016. Vooraleer Finvision te vervoegen, was Joris gedurende meer dan 10 jaar als advocaat verbonden aan de Antwerpse balie. Hij specialiseerde er zich in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van het ondernemingsstrafrecht. Joris spreekt regelmatig op seminaries rond diverse fraude-topics.

Lees meer
Frederik Van Overtveldt
Frederik Van Overtveldt

Advocaat-partner Caluwaerts Uytterhoeven

Frederik Van Overtveldt is advocaat aan de balie te Antwerpen (sinds 2008) en partner bij advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven (sinds 2018).

Hij heeft een extensieve ervaring opgebouwd in nationale en internationale bedrijfsovernames (private M&A) waarbij hij cliënten begeleidt doorheen het ganse traject in al haar facetten. Dit houdt onder meer in dat hij actief mee de structuur uitwerkt, de onderhandelingen begeleidt, snel een team kan samenstellen om een boekenonderzoek (due diligence) uit te voeren en daarbij alle benodigde overeenkomsten kan voorzien. Het afleveren van individueel maatwerk dat uniek is voor elke transactie is daarbij van doorslaggevend belang.

Frederik adviseert eveneens financiële instellingen in het kader van de naleving van de wettelijke en/of reglementaire integriteits- en gedragsregels (compliance).

Verder beschikt Frederik over een doorgedreven expertise in het voeren van complexe vennootschapsgeschillen, herstructureringen, het begeleiden van bestuurders en aandeelhouders in de uitoefening van hun rechten, handelstussenpersonen (distributie, agentuur, …) en meer algemeen in het kader van advisering omtrent alle aspecten van het handels- en vennootschapsrecht.

Frederik behaalde zijn Master in de Rechten in 2007 aan de Universiteit Antwerpen en behaalde aansluitend in 2008 een Master na Master Bedrijfsrecht aan de Universiteit Gent. In 2013 behaalde hij met grote onderscheiding een Postgraduaat Financiewezen (Corporate Finance) aan de KU Leuven.

Lees meer
Jan Verhulst
Jan Verhulst

Jan Verhulst is bestuurder van Blacklynx en specialiseert zich met zijn team voornamelijk in digitaal forensisch onderzoek en incident response. Hij is GIAC Certified Forensic Examiner, Auditor en Malware Reverse Engineer (GCFE, GCFA en GREM). Hij was lid van de incident response teams van onder meer SWIFT en Euroclear en heeft ruime ervaring met de IT-technische kant van fraude-onderzoeken en de vertaalslag naar het juridische en financiële aspect van het onderzoek.

Lees meer
Ignace Kroos
Ignace Kroos

Ignace Kroos is advocaat aan de balie van Antwerpen en sedert februari 2014 actief binnen advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven. Per 1 april 2015 is hij er tevens toegetreden als partner.

In 2009 bekwam hij aan de Universiteit Antwerpen met onderscheiding zijn Master in de Rechten waar hij zich in zijn masterjaren specialiseerde in het ondernemingsrecht.

Nadien behaalde Ignace aan dezelfde universiteit eveneens met onderscheiding zijn Master na Master Zee- en Vervoerrecht. De universiteit droeg toen zijn thesis "Het CMNI: een eenheidsloze unificatie” voor voor de Prijs ‘Fonds Belgische Rijnvaart’.

Lees meer
Frank Erkens

Frank Erkens is partner van het forensische onderzoeks- en adviesbureau Holland Integrity Group (HIG) in Amsterdam. Hij is opgeleid als accountant en jurist, en 16 jaar werkzaam geweest als forensisch accountant bij de Nederlands belastingdienst en politie en aansluitend 5 jaar bij de internationale accountantskantoren EY en KPMG. In de afgelopen 17 jaar heeft hij vanuit HIG financiële instellingen, multinationals, overheidsinstellingen en andere grotere marktpartijen ondersteund met vraagstukken op het terrein van financieel economische criminaliteit.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 305 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

Uitgeprinte versie van documentatie: 60 EUR supplement (excl. btw)

Accreditatie:
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 6 punten
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 6 uren (In aanvraag)
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 6 uren (In aanvraag)
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 6 uren (In aanvraag)
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten

Inschrijven

Data