In de onderhandeling over een contract of bij de redactie ervan, wordt wel eens gespeeld met termen die de vrijheid van ondernemen beperken.

Het niet-concurrentiebeding is een voorbeeld daarvan. Het komt voor in uiteenlopende overeenkomsten  en kan omschreven worden als een beding waarbij een partij zich ertoe verbindt om tijdens de duur of na het einde van het contract geen activiteiten uit te oefenen die concurreren met de activiteiten van de andere partij.

Tijdens dit webinar krijgt u overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het niet-concurrentiebeding en dit in het ondernemingsrecht.

Bestemd voor

  • advocaten
  • bedrijfsjuristen
  • magistraten

Programma

Volgende items komen aan bod:

  • Situering ten opzichte van andere bedingen, zoals een niet-afwervingsbeding, enz.,
  • Overlopen van gepubliceerde rechtspraak met als uitsmijter een model-beding dat op de besproken rechtspraak is gebaseerd,
  • Aandachtspunten bij het bewijs van een inbreuk, het oorzakelijk verband en de begroting van de schade in het kader van een gerechtelijke procedure dat is gebaseerd op een schending van een niet-concurrentiebeding.

Docent(en)

Jan Coninx

Jan Coninx houdt zich vooral bezig met handels - en ondernemingsrecht, e-commerce, contracten, ICT, GDPR en intellectuele eigendomsrechten. Hij studeerde in 2001 af aan KU Leuven als licentiaat in de rechten. In het kader van het Erasmus uitwisselingsproject studeerde hij in Rome aan de universiteit: Luiss Guido Carlo (1999-2000). Hij behaalde in 2002 een LL.M International Commercial Law aan de University of Sussex, met onderscheiding als enige dat jaar. Hij werd een gecertificeerde Data Protection Officer (DPO) in 2017.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data