Op 10 februari 2020 publiceerde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit haar eerste richtsnoeren sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Het omvangrijke document geeft richtlijnen over hoe ondernemingen direct marketing kunnen voeren conform de AVG. Op 4 mei 2020 bracht het Europees Comité voor gegevensbescherming richtsnoeren uit inzake het gebruik van cookies. Beide richtsnoeren zijn welgekomen, gezien direct marketing en cookies vaak het voorwerp uitmaken van de handhavingspraktijken van de autoriteiten. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit legde reeds een aantal boetes op voor direct marketing praktijken en is ook bezig met het afronden van een groot onderzoek naar de manier waarop een reeks populaire websites hun cookies beheren.

Bestemd voor

 • Advocaten
 • Magistraten
 • Bedrijfsjuristen

Programma

Tijdens dit webinar zet de spreker de voornaamste aandachtspunten uiteen voor het voeren van direct marketing en het gebruik van cookies in overeenstemming met de AVG.

Daarbij zullen in het bijzonder de volgende vragen worden behandeld:

 • Heb ik steeds toestemming nodig voor het versturen van direct marketing?
 • Hoe vraag ik een geldige toestemming voor direct marketing?
 • Hoe dien ik de uitschrijfmogelijkheid te organiseren?
 • Voor welke cookies is toestemming vereist?
 • Welke informatie dient mijn cookiebanner te bevatten?
 • Wat zal de impact zijn van de nieuwe e-privacy verordening?

Docent(en)

eline-declerck-2
Eline Declerck

Eline Declerck is advocate bij het advocatenkantoor contrast. Eline is afgestudeerd aan de Universiteit Gent en studeerde eveneens aan the Institute of European Studies van de VUB. Zij is lid van de Brusselse balie.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data