Gezien de ongekende en wereldwijde omvang van het Coronavirus is het duidelijk dat de uitvoering van veel commerciële contracten zal worden vertraagd, onderbroken, heronderhandeld of dat contracten zelfs zullen worden opgezegd.

Kan een contractspartij op basis van de impact van het Coronavirus afwijken van het bestaande contract, de overeengekomen (leverings)voorwaarden of zelfs het contract opzeggen met eventueel een beroep op overmacht? Kan een wederpartij worden gedwongen tot heronderhandeling? Of blijft het 'pacta sunt servanda'-principe van toepassing? Kan een onderneming die geconfronteerd wordt met een wanprestatie gerechtelijke stappen ondernemen tegen de in gebreke blijvende partij en is het wel verstandig om dit te doen wetende dat de in gebreke blijvende partij hoogstwaarschijnlijk niet moedwillig in gebreke blijft?

Naast de impact op de commerciële relaties heeft het Coronavirus ook aanzienlijke gevolgen voor werkgevers en de arbeidsrechtelijke relaties. Hoe kan een onderneming de arbeidsorganisatie afstemmen op een activiteitsdaling/-stijging? Welke hr-maatregelen kan een onderneming nemen om de organisatie voor te bereiden op een eventuele toekomstige crisis?

Tijdens dit webinar zullen de sprekers dergelijke vraagstukken behandelen.

Bestemd voor

  • Advocaten
  • Magistraten
  • Bedrijfsjuristen

Programma

Presentatie

  • Impact van het Coronavirus op commerciële overeenkomsten 
  • Impact van het Coronavirus op arbeidsrechtelijke relaties

 

Q&A

 

Docent(en)

Jo Willems
Jo Willems

Jo is als counsel verbonden aan de Commercial & Dispute Resolution praktijk en Insurance & Reinsurance praktijk en is gespecialiseerd in het onderhandelen en opstellen van (internationale) commerciële overeenkomsten. Hij staat cliënten bij in strategisch belangrijke geschillen en verstrekt advies in diverse materies zoals distributie, productaansprakelijkheid, consumentenbescherming en beroepsaansprakelijkheid.

Lees meer
d_04346
Eveline Ankaert

Dr. Eveline Ankaert is als counsel verbonden aan de Employment, Pensions & Benefits-praktijk van Lydian. Zij is gespecialiseerd in individueel en collectief arbeidsrecht en legt zich in het bijzonder toe op gezondheid en welzijn op het werk en arbeidsongevallen. Eveline is ook als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven. Zij spreekt en publiceert regelmatig over arbeids- en gezondheidsrechtelijke topics.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de gerechtelijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) de eventuele kosten niet ten laste.

Vervanging door een collega is evenwel toegestaan.

Accreditatie:
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
  • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data