Het wegtransportrecht is een complexe materie. Bovendien staat de actualiteit niet stil. Tijdens dit webinar wordt een overzicht geboden van de recente ontwikkelingen in de dynamische sector van het transportrecht.

Het nationaal en internationaal wegvervoer is dan ook onderworpen aan belangrijke en complexe regels: transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs moeten zich hieraan houden om hun eigen veiligheid, die van andere weggebruikers en hun lading niet in gevaar te brengen.

Tijdens deze webinar krijgt u ook een klare kijk op de juridische omkadering en alle verplichtingen. Bovendien hoort u welke aandachtspunten de overheidsdiensten en de parketten vooropstellen bij controles en vervolgingen en welke acties moeten genomen worden om onnodige aansprakelijkheden, boetes en schadeclaims te vermijden.

Programma

Een hot topic in het wegtransportrecht betreft daarbij ladingzekering. Dit betreft een probleem niet enkel voor de transporteur en bestuurder, doch ook meer en meer voor de verlader en dus voor elkeen die goederen laat vervoeren via een vrachtwagen.

De regionalisering van deze materie heeft de gewesten ertoe aangezet elk complexe regels in het leven te roepen, met 2 centrale ideeën:

  • Preventieve controles op een correcte belading en – zekering zijn mogelijk en worden met grote gestrengheid uitgevoerd, waarbij vrachtwagens en ladingen worden geblokkeerd met alle economische gevolgen van dien.
  • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van alle betrokken partijen, van de chauffeur over de transporteur, tot de verpakker, belader en opdrachtgever wordt betrokken.

Het spreekt voor zich dat dit ernstige verschuivingen in de logistieke wereld met zich meebrengt, hetgeen enkel maar het belang van een gedegen kennis van deze voor velen ongekende regelgeving onderlijnt.

Komen aan bod:

  • Wegtransportrecht: situering en raakvlakken met verschillende rechtsdomeinen
  • Ladingveliligheid strafrechtelijk bekeken
  • Ladingveiligheid burgerrechtelijk bekeken

Docent(en)

Frederik Vanden Bogaerde

Frederik Vanden Bogaerde is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Transport & Logistiek Advocaten in Roeselare. Hij is ook auteur van verschillende transportpublicaties, o.m. over overlading, rij- en rusttijden en transportcontracten. Frederik Vanden Bogaerde is een veelgevraagd spreker voor transportseminaries.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Bespaar met Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer u wilt. Een persoonlijk abonnement waarmee u zo veel live of on demand webinars kunt volgen als u maar wilt. En dit gedurende een 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar. 

Ontdek het abonnement