De afgelopen jaren is de kostprijs van justitie voor de procespartijen gevoelig verhoogd. Dit betekent dat het leerstuk van de gerechtskosten alleen maar aan belang heeft gewonnen. Nochtans wordt het debat over de kosten al te vaak beperkt tot één of twee verloren zinnen achteraan in de syntheseconclusie, met alle gevolgen van dien.

 

In dit webinar worden de belangrijkste principes nog eens opgefrist, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de recente evoluties in wetgeving en rechtspraak. Komt onder meer aan bod: de vraag wat allemaal onder ‘gerechtskosten’ moet worden begrepen, de regel dat de ‘verliezer betaalt’ en de uitzonderingen daarop, de belangrijkste actualia inzake de rechtsplegingsvergoeding, de rol- en registratierechten, en de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.

 

Bestemd voor

 • advocaten
 • magistraten
 • bedrijfsjuristen

Programma

 • Wat zijn gerechtskosten?
 • Wie betaalt de gerechtskosten? Regel en uitzonderingen
 • RPV (actualia)
 • Bijdrage Begrotingsfonds
 • Rol- en registratierechten

Docent(en)

sven-sobrie
Sven Sobrie

Sven Sobrie studeerde in 2010 af aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Daarna trad hij bij zijn alma mater in dienst als assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht. In 2016 promoveerde hij met een proefschrift over het procederen qualitate qua.

Sinds 2012 is Sven advocaat; in 2012 werd hij lid van de Brusselse Balie en vervoegde hij vervolgens het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law in Antwerpen en trad toe tot de Antwerpse Balie.

Hij is auteur van verschillende publicaties en laureaat van de TPR-prijs 2015. Hij schreef onder meer mee aan het boek over de Rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten (2016).Voorts levert hij juridische ondersteuning aan de FOD Justitie in het kader van de actuele gerechtelijke hervormingen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Accreditatie:
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data