De kwalificatie (van gebruiksrechten) speelt een cruciale rol in ons rechtssysteem. Wenst partij A aan partij B het recht te verlenen om een welbepaald goed van A te gebruiken, dan biedt het Belgisch recht daarvoor verschillende mogelijke kwalificaties. Partijen kunnen opteren voor een persoonlijk gebruiksrecht (huur, bruikleen,...) of een zakelijk gebruiksrecht (erfpacht, opstal, vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, erfdienstbaarheid). Aan de keuze van partijen zijn zeer belangrijke rechtsgevolgen verbonden, niet alleen op civiel-, maar ook op fiscaalrechtelijk vlak.

Ondanks het grote praktische belang, is het vaak niet geheel duidelijk welke kwalificatie het door partijen overeenkomen gebruiksrecht moet krijgen. Het is niet alleen de vraag welke kwalificatie moet worden gegeven als partijen hebben nagelaten om de overeenkomst te kwalificeren, die rijst, maar ook de vraag – als partijen de overeenkomst wel hebben gekwalificeerd – hoever partijen kunnen afwijken van het door de wetgever gecreëerde kader, vooraleer de rechter vaststelt dat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen (die als spil voor (her)kwalificatie geldt) noopt tot herkwalificatie naar een ander gebruiksrecht.

Bestemd voor

 • advocaten
 • notarissen
 • magistraten
 • bedrijfsjuristen

Programma

 1. Inleiding
 2. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van overeenkomsten
 3. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van overeenkomsten houdende toekenning van een recht van gebruik
  1. De invloed van het numerus clausus beginsel op de problematiek
  2. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van erfpacht
  3. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van opstal
  4. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van vruchtgebruik
  5. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van gebruik en bewoning
  6. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van erfdienstbaarheid
 4. Conclusie

Docent(en)

ghijsbrecht-degeest
Ghijsbrecht Degeest

Doctorandus, Instituut voor Goederenrecht - KU Leuven Lid onderwijsteam Zaken- en Contractenrecht – UHasselt Redacteur deelgebied Zakenrecht en Zekerheidsrechten “Nieuw Juridisch Weekblad” (NjW)

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Accreditatie:
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data