Doelstellingen

Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet trad in werking op 1 januari 2019 nadat het op 7 december 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Dit nieuw Vlaams Huurdecreet beoogt de modernisering van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder) en werkt een dwingend kader uit voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het decreet heeft als Lex specialis voorrang op het gemene huurrecht uit het Burgerlijk Wetboek en heft de Woninghuurwet volledig op.

Tijdens deze webinar zal Mr. Pieter Pauwels de voornaamste wijzigingen uit dit nieuwe woninghuurdecreet toelichten.

Bestemd voor

 • advocaten, magistraten, notarissen
 • vastgoed

Programma

1. Situering Vlaamse “huur”bevoegdheden vs. federale bevoegdheid 

 • Welke bevoegdheden bij welke overheid?

2. Bespreking van de voornaamste wijzigingen in het Vlaams woninghuurdecreet:

 • Het toepassingsgebied: hoofdverblijf en studentenhuisvesting. Hoewel de Vlaamse overheid bevoegd is voor alle specifieke regels inzake verhuur van voor bewoning bestemde goederen (dus ook vakantiewoningen, tweede woningen, …) beperkt het nieuwe decreet zich in een eerste fase tot de hoofdverblijven en de studentenkamers.
 • Welke gegevens mag de verhuurder vragen? Wat kan en wat kan niet?
 • Uitbreiding van de opzegmogelijkheden: versoepeling van de opzegging voor renovatie. Invoering van opzegmogelijkheden voor korte duurcontracten.
 • Bescherming van de huurder. Verplichte brandverzekering voor de huurder.
 • Huurwaarborg verhoogd. In ruil voor de verhoging zal een anonieme, renteloze ‘overheids’huurwaarborglening in het leven geroepen worden om de drempel tot de private huurmarkt voor de allerzwaksten te verlagen.
 • Regeling voor het geval van overlijden van de huurder. Ontbinding van de huur wordt gemakkelijker wanneer de erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen of onbekend zijn gebleven.

3. Regeling medehuur

 • Zowel de geïnstitutionaliseerde partnerrelaties (gehuwden en wettelijk samenwonenden) als de feitelijke partners en "samenhuizers" komen aan bod.

4. Verhuur van studentenkamers

 • Uiteenzetting van de regels inzake verhuur van studentenkamers.

Docent(en)

Pieter Pauwels

Pieter Pauwels (Wilrijk, 1977), behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven. In 2001-2002 vervolledigde hij zijn studies met de Gespecialiseerde Studie van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2000 trad Pieter toe tot de Balie van Dendermonde. Na zijn stage bouwde hij zijn advocatenpraktijk verder uit.

Pieter werd in 2011 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Sint-Niklaas. In januari 2014 legde hij de eed af als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde. In januari 2016 behaalde Pieter het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIV Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 2 uren (In aanvraag)
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Bespaar met Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer u wilt. Een persoonlijk abonnement waarmee u zo veel live of on demand webinars kunt volgen als u maar wilt. En dit gedurende een 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar. 

Ontdek het abonnement