Na de goedkeuring door de Kamer eind januari 2020, is het nieuwe Boek 3 "Goederen" nu ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hiermee krijgt het nieuwe Burgerlijk Wetboek na de publicatie van Boek 8 'Bewijs' vorig jaar, verder vorm.

In dit nieuwe Boek 3 zijn alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de gebruiksrechten en de zekerheden op goederen gehergroepeerd en ondergebracht, alsook de wet op de achtergelaten voorwerpen én de historische wetten van 1824 op het recht van opstal en de erfpacht.

Op één uitzondering na, treedt Boek 3 op 1 september 2021 in werking.

De belangrijkste redenen voor de hervorming zijn:

 • Modernisering: het goederenrecht aanpassen aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij;
 • Flexibilisering: het goederenrecht een nieuw evenwicht laten vinden tussen enerzijds de contractvrijheid en anderzijds de rechtszekerheid.

Tijdens deze webinar staan we stil bij de voornaamste nieuwigheden inzake eigendom en mede-eigendom.

Bestemd voor

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • notarissen
 • magistraten

Programma

(programma in voorbereiding)

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Accreditatie:
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIV Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 2 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data