Programma

(onder voorbehoud) - De insteek van deze webinar zal zich toespitsen op "Fiscale planning na het nieuwe goederenrecht" in functie van de evolutie in  de totstandkoming van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

 

Het wetsontwerp met de teksten voor boek 3 van het nieuwe BW, gewijd aan het goederenrecht, is eind vorig jaar ingediend in de Kamer.

 

We wachten momenteel de hervatting van de werkzaamheden van het nieuwe parlement af - onder voorbehoud van de verdere evolutie in dit kamerdossier, zal Mr. Messiaen een vooruitblik geven : hoe een fiscale planning aanpakken rekening houdend met de geplande wijzigingen in het goederenrecht?

Docent(en)

Robin Messiaen
Robin Messiaen

Robin Messiaen is advocaat bij Sherpa Law. Hij is ook academisch verbonden aan de vakgroep fiscaal recht van de VUB. Hij legt zich beroepsmatig toe op vastgoedtransacties en -fiscaliteit enerzijds en herstructureringen (fusies, splitsingen, enz.) anderzijds.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
  • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Andere Estate Planningswebinars

Zorgvolmacht als sluitstuk van vermogensplanning: mogelijkheden en grenzen anno 2019

Dit webinar belicht enerzijds de nieuwigheden van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, die het toepassingsgebied van de zorgvolmacht verruimt en bovendien implicaties heeft voor de maatschap. Anderzijds zal de spreker focussen op de good practices die doorheen de jaren zijn ontwikkeld, met aandacht voor de inwerkingtreding van de volmacht.

Blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht

Tijdens het seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende erfovereenkomsten die kunnen worden gesloten. Er duiken bovendien erfovereenkomsten op waar men het niet altijd zou verwachten.

Bespaar met Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer u wilt. Een persoonlijk abonnement waarmee u zo veel live of on demand webinars kunt volgen als u maar wilt. En dit gedurende een 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar. 

Ontdek het abonnement