De materie van de erfovereenkomsten werd grondig hervormd door de Erfwet 2017 die inwerking is getreden op 1 september 2018.

 

Zo worden niet alleen nieuwe soorten erfovereenkomsten gecreëerd (zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten), ook voorziet het Burgerlijk Wetboek in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten.

Tijdens dit webinar wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten erfovereenkomsten, inclusief enkele 'verborgen' erfovereenkomsten. Uit de praktijk blijkt namelijk dat erfovereenkomsten opduiken op plaatsen waar men het niet direct zou verwachten.

Daarnaast is het van belang om te weten wie een erfovereenkomst mag sluiten en welke aandachtspunten er zijn bij het opmaken ervan (gelet op de strenge sanctie die aan de vorm- en procedurevoorwaarden wordt gekoppeld).

Bovendien heeft de Erfwet 2017 geen absolute duidelijkheid gecreëerd over alle aspecten van de erfovereenkomsten. Er blijven op vandaag nog steeds een aantal onduidelijkheden en twistpunten bestaan. Ook deze zullen worden toegelicht tijdens het seminarie.

Tot slot wordt de fiscale impact van de erfovereenkomsten besproken. Burgerrechtelijke instrumenten blijven immers grotendeels dode letter wanneer deze fiscaal worden afgestraft.

Eén jaar na de inwerkingtreding van de hervorming van het erfrecht is het met andere woorden tijd voor een eerste evaluatie met aanduiding van enkele praktische pijnpunten.

Bestemd voor

- Advocaten

- Bedrijfsjuristen

- Magistraten

- Notarissen

 

Programma

 • Wat zijn de nieuwe mogelijkheden op vlak van erfovereenkomsten na de Erfwet 2017?
 • Wordt er in de praktijk ook effectief gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden?
 • Wie kan een erfovereenkomst afsluiten? Wat gebeurt er bij wilsonbekwaamheid?
 • Wat zijn de vormvereisten om een erfovereenkomst af te sluiten? En welke sanctie staat er op het niet respecteren ervan?
 • Zijn de verschillende erfovereenkomsten allemaal mooi opgesomd in de wet, of moet men behoedzaam zijn in elke akte die wordt opgemaakt?
 • Mag er in de globale erfovereenkomst nog gecompenseerd worden via schuldvorderingen, of is dit fiscale zelfmoord? Zijn er oplossingen?
 • Erfovereenkomsten voor Nederlandse notaris: nuttig of gevaarlijk?

Docent(en)

d_03797
Rinse Elsermans

Rinse Elsermans is Advocaat bij Cazimir Advocaten. Hij legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data