De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen. Er wordt verwacht dat het Vlaamse ook een nieuw Pachtdecreet zal uitvaardigen.

In het Vlaams Regeerakkoord werden al enkele basisideeën naar voren geschoven:

(1) nieuwe pachtovereenkomsten moeten schriftelijk worden opgesteld,

(2) streven naar een billijk evenwicht tussen de rechten en plichten van de pachter en de verpachter,

(3) de duur van de pachtovereenkomst beperken tot een veelvoud van 9 jaar,

(4) de wetgeving gender- en samenlevingsneutraal maken,

(5) het mogelijk maken dat verpachters randvoorwaarden opleggen inzake al dan niet vergunningsplichtige infrastructuurwerken waarbij de teeltvrijheid en vrije keuze van teelttechniek zullen gegarandeerd worden.

Tijdens dit webinar zal de spreker de actuele stand aangaande de pachtwetgeving uit de doeken doen.

Bestemd voor

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten
 • notarissen

Programma

 • Bespreking van enkele relevante topics en rechtspraak uit de huidige Pachtwetgeving in het Vlaamse Gewest (cultuurcontracten, andere relevante contracten mbt. landbouwgrond en -gebouwen, opzeggingsmogelijkheden, pachtontbinding, …)
 • Bespreking van de belangrijkste bepalingen uit nieuw Waalse Pachtdecreet dat in werking is getreden op 1 januari 2020.
 • Vooruitzichten op een nieuw Vlaams Pachtdecreet: korte bespreking

Docent(en)

Stefaan Desrumaux

Stefaan is Master in de rechten (Universiteit Gent, 2005) en in het milieurecht (Universiteit Gent, 2006). In 2008 heeft hij een Postgraduaat in de Vastgoedkunde (KU Leuven) behaald, dit teneinde zijn kennis en ervaring op het gebied van bouwrecht en vastgoedrecht, ruimtelijke ordening en milieu in te zetten in multidisciplinaire projecten en praktijkgericht inzicht te bieden in de verschillende deelgebieden van de vastgoedkunde.

Stefaan Desrumaux is gespecialiseerd in het aannemingsrecht, bouwrecht en onroerend goedrecht (koop-verkoop, erfdienstbaarheden, mede-eigendom en appartementsrecht, burenhinder, leegstand,...). Hij is tevens actief in de praktijkgebieden milieurecht en stedenbouw.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Accreditatie:
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data