Vanaf mei 2018 is een Data Protection Officer (DPO) verplicht in de hele EU volgens de Europese Privacyverordening (GDPR of AVG) die dit jaar werd gepubliceerd. Deze verplichting geldt voor organisaties in de publieke sector, bedrijven die op regelmatige basis aan dataverwerking doen en organisaties die zich toeleggen op extra privacygevoelige activiteiten. Voor overige organisaties is de aanstelling van een gecertificeerde DPO ook een verstandige keuze. Bereid je tijdig voor! Niet alleen omdat je zo hoge boetes en verscherpt toezicht voorkomt, maar vooral ook omdat een DPO helpt om slimmer in te spelen op de uitdagingen van het digitale tijdperk.

Doelstellingen

Tijdens deze 5-daagse opleiding krijg je een overzicht van de gangbare en nieuwe wetgeving over gegevensverwerking, de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De taak van Data Protection Officer krijg je in detail uitgelegd: het uitvoeren van risicoanalyses, de toepassing van cryptografie, het opstellen van een veiligheidsbeleid en het waken over het veiligheidsplan. Je past alle informatie tijdens deze opleiding toe aan de hand van verschillende praktijkcases. Het verwerken van persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen, zoals human resources en direct marketing, wordt besproken en je leert op een praktische manier technieken aan om je rol met glans te kunnen uitvoeren. Je sluit de opleiding af met een certificatie-examen.

Pluspunten

 • In 5 dagen klaargestoomd voor de praktijk: inzicht in governance, privacy compliance en beveiliging
 • Experts geven je concrete adviezen en er is ruimte voor je eigen cases en vragen
 • Je ontvangt een certificaat als je slaagt in het examen
 • Je kan je werkprocessen (her)inrichten, afgestemd op de wetgeving

Bestemd voor

<p><span style="font-size: 13px; font-family: Arial, 'Segoe UI', Calibri, Thonburi, Arial, Verdana, sans-serif, 'Mongolian Baiti', 'Microsoft Yi Baiti', 'Javanese Text'; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: #000000; font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Deze opleiding is geschikt voor:</span></p>
 • compliance officers
 • security officers
 • information / data security managers
 • advocaten
 • riskmanagers
 • controlers
 • (bedrijfs)juristen
 • hr-managers
 • IT managers

Kortom, deze opleiding is bedoeld voor zowel externe consultants die zich willen verdiepen in de actuele problematiek van de GDPR (AVG) als interne bedrijfsmedewerkers die de rol van DPO in de organisatie zullen opnemen.

Programma

Bij de start van de opleiding krijgen deelnemers de vraag om een 'informed consent document' te tekenen. Dit document omvat het onderling akkoord om de informatie die door de betrokken deelnemers wordt meegegeven in de vorm van een vraag of een case, als strikt vertrouwelijk te beschouwen. De informatie blijft als het ware binnenskamers.

Dag 1

 • Kennismaking met de deelnemers
 • Bespreken van de verwachtingen en doornemen van een aantal praktische afspraken tijdens de opleiding
 • Uitleg en toelichting over gebruik cursusmateriaal en examen
 • Historiek privacywetgeving
 • Begrippen en toepassingsgebied GDPR, definities
 • Toelaatbaarheid
 • Bijzondere categorieën
 • Beginselen van de GDPR

Dag 2

 • Rechten van de betrokkene
 • Verplichtingen van de verantwoordelijke
 • Beveiliging, melding van datalekken
 • Doorgifte derde landen, internationale organisaties
 • Definitie en taken van een DPO
 • Toezicht, handhaving, beroep en sancties
 • Oefeningen en voorbeeld examenvragen

Dag 3

 • Toepassing van de GDPR in de praktijk
 • Technische en organisatorische maatregelen
 • Adviezen en rechtspraak
 • Data Protection by design en by default
 • ISO27000 en risk management
 • Versleuteling

Dag 4

 • Toepassingen van de GDPR in de praktijk
 • Register van verwerkingsactiviteiten
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • Inbreuken

Dag 5

 • Samenwerken en gezag
 • Samenvatten van de leerstof
 • Beantwoorden van eventuele vragen in verband met de studiestof voor het examen
 • Examen in de namiddag: duurtijd is 2.30 uur, examenvorm: 72 multiple-choice vragen, 1 mondeling toe te lichten casus en 1 schriftelijke casus

 

Het volledige examenreglement kun je consulteren op deze website: https://www.dp-institute.eu/wp/wp-content/uploads/2018/10/Examenreglement-Data-Protection-Officer-Certificatie_FINAL_2018-10-14.pdf

Docent(en)

d_03434
Bart van Buitenen

Bart van Buitenen is een Data Protection Officer en IT security consultant met ervaring binnen zowel Federale als Vlaamse instellingen en ministeries evenals de privé-sector. Met bijna 15 jaar ervaring is hij bij uitstek in staat om de link te leggen tussen de theorie uit wet- en regelgeving en de concrete toepassing ervan in de praktijk. Daarnaast is Bart eveneens al meerdere jaren actief als gastprofessor op de Thomas More Hogeschool, specifiek rond information security, waardoor zijn theoretische en praktische kennis ook op een goede manier wordt overgebracht aan de deelnemers.

Lees meer
cr-01807154
Peter Berghmans

Peter Berghmans is een onafhankelijke Security & Privacy specialist. Hij is vooral werkzaam in de gezondheidssector, maar ook bij lokale en Vlaamse overheden, onderwijs en de energiesector begeleidt hij de invoering en optimalisatie van gegevensbescherming.

Lees meer
cr-00082524
Bart Van den Brande

Bart Van den Brande is lid van de Nederlandstalige Orde van advocaten aan de Balie van Brussel sinds 2001. Hij heeft gewerkt bij verschillende bekende Brusselse advocatenkantoren en heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in media- en reclamerecht, marktpraktijken en consumentenbescherming, intellectueel eigendomsrecht, internet en e-commerce, privacy- en databescherming, IT, software ontwikkeling en de kansspelenwetgeving. Omwille van zijn expertise in media- en entertainmentrecht werd Bart sedert 2013 jaarlijks als enige Belgische advocaat aangeduid als aanbevolen specialist in media & entertainment law door het internationale vaktijdschrift Global Law Experts.

Lees meer
d_02827
Johan Vandendriessche

Johan is advocaat en vennoot bij Affluo, waar hij gespecialiseerd is in IT-recht, IT-contracten, outsourcing, gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging. Deze praktijkervaring combineert hij met academische ervaring als gastprofessor aan verschillende scholen en universiteiten. Daardoor kan hij zich zowel richten op de diep theoretische problematiek van databeveiliging als op de praktische uitvoering ervan. In de Data Protection Officer Certificatie Training geeft Johan Vandendriessche de juridische basis tijdens de eerste twee dagen. Daarnaast toetst hij de theorie aan de praktijk door middel van bruikbare tips en realistische praktijkvoorbeelden.

Lees meer
d_03860
Christophe Balduck

Als zaakvoerder van Data Trust Associates staat Christoph Balduck organisaties bij op vlak van data privacy, databeveiliging en -data & informatie-management. Hij focust daarbij op een praktische implementatie die ervoor zorgt dat bedrijven waarde halen uit hun data. Het automatiseren van de GDPR-processen ziet hij als een manier om volledige controle te hebben over persoonlijke gegevens. In de Data Protection Officer Certificatie Training focust Christoph Balduck op data management, risicomanagement, data lekken en data protection by design en by default. Hij legt uit hoe u data beter kunt gebruiken en de kwaliteit en traceerbaarheid ervan kunt verhogen.

Lees meer
d_03863
Maarten Stassen

Als Senior Counsel bij Crowell & Moring LLP focust Maarten Stassen op privacy en databeveiliging, inclusief de GDPR en oplossingen voor internationale datatransfers. Daarnaast staat hij grote ondernemingen en organisaties bij op vlak van de juridische en operationele aspecten van digitale ecosystemen zoals Internet of Things en Blockchain-technologie. In de Data Protection Officer Certificatie Training legt Maarten uit hoe u de theoretische grondslagen van de GDPR kunt implementeren en vertalen naar pragmatische oplossingen.

Lees meer
d_03874
Marc Rosseau

Na 4 jaar op de werkvloer als verpleegkundige op een technische afdeling, maakte Marc Rosseau de switch naar de informatica-afdeling binnen een zorginstelling. Hier gaf hij aanvankelijk gebruikersopleidingen. Daarna focuste hij zich meer op netwerk, service en IT-beheer. De laatste 15 jaar houdt hij zich vooral bezig met informatiebeveiliging voor grote zorginstellingen. Sinds de stemming van de GDPR is hij actief bezig met data protection en zorgt hij ervoor dat de organisatie GDPR-compliant is en blijft. Twee jaar geleden volgde Marc zelf de DPO-opleiding van Data Protection Institute. Toen hij werd gevraagd om mee vorm te geven aan de toekomstige opleidingen, twijfelde hij geen seconde. Hij gaf op dat moment al meer dan 15 jaar avondschool, dus zijn passie voor onderwijs was en is erg groot. Bovendien heeft hij naast een brede ervaring op vlak van information security en data protection in de zorgsector, ook praktijkervaring als verpleegkundige. Een unieke combinatie die erg goed van pas komt tijdens de opleiding.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 2 475 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven

Data