• Wordt u als jurist geconfronteerd met GDPR aspecten die net iets verder gaan dan wat in een klassieke inleiding op de GDPR wordt gedoceerd?
 • Wilt u dieper ingaan op de juridische aspecten van de GDPR?
 • Moet u in de dagelijkse praktijk GDPR toepassen in combinatie met andere rechtsgebieden?
 • Wilt u weten welke problemen de GDPR op juridisch vlak stelt, alsook welke opportuniteiten dit kan bieden?

Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op de juridische aspecten uit de GDPR. Waar andere opleidingen focussen op eerder pragmatische en technische oplossingen in het kader van de implementatie is deze opleiding gericht op de specifieke juridische aspecten. Bedoeling is om aan te geven wat het juridische kader is en welke mogelijkheden de juridische teksten bieden en/of problemen ze stellen.

Uw resultaten

 • Kunnen bepalen welke regelgeving van toepassing is, rekening houdend met de verhouding tussen de GDPR en nationale regelgeving, alsook sectorale regelgeving, zowel op Europees als nationaal niveau.
 • Inzicht hebben in de Europese dimensie op het vlak van interpretatie en toepassing, met bijzondere aandacht voor de rol van het ECGB (Europees Comité voor GegevensBescherming).
 • Weten wie er als overheid wordt bestempeld en wat de gevolgen van deze kwalificatie (kunnen) zijn.
 • Weten wanneer er sprake is van een verwerker, alsook wat het stelsel van gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoudt.
 • Weten wat bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn en wat hun stelsel concreet inhoudt, in het bijzonder of en welke bijzondere voorwaarden hierbij in acht moeten worden genomen.
 • Inzicht hebben in de situaties waarin het verplicht is een DPO aan te stellen, met bijzondere aandacht voor het mogelijk belangenconflict met juridische beroepen.
 • Weten hoe de procedure voor de (geschillenkamer van de) GBA verloopt en hoe een inspectie gebeurt, alsook wat de aandachtspunten hierbij zijn; dit wordt mee geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de “rechtspraak” van de Geschillenkamer.
 • Weten in welke mate een leidende toezichthoudende autoriteit moet worden aangesteld en wat de voordelen hiervan zijn, alsook welke impact dit heeft of kan hebben bij problemen en procedures één-loket mechanisme en coherentiemechanisme.

Bestemd voor

Deze 2-daagse opleiding is gericht op DPO’s met een juridische achtergrond in het bijzonder advocaten en juristen.

Voorkennis: deelnemers aan deze opleiding moeten minstens een basiskennis hebben van de belangrijkste principes uit GDPR, zoals die aan bod komt in de certificatieopleiding DPO.

Docent(en)

cr-01807154
Peter Berghmans

Peter Berghmans is een onafhankelijke Security & Privacy specialist. Hij is vooral werkzaam in de gezondheidssector, maar ook bij lokale en Vlaamse overheden, onderwijs en de energiesector begeleidt hij de invoering en optimalisatie van gegevensbescherming.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 990 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

Deze opleiding is niet voorzien van een examen. Er is wel een kennistoets beschikbaar op het leerplatform. U ontvangt een aanwezigheidsattest na de opleiding.

Documentatie:

Elke deelnemer ontvangt een uitgeprinte versie van het opleidingsmateriaal met ruimte voor het maken van notities. Bovendien stellen we de informatie beschikbaar in een digitale leeromgeving. Voor alle kennisitems verwijst de docent naar voorbeelden uit de praktijk.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner

Inschrijven

Data