Tijdens deze praktijkopleiding leer je hoe je sociale documenten correct invult. Je krijgt een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk aangeboden. Je oefent en maakt berekeningen op basis van cases en vraagstukken. Bovendien is er volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen met collega-deelnemers. De docenten volgen de actualiteit op de voet en integreren de allerlaatste maatregelen in deze opleiding. 

Doelstellingen

In deze opleiding werk je aan volgende doelen:</p><ul>

 • Je krijgt een handig overzicht van alle relevante documenten uit de personeels- en loonadministratie
 • Je weet aangiftes en attesten van de payroll correct en tijdig in te vullen
 • Je kan veel voorkomende valkuilen in de sociale wetgeving vermijden
 • Je kan snel en foutloos antwoorden op concrete vragen van collega's

Na het volgen van deze opleiding:

 • ben je volledig mee met de laatste arbeids- en sociale wetgeving over loonverwerking
 • weet je waar je de juiste kennis en informatie over arbeids- en sociale wetgeving over loonverwerking kan terugvinden (cao's, wetteksten, overheidswebsites, betrouwbare tools...)
 • maak je berekeningen en weet je welke stappen je moet zetten om de loonverwerking correct te laten verlopen

Bestemd voor

Deze payrollopleiding is een must voor elke medewerker van een personeelsdienst, belast met of verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de personeels- en loonadministratie. Onmisbaar als kennismaking, ideaal als opfrissing!

"

De opleiding is de beste training die ik sinds lange tijd heb gevolgd. Het langlopend karakter laat toe dieper in de materie te duiken. De lesgevers komen uit de praktijk en zijn top.

"
Wien De Geyter, secretaris generaal, Febelfin
"

Totaalpakket om een breed zicht te krijgen op de hele loonadministratie met enkele accenten op de berekeningen van vakantiegeld en -dagen, overuren en overloon en arbeidsduur.

"
Thomas Versteele, loonadministrator, Tentoo Payroll Services
"

Het was de eerste keer dat ik via Kluwer Opleidingen een opleiding volgde en het was zeker en vast een schot in de roos!

"
Tina Schepers, medewerkster personeelsdienst, ACV Leuven

Programma

1. Verplichtingen tegenover de werknemer

 • Arbeidsreglement en CA104
 • Arbeidsovereenkomst
 • Bijzondere clausules in de arbeidsovereenkomst

2. Arbeidsreglementering

 • Wederzijdse plichten van werkgever en werknemer
 • Gelijke beloning man en vrouw
 • Loonbegrip en loonnorm
 • Loon en loonbeslag

3. Voordelen alle aard

 • Huisvesting, maaltijden
 • Transportvergoeding
 • Onkostenvergoeding
 • Bedrijfswagens
 • Gsm, Smartphone, Ipad/tablet, Internet, pc
 • Maaltijdcheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques
 • Premies geboorte, huwelijk, anciënniteit
 • Loonbonus (= niet recurrent resultaatsgebonden voordeel / CAO90)
 • Innovatiepremie

4. Schorsing van de arbeidsovereenkomst

 • Begrip schorsing
 • Ziekte en ongeval
 • Tijdskrediet en thematische verloven
 • Dwingende reden
 • Klein verlet
 • Jaarlijkse vakantie
 • Moederschapsrust en vaderschapsverlof
 • Borstvoedingsverlof en -pauzes
 • Educatief verlof
 • Tijdelijke werkloosheid
 • Overige gevallen

5. Arbeidsduur/Deeltijdwerk

 • Arbeidsduur
 • Feestdagen
 • Begripsomschrijving en soorten deeltijdwerk
 • De 1/3de-regel en uitzonderingen
 • Overloon voor deeltijdsen
 • Bekendmakingen, controledocumenten en registers
 • Voorrang op een deeltijdvacature
 • Deeltijdsen en feestdagen

6. 'Practicals' betreffende de diverse thema's

 • Dimona en Limosa aangifte
 • Welzijn en veiligheid
 • Checklist bij aanwerving
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Kinderbijslagfonds
 • Vakantiekas
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Ondernemingsloket (Kruispuntbank)
 • Van bruto naar netto toegelicht
 • Loonberekening oefeningen: arbeider / bediende; berekening RSZ, schalen bedrijfsvoorheffing, werkbonus, bijzondere bijdrage sociale zekerheid …; impact wijzigingen fiscale situatie; diverse voordelen allerlei aard
 • Pro-rataberekening
 • Berekening totale loonlast
 • Vakantie attesten: berekenen van aantal dagen, bedrag en regularisatie
 • Aangifte RSZ, bedrijfsvoorheffing en doorstortingen
 • Jaarlijkse fiscale aangiften (281.10 en 325.10)

7. Einde van de arbeidsovereenkomst

 • Ontslagprocedures
 • Opzeggingstermijn (met oefeningen)
 • Modellen ontslagbrief
 • Berekening opzeggingsvergoeding (met oefening)
 • Sollicitatieverlof
 • Schorsing van de opzeggingstermijn
 • Beschermde statuten
 • Ontslag bij brugpensioen en rustpensioen
 • Overige vormen van contractbeëindiging
 • Document volledige werkloosheid C4
 • Aanvraag van werkloosheidsuitkering
 • Tewerkstellingsattest
 • Outplacement

8. Eindeloopbaan

 • Tijdskrediet
 • Brugpensioen
 • Rustpensioen

Docent(en)

cr-01794738
Dirk Durivet

Dirk Durivet is sinds 1987 sociaal adviseur bij Liantis. Hij geeft al meer dan 20 jaar training & opleiding.

Lees meer
d_03753
Hanne Cattoir

Hanne Cattoir is advocaat bij Claeys & Engels en verleent dagelijks advies aan cliënten met betrekking tot de verschillende aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht. Daarnaast legt Hanne zich ook toe op gerechtelijke procedures en pleit zij regelmatig voor de arbeidsrechthoven en -rechtbanken. Hanne werd in september 2013 lid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel.

Lees meer
d_03810
Kenny Decruyenaere

Kenny Decruyenaere is advocaat bij Claeys & Engels en is naast het klassieke arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, ook actief binnen een aantal deelgebieden van het sociaal recht, waaronder sportrecht, preventie en bescherming op het werk (veiligheid en gezondheid van werknemers) en arbeidsongevallen (in het bijzonder de strafrechtelijke en burgerlijke aspecten van aansprakelijkheid na een ernstig ongeval).

Lees meer
d_03811
Kim Van den Bergh

Kim Van den Bergh heeft een diploma politieke en sociale wetenschappen en heeft meer dan 10 jaar relevante payroll ervaring. Ze is haar carrière gestart als uitzendconsulente om dan vanaf 2003 de focus te leggen op payroll. Na enkele jaren gewerkt te hebben als ‘experienced’ payroll consultant, heeft ze de stap gezet naar een functie als diensthoofd van een lokaal kantoor van een sociaal secretariaat. Bij BDO werkt Kim als payroll manager, waar ze het payroll team leidt, begeleidt en het werk reviseert.

Lees meer
d_04165
Sieglien Huyghe

Sieglien Huyghe behaalde in 2014 haar diploma van Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens behaalde zij in 2015 haar Master-na-Master sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles. Sieglien werkt sinds 1 september 2015 bij Claeys & Engels en is lid van de balie van Kortrijk.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 3 032 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Als deelnemer aan deze opleiding krijg je 2 maanden tijdelijk toegang tot de Praktische en Benefits-module van de sociaaljuridische databank SocialEye van Wolters Kluwer. Dit tijdelijk abonnement is inbegrepen in de prijs van je opleiding. Je krijgt de kans om kosteloos de voordelen van SocialEye te ontdekken, als extra informatietool bij je dagelijkse werkdossiers.

Deze opleiding scoort:

8,4/10

Accreditatie:
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 30 uren (In aanvraag)
 • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 30 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Download uw brochure 'Loonadministratie van A tot Z'

Hierin vindt u een volledig overzicht van alles wat u moet weten over deze opleiding.