Om de loopbanen te verlengen en de leefbaarheid van ons pensioensysteem te versterken wordt de pensioenwetgeving grondig hervormd. De maatregelen uit het zomerakkoord zorgen voor heel wat wijzigingen. Er wordt gesproken van het halftijds pensioen en ook het afkopen van de studiejaren ligt nog op tafel. Tijdens deze opleiding ontdek je alle aspecten van het wettelijk pensioen in 1 dag. Je krijg antwoorden op al je vragen. De docent jarenlange ervaring in de pensioenmaterie en geeft je een professioneel antwoord. Verwacht dus geen ex cathedrasessie, maar een interactieve praktijkdag.

Doelstellingen

Deze basisopleiding heeft meerdere invalshoeken. De berekening en de toekenningsvoorwaarden van het wettelijk pensioen worden uitgebreid toegelicht, maar er wordt ook stilgestaan bij vragen over de leefbaarheid van het stelsel en bij de invloed van hervormingsmaatregelen in het wettelijk pensioen op hr-beleid en op het aanvullend pensioen. Deze studiedag bestaat uit 4 grote delen:

 • de wettelijke pensioenen in het licht van de vergrijzing en de betaalbaarheid van de pensioenen
 • het pensioen van de loontrekkende
 • het pensioen van de zelfstandige
 • het pensioen van de statutaire ambtenaar

Na deze studiedag:

 • heb je een klare kijk op alle basisprincipes van het wettelijk pensioen
 • weet je wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het wettelijk pensioen en brugpensioen, de pensioenverzekering, de sectorpensioenen en het pensioenspaarplan
 • antwoord je doeltreffend op vragen van collega's of klanten

Bestemd voor

De volgende professionals uit de privésector zijn welkom:

 • personeelsdirecteuren
 • administratief directeuren
 • financieel directeuren
 • bedrijfsjuristen
 • advocaten
"

De opleiding werd gegeven door een docent met ontzettend veel expertise, het was een genoegen om bij te wonen. Ik kijk met voldoening terug naar de opleiding die voor mij de background aanleverde waarnaar ik op zoek was.

"
Peggy Vandenkerckhove, Legal assistant, Van Reybrouck

Programma

1. Inleiding

 • Ontdek de belangrijkste verschillen tussen het wettelijk pensioen, de groepsverzekering, het pensioenfonds, de sectorpensioenen en het pensioenspaarplan.
 • Waar bevindt zich het wettelijk pensioen in het totale socialezekerheidsstelsel?
 • Hoe worden de wettelijke pensioenen gefinancierd?

2. Het wettelijk rustpensioen

 • Aan welke voorwaarden moet je werknemer voldoen om recht te hebben op een pensioen?
 • Welke wijzigingen voorziet Michel I en hoe worden deze geïmplementeerd?
 • Vervroegd pensioen: kan dat nog?
 • Hoe wordt het pensioen berekend, rekening houdend met de beroepsloopbaan, de leeftijd, het loon en de familiale situatie?
 • Wat zijn de gevolgen van gelijkgestelde periodes zoals tijdskrediet, deeltijdse arbeid, arbeidsherverdeling en gelijkstelling mits bijdragen op het pensioen?
 • Hoe wordt een rustpensioen berekend bij een gemengde loopbaan en hoe bij een tewerkstelling in het buitenland?
 • Wat houdt een minimumpensioen in?
 • Hoe wordt een brutopensioen omgezet in een nettopensioen?
 • Welke procedure moet de werknemer volgen om het rustpensioen aan te vragen en hoe gebeurt de uitbetaling ervan?
 • Wat zijn de gevolgen van echtscheiding of feitelijke scheiding op het rustpensioen?

3. Het overlevingspensioen

 • Wie heeft recht op een overlevingspensioen? Welke voorwaarden gelden voor leeftijd en huwelijk?
 • Welke vormen van overlevingspensioen bestaan er?
 • Hoe berekenen we het overlevingspensioen? Met welke elementen houden we rekening?
 • Wat is de invloed van een nieuw huwelijk op het overlevingspensioen?

4. Toegelaten arbeid voor de gepensioneerde arbeider

 • De activiteitsgraad bij oudere werknemers moet stijgen. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beperkingen en drempels voor gepensioneerden?
 • Wat zijn de verplichtingen, risico’s en mogelijke sancties voor werkgever en werknemers in het kader van deze toegelaten arbeid?

Docent(en)

D_00036.jpg
Paul Roels

Paul Roels is zaakvoerder van het advieskantoor PROcrea Consulting, gespecialiseerd in pensioenadvies. De eerste 14 jaar van zijn loopbaan was hij actief in de verzekeringssector als commercieel kaderlid in de afdeling groepsverzekeringen van Fortis AG en als verantwoordelijke voor de afdeling levensverzekeringen van Aegon België. Daarna stapte hij over naar de consultingwereld (PwC en Deloitte). Hij adviseerde er ondernemingen over hun salaris- en voorzorgsprogramma’s. Hij hielp overheden en overheidsbedrijven bij het herdefiniëren van hun pensioenbeleid en bij het opzetten van pensioenfondsen. Van 2001 tot 2006 was Paul Roels secretaris-generaal en lid van het directiecomité van de gemeenschappelijke pensioenverzekeringskas Integrale.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data