Deze basisopleiding heeft meerdere invalshoeken. De berekening en de toekenningsvoorwaarden van het wettelijk pensioen worden uitgebreid toegelicht, maar er wordt ook stilgestaan bij vragen over de leefbaarheid van het stelsel, en bij de invloed van hervormingsmaatregelen in het wettelijk pensioen op hr-beleid en op het aanvullend pensioen.

Deze studiedag bestaat uit 4 grote delen:

 • de wettelijke pensioenen in het licht van de vergrijzing en de betaalbaarheid van de pensioenen
 • het pensioen van de loontrekkende
 • het pensioen van de zelfstandige
 • het pensioen van de statutaire ambtenaar

De maatregelen uit het zomerakkoord

Om de loopbanen te verlengen en de leefbaarheid van ons pensioensysteem te versterken wordt de pensioenwetgeving grondig hervormd. De maatregelen uit het zomerakkoord zorgen voor heel wat wijzigingen. Er wordt gesproken van het halftijds pensioen, en ook het afkopen van de studiejaren ligt nog op tafel. Tijdens deze opleiding ontdekt u alle aspecten van het wettelijk pensioen op één dag.

Krijg antwoorden op al uw vragen

Hebt u bijkomende vragen, dan krijgt u de kans om ze tijdens deze praktijkgerichte studiedag aan uw docent te stellen. Hij heeft namelijk jarenlange ervaring in de pensioenmaterie en geeft u een professioneel antwoord. Verwacht dus geen ex-cathedrasessie, maar een interactieve praktijkdag.

Uw resultaten

Na deze studiedag:

 • hebt u een klare kijk op alle basisprincipes van het wettelijk pensioen
 • weet u wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het wettelijk pensioen en brugpensioen, pensioenverzekering, sectorpensioenen en pensioenspaarplan
 • antwoordt u doeltreffend op vragen van collega's of klanten.

Bestemd voor

De volgende professionals uit de privésector zijn welkom:

 • personeelsdirecteuren
 • administratief directeuren
 • financieel directeuren
 • bedrijfsjuristen
 • advocaten
"

Duidelijk, kompleet en vakkundig gegeven

"
Peter Verhaeghen, Pension Officer, Total Petrochemicals & Refining
"

Een docent met zeer veel expertise. Ik heb heel veel geleerd uit de vele vragen en discussies.

"
Leo Bevers, zaakvoerder, Primé
"

Totaal overzicht van het wettelijk pensioen - voldoende aandacht voor persoonlijke opmerkingen/vragen - door de kleine groep was er een goede interactie.

"
Rik Termont, specialist verloning en einde loopbaan, Eandis
"

Pluspunten: algemeen overzicht van het onderwerp - praktijkgerichte ervaring van docent.

"
Steven Jacobs, pensions administration manager, Unilever Belgium Pension Fund Union OFP

Programma

1. Inleiding

 • Ontdek de belangrijkste verschillen tussen het wettelijk pensioen, de groepsverzekering, het pensioenfonds, de sectorpensioenen en het pensioenspaarplan.
 • Waar bevindt zich het wettelijk pensioen in het totale socialezekerheidsstelsel?
 • Hoe worden de wettelijke pensioenen gefinancierd?

2. Het wettelijk rustpensioen

 • Aan welke voorwaarden moet uw werknemer voldoen om recht te hebben op een pensioen?
 • Welke wijzigingen voorziet Michel I en hoe worden deze geïmplementeerd?
 • Vervroegd pensioen: kan dat nog?
 • Hoe wordt het pensioen berekend, rekening houdend met de beroepsloopbaan, de leeftijd, het loon en de familiale situatie?
 • Wat zijn de gevolgen van gelijkgestelde periodes zoals tijdskrediet, deeltijdse arbeid, arbeidsherverdeling en gelijkstelling mits bijdragen op het pensioen?
 • Hoe wordt een rustpensioen berekend bij een gemengde loopbaan en hoe bij een tewerkstelling in het buitenland?
 • Wat houdt een minimumpensioen in?
 • Hoe wordt een brutopensioen omgezet in een nettopensioen?
 • Welke procedure moet de werknemer volgen om het rustpensioen aan te vragen en hoe gebeurt de uitbetaling ervan?
 • Wat zijn de gevolgen van echtscheiding of feitelijke scheiding op het rustpensioen?

3. Het overlevingspensioen

 • Wie heeft er recht op een overlevingspensioen? Welke voorwaarden gelden er voor leeftijd en huwelijk?
 • Welke vormen van overlevingspensioen bestaan er?
 • Hoe berekenen we het overlevingspensioen? Met welke elementen houden we rekening?
 • Wat is de invloed van een nieuw huwelijk op het overlevingspensioen?

4. Toegelaten arbeid voor de gepensioneerde arbeider

 • De activiteitsgraad bij oudere werknemers moet stijgen. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beperkingen en drempels voor gepensioneerden?
 • Wat zijn de verplichtingen, risico’s en mogelijke sancties voor werkgever en werknemers in het kader van deze toegelaten arbeid?

Docent(en)

D_00036.jpg
Paul Roels

Paul Roels is zaakvoerder van het advieskantoor PROcrea Consulting, gespecialiseerd in pensioenadvies. De eerste 14 jaar van zijn loopbaan was hij actief in de verzekeringssector als commercieel kaderlid in de afdeling groepsverzekeringen van Fortis AG en als verantwoordelijke voor de afdeling levensverzekeringen van Aegon België. Daarna stapte hij over naar de consultingwereld (PwC en Deloitte). Hij adviseerde er ondernemingen over hun salaris- en voorzorgsprogramma’s. Hij hielp overheden en overheidsbedrijven bij het herdefiniëren van hun pensioenbeleid en bij het opzetten van pensioenfondsen. Van 2001 tot 2006 was Paul Roels secretaris-generaal en lid van het directiecomité van de gemeenschappelijke pensioenverzekeringskas Integrale.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data