• Kent u de rechtsbronnen die van toepassing zijn op arbeidsongevallen, beroepsziekten en vervroegde pensionering wegens definitieve arbeidsongeschiktheid?
 • Weet u exact wanneer een ongeval een arbeidsongeval is en een ziekte een beroepsziekte?
 • Weet u hoe inkomstenvervangende vergoedingen en tussenkomsten verleend worden?
 • Kent u de procedures in verband met arbeidsongevallen, beroepsziekten en vervroegde pensionering?
 • Weet u welke instantie(s) bevoegd is (zijn) om te beslissen i.v.m. arbeidsongevallen en beroepsziekten?
 • Weet u welke formulieren u wanneer moet gebruiken?

Tijdens deze praktische opleiding ontdekt u de mogelijkheden waarover een personeelslid beschikt om vergoed te worden voor een ongeval of een ziekte die verband houdt met zijn (gewezen) functie.

Uw resultaten

 • U kent de wetgeving en de uitvoeringsbesluiten i.v.m. arbeidsongevallen, beroepsziekten en vervroegde pensionering.
 • U kent het onderscheid tussen een ongeval en een arbeidsongeval.
 • U weet welk ongeval op weg naar of van het werk of in de vrije tijd een arbeidsongeval is.
 • U kent de regeling van de beroepsziekten en afwezigheden wegens arbeidsrisico.

Bestemd voor

Verantwoordelijken personeel, diensthoofden en medewerkers personeelsdienst van de openbare diensten:

 • federale overheid
 • Vlaamse Gemeenschap
 • Brussels Gewest
 • instellingen van openbaar nut
 • provincies, gemeenten en OCMW's en verwante instellingen en verenigingen
 • politie
"

De opleiding is doorspekt met praktijkvoorbeelden en geeft een heldere kijk op werkongevallen en de rechtspraak errond.

"
Sophie Van Ophalfens, hr-verantwoordelijke, Net Brussel.be
"

Zeer praktisch met heel concrete voorbeelden.

"
Nancy Moonens, adjunct van de directeur, Vlaamse Gemeenschapscommissie

Programma

1. Rechtsbronnen en hun toepassingen

 • Welke wetten en uitvoeringsbesluiten gelden in welke omstandigheden?

2. Begripsomschrijving

 • Wanneer spreken we over een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk, een beroepsziekte?

3. Arbeidsongevallen - beroepsziekten

 • Wat is de administratieve toestand van de betrokkene?
 • Op welke inkomstenvervangende vergoeding heeft hij recht?
 • Welke medische kosten worden vergoed?
 • Worden er nog andere kosten vergoed?
 • Moeten de gezinsleden het slachtoffer op eigen kosten bezoeken?
 • Welke procedures moet u doorlopen?
 • Wanneer heeft het personeelslid er belang bij een rechtszaak aan te spannen en tegen wie?

4. Vervroegde pensionering wegens arbeidsongeschiktheid

 • In welke situatie moet de vervroegde pensionering overwogen worden?
 • Wat zijn de voorwaarden? Hoe verloopt de procedure?

Docent(en)

Vanessa Verdeyen

Vanessa Verdeyen is doctor in de rechten. Als zelfstandig docent geeft zij opleidingen in het socialezekerheidsrecht en het ruime zorgrecht. Vanessa is ook auteur van talrijke publicaties in het ruime sociaal recht en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven (Instituut voor Sociaal Recht).

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 508 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Deze opleiding scoort:

8/10

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data