De wereld van pensioenen is in constante evolutie. Ook volgend jaar blijven de hervormingen een impact hebben op het beleid voor aanvullende pensioenen in uw bedrijf.

Maar welke impact juist? En hoe kunt u zich hierop het best voorbereiden?

 • Hoe gebruikt u uw aanvullende pensioenen als employee benefit?
 • Pensioenfonds of pensioenverzekering: wat werkt best voor u?
 • Wat kunt u verwachten van uw pensioenfonds of uw groepsverzekeraar?
 • Blijft de werkgever nog een aansprakelijkheid hebben als hij correct beroep doet op een pensioenfonds of een groepsverzekeraar?
 • Zijn werknemers verplicht om aan te sluiten bij een nieuw pensioenplan?
 • Hoe werkt de rendementsgarantie?
 • Wie mag wanneer zijn aanvullend pensioen opnemen?
 • Wat zijn de recentste wijzigingen van de regelgeving met betrekking tot overlijdensdekking?
 • Op welke punten moet uw pensioentoezegging en uw pensioenreglement aangepast worden ten gevolge van de wijzigingen aan de WAP? Welke procedures moet u toepassen om die wijzigingen te kunnen aanbrengen?
 • Welke rechten hebben deeltijdse werknemers?
 • Moet u als werkgever bijdragen betalen voor periodes van ziekte of tijdskrediet?
 • Wat zijn de fiscale voor- en nadelen voor werkgever en werknemer?

Doelstellingen

Tijdens de modulaire opleiding ‘Aanvullende bedrijfspensioenen’ krijgt u inzicht in het belang en de werking van de tweede pensioenpijler. Nadien kunt u meepraten over de fiscale, financiële en sociaaljuridische aspecten van deze materie.

Tijdens de opleiding wordt voldoende aandacht geschonken aan de meest recente wetswijzigingen en aan de gevolgen die dit heeft voor de werkgever.

Deze opleiding bestaat uit 2 modules die los van elkaar kunnen gevolgd worden:

 • Aanvullende bedrijfspensioenen (basismodule): In deze basismodule van een halve dag krijgt u een duidelijk situerend overzicht van de tweede pensioenpijler voor loontrekkenden. Alle basisbegrippen komen aan bod. Pensioenexpert Paul Roels neemt u op een resoluut praktische wijze doorheen de materie van groepsverzekeringen.
 • Aanvullende bedrijfspensioenen (uitdiepingsmodule): In deze ééndaagse module diepen we het thema verder uit, met de focus op 3 belangrijke aspecten:
  • Het sociaaljuridisch aspect
  • Het financieringsaspect
  • Het fiscaal aspect

Praktische informatie

Prijs: 1 046 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Volgt u zowel de basismodule als de uitdiepingsmodule uit deze reeks? Dan ontvangt u meteen een korting van 10 % wanneer u zich gelijktijdig inschrijft voor beide modules!

Inschrijven

De reeks bestaat uit verschillende modules. Schrijf in voor de volledige reeks.

Module 1: Aanvullende bedrijfspensioenen (de groepsverzekering): uitdiepingsmodule