De re-integratie van langdurig zieken

 • Het aantal langdurig zieke werknemers is de laatste tien jaar met bijna 50 % gestegen.
 • De laatste 2 jaar stijgt het aantal langdurig zieken sneller dan ooit.
 • Werknemers die langer dan 3 maanden afwezig zijn op het werk hebben minder dan 50 % kans om probleemloos terug te keren.

Daarom werd de wetgeving rond de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op 1 januari 2017 ingrijpend gewijzigd.

Vanaf nu wordt u als werkgever geconfronteerd met re-integratieverzoeken van langdurig arbeidsongeschikten of hun ziekenfonds. Tijdens deze opleiding ontdekt u uw rechten en plichten met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van langdurig zieke werknemers.

Het volledige traject van arbeidsongeschiktheid vertaald naar uw praktijk

Tijdens deze opleiding ontdekt u de rechten en de plichten van de werkgever en de arbeidsongeschikte werknemer aan de hand van praktijksituaties. U doorloopt het hele traject van arbeidsongeschiktheid:

 • aanvang
 • periode van arbeidsongeschiktheid
 • terugkeer
 • herval
 • gedeeltelijke terugkeer
 • beëindiging

Na de training kent u uw verplichtingen en mogelijkheden voor elke stap van het traject arbeidsongeschiktheid. U weet hoe u gepast reageert in verschillende situaties die frequent voorkomen. Het doel: verrassingen in de toekomst uitsluiten.

Pluspunten

 • Bezorg ons tijdig uw vragen over arbeidsongeschiktheid en onze trainers zorgen ervoor dat u een helder en bruikbaar antwoord krijgt tijdens de training.
 • Uw trainers zijn topspecialisten ter zake en de auteurs van het boek 'Arbeidsongeschiktheid: rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer' (Wolters Kluwer).

Uw resultaten

 • U kent uw verplichtingen en mogelijkheden voor elke stap van het traject arbeidsongeschiktheid.
 • U kent de belangrijkste pijnpunten van alle verplichtingen inzake arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan. En u weet hoe u gepast reageert.

Bestemd voor

 • hr-managers
 • compensation & benefits managers
 • hr-professionals
 • juristen
"

Tegenwoordig krijgen wij als werkgever heel veel te maken met ziekte werknemers. Het is niet altijd evident om na een lange periode van afwezigheid terug aan de slag te gaan. Deze opleiding geeft een duidelijk beeld van wat de mogelijkheden zijn.

"
Kelly Ruyssinck, hr-manager, Baronie Belgium
"

Deze opleiding was van heel goed niveau. Zeer goed uitgelegd en perfect ingespeeld op de noden van een bedrijfsjurist.

"
Marouska Cantaert, adjunct-adviseur, HR Rail

Programma

A. Arbeidsongeschiktheid: wat is het wel/niet?

B. De verplichtingen van de werknemer bij arbeidsongeschiktheid

 • verwittigingsverplichting
 • bewijsverplichting
 • verplichting tot onderwerping aan controle

C. De verplichtingen van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid

 • betaling van gewaarborgd loon
 • medische controle

D. De gevolgen van de arbeidsongeschiktheid

 • schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • invloed op andere schorsingsgronden
 • gevolgen voor de arbeidsovereenkomst

E. De re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

F. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de arbeidsongeschikte werknemer

 • met een opzeggingstermijn of -vergoeding
 • op basis van medische overmacht

Docent(en)

d_03914
Marian Dewaersegger

Marian Dewaersegger is advocaat-vennoot binnen het Brusselse advocatenkantoor SOTRA, dat gespecialiseerd is in sociaal recht voor de private en de publieke sector. Marian specialiseert zich sinds 2006 in het sociaal recht en zij adviseert in dat domein talrijke ondernemingen, in het bijzonder in de sector van de luchtvaart, het vrachtvervoer en de groothandel. Haar praktijk omvat zowel gerechtelijke procedures, als advieswerk omtrent onder meer herstructureringen, de werking van de sociale overlegorganen, individuele ontslagdossiers, arbeidsduur en flexibiliteit, welzijn op het werk, enz. Marian wordt door Chambers Europe en door Legal 500 geprezen als één van de beste praktijkbeoefenaars van haar generatie.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 431 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U ontvangt gratis het boek 'Arbeidsongeschiktheid: rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer' ter waarde van 86,11 euro (Wolters Kluwer).

Dit boek geeft antwoorden op praktische vragen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en geeft u een overzicht van de wederzijdse rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer.

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data